HOTĂRÂRE nr. 358 din 11 aprilie 2007pentru modificarea anexei nr. 2 "Planul naţional de gestionare a deşeurilor" la Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 24 aprilie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa anexa nr. 2 "Planul naţional de gestionare a deşeurilor" la Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 şi 954 bis din 18 octombrie 2004, la partea a III-a, subpunctul III. 3.2.5, paragraful 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Instalaţiile de incinerare pentru deşeuri periculoase se realizează în deplină concordanţă cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene, având o capacitate mai mare de 10 tone/zi şi de cel puţin 3.500 tone/an."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 11 aprilie 2007.Nr. 358.----