LEGE nr. 94 din 16 aprilie 2007privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 19 aprilie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55 din 30 august 2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 18 septembrie 2006, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1, cu următorul cuprins:15^1. La articolul 74, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:«c) criteriile de stabilire a ordinii de priorități, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai în cazul concedierilor colective;»2. La articolul I, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 31^1, cu următorul cuprins:31^1. Articolul 181 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 181Componența, atribuțiile specifice și funcționarea comitetului de securitate și sănătate în muncă sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 16 aprilie 2007.Nr. 94.----