HOTĂRÂRE nr. 1.886 din 21 decembrie 2006 (*actualizata*)pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România şi ale art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale din România(actualizata până la data de 19 aprilie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2007. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 19 aprilie 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 343 din 11 aprilie 2007.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale din România, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă cuantumul chiriilor lunare aferente imobilelor care intra sub incidenţa art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă cuantumul chiriilor lunare aferente imobilelor care intra sub incidenţa art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale din România, republicată, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Cuantumul chiriilor prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 se va diferentia în functie de rangul localitatilor stabilit conform art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional.  +  Articolul 4În situaţiile prevăzute la art. 1 şi 2, noul proprietar va incheia contractul de închiriere în forma scrisa cu utilizatorul imobilului, în termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri sau de la data emiterii deciziei/dispozitiei de restituire, după caz. În situaţia în care nu se incheie un contract de închiriere în forma scrisa, obligaţia de plată a chiriei lunare devine scadenta de plin drept la data de 10 a fiecarei luni.  +  Articolul 5Pe durata mentinerii afectatiunii imobilului, noul proprietar poate renunta la plata chiriei sau poate diminua chiria stabilita potrivit prevederilor prezentei hotărâri în schimbul unor prestatii corelative.  +  Articolul 5^1În situaţia în care nu este necesară întreaga suprafaţa a imobilului pentru desfăşurarea activităţilor de interes public, aceasta poate fi restransa, chiria recalculandu-se în mod corespunzător.---------------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 343 din 11 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 19 aprilie 2007.  +  Articolul 6Plata obligaţiilor care decurg din contractele de închiriere incheiate potrivit art. 4 se asigura din fondurile prevăzute cu aceasta destinatie în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate, în condiţiile legii.  +  Articolul 7Cuantumul chiriilor prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 se va actualiza anual cu indicele de inflatie prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 8Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 244/2004 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 8 martie 2004.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Seful CancelarieiPrimului-Ministru,Ion-Mircea PlanguPreşedinteleAutorităţii Naţionalepentru RestituireaProprietăţilor,Ingrid Zaarourp. Ministruladministraţieişi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statMinistrulfinanţelor publice,Sebastian TeodorGheorghe VladescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 1.886.  +  Anexa 1 CUANTUMUL CHIRIILOR LUNAREaferente imobilelor care intra sub incidenţaart. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001privindregimul juridic al unor imobile preluate în mod abuzivîn perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,republicată, cu modificările şi completările ulterioare*Font 8*┌─────────────────────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ │ │Lei/mp pe suprafaţa construita desfăşurată │Lei/mp pe suprafaţa de ││ │ │ │teren aferent (inclusiv ││ │ Rangul │ │terenul de sub ││ Afectatiunea │ locali-│ │construcţie) ││ imobilului │ tatii ├────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬──────┤│ │ │<300│300-│500-│700- │1000-│1500-│3000-│>5000│<2000│2000-│5000-│>10000││ │ │mp │500 │700 │1.000│1500 │3000 │5000 │mp │mp │5000 │10000│mp ││ │ │ │mp │mp │mp │mp │mp │mp │ │ │mp │mp │ │├─────────────────────┼────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│1. Imobile ocupate de│Rang 0 │ 10 │ 9 │ 8 │ 7 │ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 4 │ 3 │ 2,5 │ 2 ││unităţi şi institutii├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│de invatamant din │Rang I │ 8 │ 7 │ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2,5│ 2 │ 3 │ 2,5│ 2 │ 1,5 ││sistemul de stat ├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│(gradinite, scoli, │Rang II │ 7 │ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2,5│ 2 │ 1,5│ 2,5│ 2 │ 1,5 │ 1 ││licee, colegii, scoli├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│profesionale, scoli │Rang III│ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1,5│ 1 │ 0,7│ 2 │ 1,7│ 1,5 │ 1 ││postliceale, ├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│institutii de │Rang IV │ 4 │ 3 │ 2 │ 1,5│ 1,2│ 1 │ 0,8│ 0,6│ 1,5│ 1 │ 0,7 │ 0,5 ││invatamant superior) ├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│2. Imobile ocupate │Rang V │ 4 │ 3 │ 2 │ 1,5│ 1,2│ 1 │ 0,8│ 0,6│ 1,5│ 1 │ 0,7 │ 0,5 ││de unităţi sanitare ├────────┼────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┼─────┴─────┴─────┴──────┤│şi de asistenţa │ │ │ ││medico-sociala │ │ │ ││din sistemul public │ │ │ ││(crese, camine-spital│ │ │ ││pentru batrani, │ │ │ ││spitale, │ │ │ ││centre de plasament, │ │ │ ││case de copii) │ │ │ ││3. Imobile ocupate de│ │ │ ││institutii publice │ │ │ ││(administratii │ │ │ ││financiare, │ │ │ ││trezorerii, ministere│ │ │ ││şi alte autorităţi │ │ │ ││ale administraţiei │ │ │ ││publice centrale, │ │ │ ││parchete, │ │ │ ││judecatorii, │ │ │ ││tribunale, curti de │ │ │ ││apel, politie, │ │ │ ││politie de frontieră,│ │ │ ││jandarmerii, │ │ │ ││servicii publice │ │ │ ││comunitare pentru │ │ │ ││situaţii de urgenta, │ │ │ ││sedii vamale, arhive │ │ │ ││naţionale, direcţii │ │ │ ││judetene, case de │ │ │ ││asigurari de │ │ │ ││sănătate, │ │ │ ││primarii, prefecturi,│ │ │ ││consilii locale şi │ │ │ ││judetene, │ │ │ ││inspectorate scolare)│ │ │ ││4. Imobile ocupate de│ │ │ ││institutii culturale │ │ │ ││(teatre, opere, │ │ │ ││biblioteci, muzee) │ │ │ │└─────────────────────┴────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘--------------Anexa 1 a fost inlocuita cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 343 din 11 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 19 aprilie 2007, conform pct. 2 al articolului unic din acelasi act normativ.  +  Anexa 2 CUANTUMUL CHIRIILOR LUNAREaferente imobilelor care intra sub incidenţaart. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenta a Guvernuluinr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile careau apartinut cultelor religioase din România, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 1alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 83/1999privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinutcomunitatilor cetatenilor aparţinând minoritatilornaţionale din România, republicată*Font 8*┌─────────────────────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ │ │Lei/mp pe suprafaţa construita desfăşurată │Lei/mp pe suprafaţa de ││ │ │ │teren aferent (inclusiv ││ │ Rangul │ │terenul de sub ││ Afectatiunea │ locali-│ │construcţie) ││ imobilului │ tatii ├────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬──────┤│ │ │<300│300-│500-│700- │1000-│1500-│3000-│>5000│<2000│2000-│5000-│>10000││ │ │mp │500 │700 │1.000│1500 │3000 │5000 │mp │mp │5000 │10000│mp ││ │ │ │mp │mp │mp │mp │mp │mp │ │ │mp │mp │ │├─────────────────────┼────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│Imobile afectate unor│Rang 0 │ 10 │ 9 │ 8 │ 7 │ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 4 │ 3 │ 2,5 │ 2 ││activităţi de interes├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│public din invatamant│Rang I │ 8 │ 7 │ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2,5│ 2 │ 3 │ 2,5│ 2 │ 1,5 ││sau sănătate, ├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│finantate ori │Rang II │ 7 │ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2,5│ 2 │ 1,5│ 2,5│ 2 │ 1,5 │ 1 ││cofinantate de la ├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│bugetul de stat sau │Rang III│ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1,5│ 1 │ 0,7│ 2 │ 1,7│ 1,5 │ 1 ││de la bugetele ├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│locale │Rang IV │ 4 │ 3 │ 2 │ 1,5│ 1,2│ 1 │ 0,8│ 0,6│ 1,5│ 1 │ 0,7 │ 0,5 ││ ├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │Rang V │ 4 │ 3 │ 2 │ 1,5│ 1,2│ 1 │ 0,8│ 0,6│ 1,5│ 1 │ 0,7 │ 0,5 ││ ├────────┼────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┼─────┴─────┴─────┴──────┤└─────────────────────┴────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘--------------Anexa 2 a fost inlocuita cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 343 din 11 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 19 aprilie 2007, conform pct. 2 al articolului unic din acelasi act normativ.-----------