HOTĂRÂRE nr. 343 din 11 aprilie 2007privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi ale art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 19 aprilie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi ale art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - În situaţia în care nu este necesară întreaga suprafaţă a imobilului pentru desfăşurarea activităţilor de interes public, aceasta poate fi restrânsă, chiria recalculându-se în mod corespunzător."2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea PlânguPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Restituirea Proprietăţilor,Ingrid ZaarourMinistrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 11 aprilie 2007.Nr. 343.  +  Anexa 1 CUANTUMUL CHIRIILOR LUNAREaferente imobilelor care intră sub incidenţaart. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privindregimul juridic al unor imobile preluate în mod abuzivîn perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,republicată, cu modificările şi completările ulterioare*Font 8*┌─────────────────────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ │ │Lei/mp pe suprafaţă construită desfăşurată │Lei/mp pe suprafaţă de ││ │ │ │teren aferent (inclusiv ││ │ Rangul │ │terenul de sub ││ Afectaţiunea │ locali-│ │construcţie) ││ imobilului │ tăţii ├────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬──────┤│ │ │<300│300-│500-│700- │1000-│1500-│3000-│>5000│<2000│2000-│5000-│>10000││ │ │mp │500 │700 │1.000│1500 │3000 │5000 │mp │mp │5000 │10000│mp ││ │ │ │mp │mp │mp │mp │mp │mp │ │ │mp │mp │ │├─────────────────────┼────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│1. Imobile ocupate de│Rang 0 │ 10 │ 9 │ 8 │ 7 │ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 4 │ 3 │ 2,5 │ 2 ││unităţi şi instituţii├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│de învăţământ din │Rang I │ 8 │ 7 │ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2,5│ 2 │ 3 │ 2,5│ 2 │ 1,5 ││sistemul de stat ├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│(grădiniţe, şcoli, │Rang II │ 7 │ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2,5│ 2 │ 1,5│ 2,5│ 2 │ 1,5 │ 1 ││licee, colegii, şcoli├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│profesionale, şcoli │Rang III│ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1,5│ 1 │ 0,7│ 2 │ 1,7│ 1,5 │ 1 ││postliceale, ├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│instituţii de │Rang IV │ 4 │ 3 │ 2 │ 1,5│ 1,2│ 1 │ 0,8│ 0,6│ 1,5│ 1 │ 0,7 │ 0,5 ││învăţământ superior) ├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│2. Imobile ocupate │Rang V │ 4 │ 3 │ 2 │ 1,5│ 1,2│ 1 │ 0,8│ 0,6│ 1,5│ 1 │ 0,7 │ 0,5 ││de unităţi sanitare ├────────┼────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┼─────┴─────┴─────┴──────┤│şi de asistenţă │ │ │ ││medico-socială │ │ │ ││din sistemul public │ │ │ ││(creşe, cămine-spital│ │ │ ││pentru bătrâni, │ │ │ ││spitale, │ │ │ ││centre de plasament, │ │ │ ││case de copii) │ │ │ ││3. Imobile ocupate de│ │ │ ││instituţii publice │ │ │ ││(administraţii │ │ │ ││financiare, │ │ │ ││trezorerii, ministere│ │ │ ││şi alte autorităţi │ │ │ ││ale administraţiei │ │ │ ││publice centrale, │ │ │ ││parchete, │ │ │ ││judecătorii, │ │ │ ││tribunale, curţi de │ │ │ ││apel, poliţie, │ │ │ ││poliţie de frontieră,│ │ │ ││jandarmerii, │ │ │ ││servicii publice │ │ │ ││comunitare pentru │ │ │ ││situaţii de urgenţă, │ │ │ ││sedii vamale, arhive │ │ │ ││naţionale, direcţii │ │ │ ││judeţene, case de │ │ │ ││asigurări de │ │ │ ││sănătate, │ │ │ ││primării, prefecturi,│ │ │ ││consilii locale şi │ │ │ ││judeţene, │ │ │ ││inspectorate şcolare)│ │ │ ││4. Imobile ocupate de│ │ │ ││instituţii culturale │ │ │ ││(teatre, opere, │ │ │ ││biblioteci, muzee) │ │ │ │└─────────────────────┴────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘  +  Anexa 2 CUANTUMUL CHIRIILOR LUNAREaferente imobilelor care intră sub incidenţaart. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile careau aparţinut cultelor religioase din România, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 1alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinutcomunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilornaţionale din România, republicată*Font 8*┌─────────────────────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ │ │Lei/mp pe suprafaţă construită desfăşurată │Lei/mp pe suprafaţă de ││ │ │ │teren aferent (inclusiv ││ │ Rangul │ │terenul de sub ││ Afectaţiunea │ locali-│ │construcţie) ││ imobilului │ tăţii ├────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬──────┤│ │ │<300│300-│500-│700- │1000-│1500-│3000-│>5000│<2000│2000-│5000-│>10000││ │ │mp │500 │700 │1.000│1500 │3000 │5000 │mp │mp │5000 │10000│mp ││ │ │ │mp │mp │mp │mp │mp │mp │ │ │mp │mp │ │├─────────────────────┼────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│Imobile afectate unor│Rang 0 │ 10 │ 9 │ 8 │ 7 │ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 4 │ 3 │ 2,5 │ 2 ││activităţi de interes├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│public din învăţământ│Rang I │ 8 │ 7 │ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2,5│ 2 │ 3 │ 2,5│ 2 │ 1,5 ││sau sănătate, ├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│finanţate ori │Rang II │ 7 │ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2,5│ 2 │ 1,5│ 2,5│ 2 │ 1,5 │ 1 ││cofinanţate de la ├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│bugetul de stat sau │Rang III│ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1,5│ 1 │ 0,7│ 2 │ 1,7│ 1,5 │ 1 ││de la bugetele ├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│locale │Rang IV │ 4 │ 3 │ 2 │ 1,5│ 1,2│ 1 │ 0,8│ 0,6│ 1,5│ 1 │ 0,7 │ 0,5 ││ ├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │Rang V │ 4 │ 3 │ 2 │ 1,5│ 1,2│ 1 │ 0,8│ 0,6│ 1,5│ 1 │ 0,7 │ 0,5 ││ ├────────┼────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┼─────┴─────┴─────┴──────┤└─────────────────────┴────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘-------