ORDIN nr. 1.040 din 23 aprilie 2007pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcționar public cu statut special definitiv din aparatul propriu al Ministerului Justiției
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 4 mai 2007    Având în vedere dispozițiile art. 14 alin. (1) și ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcționar public cu statut definitiv din aparatul propriu al Ministerului Justiției, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcția pentru resurse umane și relații cu Consiliul Superior al Magistraturii va duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.
    Ministrul justiției,
    Tudor-Alexandru Chiuariu
    București, 23 aprilie 2007.Nr. 1.040/C.  +  Anexa REGULAMENTprivind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcționarpublic cu statut special definitiv din aparatul propriu al Ministerului Justiției-----