LEGE nr. 123 din 5 mai 2007pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe esenţiale: a) rezistenţă mecanică şi stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igienă, sănătate şi mediu; d) siguranţă în exploatare; e) protecţie împotriva zgomotului; f) economie de energie şi izolare termică."2. În întreg cuprinsul legii, cuvântul "cerinţe" se înlocuieşte cu sintagma "cerinţe esenţiale".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 5 mai 2007.Nr. 123._________