ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 25 aprilie 2007privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 25 aprilie 2007    Având în vedere imperativul asigurării diminuării costurilor generate de organizarea referendumului naţional şi termenul foarte scurt rămas până la data desfăşurării referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României,ţinând cont de deficienţele constatate în procesul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi de lipsa reglementărilor în domeniul finanţării campaniei referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României,toate acestea vizând interesul public şi constituind o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti sunt stabiliţi de către preşedintele tribunalului judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, în cel mult 3 zile de la stabilirea zilei referendumului, prin tragere la sorţi."2. La articolul 26, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins: "(2^1) Preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie ale municipiilor, oraşelor şi comunelor sunt stabiliţi de către preşedintele tribunalului judeţean, în cel mult 3 zile de la stabilirea zilei referendumului, prin tragere la sorţi.(2^2) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare sunt stabiliţi de către preşedintele tribunalului judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, cu cel puţin 7 zile înainte de ziua referendumului, prin tragere la sorţi."3. Alineatul (1) al articolului 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Desemnarea delegaţilor partidelor politice, potrivit art. 24, este obligatorie şi se comunică în scris preşedintelui Biroului Electoral Central, în cel mult 5 zile de la stabilirea zilei referendumului."4. La articolul 27, după alineatul (1) se introduc trei alineate noi, alineatele (1^1), (1^2) şi (1^3), cu următorul cuprins:"(1^1) Desemnarea delegaţilor partidelor politice în birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, potrivit art. 26 alin. (1), este obligatorie şi se comunică în scris preşedintelui biroului electoral de circumscripţie al judeţului sau al municipiului Bucureşti, în cel mult 5 zile de la stabilirea zilei referendumului.(1^2) Desemnarea delegaţilor partidelor politice în birourile electorale de circumscripţie ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, potrivit art. 26 alin. (1), este obligatorie şi se comunică în scris preşedintelui biroului electoral de circumscripţie al judeţului sau al municipiului Bucureşti, în cel mult 5 zile de la stabilirea zilei referendumului.(1^3) Desemnarea delegaţilor partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare, potrivit art. 26 alin. (1), este obligatorie şi se comunică în scris preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, cu cel puţin 3 zile înainte de ziua referendumului."  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, prin sintagma "partide politice reprezentate în Parlament" se înţelege "partide politice parlamentare şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ce au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului".  +  Articolul III (1) Finanţarea campaniei pentru referendum se face în condiţiile cap. IV din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 21 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, atât pentru partidele politice parlamentare, cât şi pentru Preşedintele suspendat al României, căruia i se aplică regimul unui candidat independent. (2) Controlul finanţării campaniei referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României se realizează de către Curtea de Conturi, în condiţiile legii.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 25 aprilie 2007.Nr. 27.-------