DECRET-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990privind abrogarea Legii nr. 2/1989 referitoare la organizarea administrativă a teritoriului tarii
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990    Prin Legea nr. 2/1989, adoptată în timpul fostului regim dictatorial, au fost desfiinţate în mod nejustificat şi abuziv, ignorindu-se voinţa cetăţenilor, peste 300 comune şi un mare număr de sate cu adinca tradiţie în istoria tarii, aducindu-se grave prejudicii desfăşurării vieţii şi muncii cetăţenilor.Avînd în vedere caracterul daunator al acestor măsuri şi ţinînd seama de dorinţa exprimată de locuitorii din aceste localităţi, precum şi de către consiliile teritoriale ale Frontului Salvării Naţionale,în baza măsurilor stabilite de Consiliul Frontului Salvării Naţionale în sesiunea din 17 ianuarie 1990,pînă la elaborarea unei noi legi de organizare administrativă a teritoriului României,în temeiul art. 2 din Decretul-lege nr. 2/1989 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Frontului Salvării Naţionale şi a consiliilor teritoriale ale Frontului Salvării Naţionale, Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Se abroga prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepţia dispoziţiilor referitoare la înfiinţarea unor noi comune în judeţul Constanta, precum şi a celor privind trecerea a 23 comune în categoria oraşelor.  +  Articolul 2Se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abroga, şi a celor referitoare la oraşele ce aparţin de municipiile Constanta şi Petrosani, care nu se aplică.  +  Articolul 3Anexa la Legea nr. 2/1968 se modifica în mod corespunzător prevederilor prezentului decret-lege.  +  Articolul 4Consiliile judeţene ale Frontului Salvării Naţionale şi primăriile judeţene vor lua măsuri pentru constituirea consiliilor comunale ale Frontului Salvării Naţionale şi a primăriilor din localităţile reinfiintate, care vor asigura organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a întregii activităţi economico-sociale.  +  Articolul 5Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor, la propunerea primăriilor judeţene, vor asigura suplimentarea indicatorilor de personal şi a creditelor bugetare aferente, pentru aparatul propriu al primăriilor comunale reinfiintate, dimensionat potrivit normativului de personal aprobat prin Decretul nr. 313/1983. PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU---------------