LEGE nr. 101 din 19 aprilie 2007pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"b) utilizatori - persoane fizice sau juridice care deţin vehicule înmatriculate în România sau înmatriculate în alte state;".2. La articolul 1, alineatul (7) va avea următorul cuprins:"(7) Tariful de utilizare este structurat în funcţie de durata de utilizare a drumurilor naţionale din România, astfel: 7 zile, 30 de zile, 3 luni, 6 luni şi 12 luni. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum şi durata de staţionare."3. Articolul 4 se abrogă.4. Articolul 5 se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 19 aprilie 2007.Nr. 101.-----