LEGE nr. 111 din 25 aprilie 2007privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 5 mai 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiunile militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, cu următoarele modificări:1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Militarilor care au participat, cel puţin 12 luni neîntrerupt sau cumulativ, la acţiuni militare, li se conferă titlul onorific de «Militar Veteran», iar personalului civil, cel de «Veteran»."2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Invalizii, militarii şi civilii veterani sunt invitaţi să participe la acţiunile comemorative dedicate zilei unităţilor, armelor şi sărbătorilor naţionale."3. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Menţinerea, încadrarea sau reîncadrarea în funcţii militare ori civile se face prin ordin al ministrului apărării, pe baza propunerii comandantului unităţii/detaşamentului, înaintată ierarhic, a concluziilor comisiilor speciale stabilite prin ordin al şefului Statului Major General, care vor cerceta condiţiile în care s-au produs evenimentele, şi a avizului comisiilor de expertiză medico-militară referitor la rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 25 aprilie 2007.Nr. 111.-----