LEGE nr. 95 din 16 aprilie 2007privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 20 aprilie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea și completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local2. Articolul I va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Articolul 5 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (6) va avea următorul cuprins:(6) Unitățile de asistență medico-socială înființate prin hotărâri ale consiliilor locale din comune, precum și cele înființate prin hotărâri ale consiliilor locale din orașele care au mai puțin de 5.000 de locuitori trec în responsabilitatea administrativă și financiară a consiliilor județene, dacă consiliile locale respective nu hotărăsc altfel.2. După alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:(7) Pentru susținerea cheltuielilor pe care le implică preluarea de către consiliile județene a centrelor medico-sociale care fac obiectul prezentei ordonanțe, la propunerea consiliilor județene și a prefectului din județele respective, Ministerul Finanțelor Publice va promova până la data de 15 aprilie 2007 o hotărâre a Guvernului prin care se vor aloca fondurile necesare pentru anul 2007.(8) Începând cu anul 2008, consiliile județene își vor realiza prevederi bugetare care să permită finanțarea necesară pentru desfășurarea corespunzătoare a activității în centrele medico-sociale preluate.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 16 aprilie 2007.Nr. 95.------