ORDIN nr. 441 din 12 martie 2007pentru aprobarea normelor de aplicare a art. 16 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 13 aprilie 2007    În temeiul prevederilor Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge, ale Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget şi credite externe nr. 2.653 din 12 martie 2007,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind dreptul donatorilor de sânge de a primi la fiecare donare o alocaţie de hrană sub forma tichetelor de masă, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau", centrele judeţene de transfuzie sanguină şi Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 12 martie 2007.Nr. 441.  +  AnexăNORMA 12/03/2007