LEGE nr. 120 din 4 mai 2007privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 4 mai 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88 din 20 noiembrie 2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006, cu următoarea completare:– După articolul VI se introduce un nou articol, articolul VII, cu următorul cuprins:  +  Articolul VIIDupă articolul 7 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1(1) Se înființează funcția de reprezentant permanent al Camerei Deputaților pe lângă Parlamentul European, ca angajat contractual al Camerei Deputaților.(2) Salarizarea și celelalte drepturi bănești ale persoanei care are calitatea de reprezentant permanent al Camerei Deputaților, pe perioada misiunii sale în străinătate, se stabilesc de către Secretarul General al Camerei Deputaților, cu aprobarea Biroului Permanent al Camerei Deputaților, cu respectarea legislației în vigoare, ținându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea și importanța socială a funcției exercitate.(3) Se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului Camerei Deputaților pe anul 2007.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 4 mai 2007.Nr. 120.-------