LEGE nr. 84 din 2 aprilie 2007pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 6 aprilie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85 din 8 noiembrie 2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 15 noiembrie 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni se definesc astfel: a) pagubă în vegetaţia forestieră din păduri sau în vegetaţia forestieră din afara pădurii, denumită în continuare pagubă, constă în modificarea aspectului, a integrităţii fizice şi/sau a caracteristicilor fiziologice ale arborelui/arborilor ori ale arboretului/plantaţiei/regenerării naturale, după caz, rezultată prin tăierea, degradarea, distrugerea, scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, tăierea crăcilor arborilor în picioare, urmate ori nu de însuşirea acestora, în condiţii ilegale; b) lăstari/puieţi - arbori cu diametrul la colet sub 2 cm; c) pomi de Crăciun - arbori din speciile brad, molid sau alte răşinoase cu diametrul la colet cuprins între 2,1 şi 12 cm."2. Alineatul (6) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(6) În cazul în care forma secţiunii arborelui sau a cioatei nu este circulară, diametrul se determină conform prevederilor alin. (3)-(5), ca medie a două diametre perpendiculare, determinate pentru cercul circumscris conturului secţiunii cioatei, tangent la contur în punctele de măsurare diametral opuse."3. La articolul 3, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (7)-(10), cu următorul cuprins:"(7) În cazul arborilor scoşi din rădăcini, fără a fi sustraşi, diametrul arborelui se măsoară la 30 cm de la colet. (8) În cazul arborilor scoşi din rădăcini şi sustraşi, diametrul arborelui se stabileşte prin calculul mediei aritmetice a diametrelor a cel puţin trei arbori din imediata apropiere a gropii, diametre măsurate la 30 cm de la sol. (9) În cazul tăierii de crengi din arbori în picioare se ia în considerare cel mai mic diametru. (10) În cazul secuirii arborilor, respectiv în cazul cioplirii circumferinţei trunchiului pentru a provoca uscarea acestora, calculul valorii pagubei şi măsurarea diametrului se fac potrivit prevederilor alin. (1)-(4)."4. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (2) şi alineatul (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Răspunderea persoanelor cu atribuţii de pază a pădurilor, care fac dovada că şi-au îndeplinit cu responsabilitate şi cu bună-credinţă obligaţiile de serviciu şi au luat măsurile necesare pentru evitarea producerii pagubelor, poate fi limitată în următoarele situaţii:........................................................................................ (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică de persoana juridică angajatoare a persoanei cu atribuţii de pază a pădurilor sau de către şeful ocolului silvic, în cazul în care paza se asigură prin ocoale silvice, cu respectarea metodologiei privind limitarea răspunderii patrimoniale a personalului de pază a pădurilor, elaborată cu consultarea reprezentanţilor proprietarilor de păduri, ai administratorilor de păduri, indiferent de forma de proprietate a acestora. Metodologia se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură."5. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 1VOLUMELE UNITAREşi valoarea factorului «k»*) pentru prejudiciileînregistrate la arbori, pe specii sau grupe de specii  ┌───┬─────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐ │Nr.│Catego- │ Răşinoase │Cvernicee, paltin, │ Alte foioase │ │crt│ria de │ Răşinoase │frasin, cireş, sorb │ │ │ │diametre ├──────┬─────────────┼──────┬─────────────┼──────┬─────────────┤ │ │ (cm) │Volum │Valoarea fac-│Volum │Valoarea fac-│Volum │Valoarea fac-│ │ │ │unitar│torului «k» │unitar│torului «k» │unitar│torului «k» │ │ │ │(mc/ │ │(mc/ │ │(mc/ │ │ │ │ │bucată│ │bucată│ │bucată│ │ ├───┼─────────┼──────┼──────┬──────┼──────┼──────┬──────┼──────┼──────┬──────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├───┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 1.│2,1-4,0 │0,002 │0,035 │0,018 │0,003 │0,070 │0,036 │0,001 │0,035 │0,018 │ ├───┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 2.│4,1-8,0 │0,009 │0,070 │0,036 │0,010 │0,105 │0,054 │0,003 │0,035 │0,018 │ ├───┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 3.│8,1-12,0 │0,040 │0,105 │0,054 │0,028 │0,175 │0,090 │0,049 │0,035 │0,018 │ ├───┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 4.│12,1-16,0│0,086 │0,140 │0,072 │0,072 │0,227 │0,117 │0,078 │0,105 │0,054 │ ├───┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 5.│16,1-20,0│0,156 │0,210 │0,108 │0,150 │0,297 │0,153 │0,124 │0,140 │0,072 │ ├───┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 6.│20,1-24,0│0,245 │0,227 │0,117 │0,266 │0,402 │0,207 │0,217 │0,175 │0,090 │ ├───┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 7.│24,1-28,0│0,366 │0,402 │0,207 │0,411 │0,735 │0,378 │0,332 │0,280 │0,144 │ ├───┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 8.│28,1-32,0│0,521 │0,682 │0,351 │0,617 │1,015 │0,522 │0,508 │0,525 │0,270 │ ├───┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 9.│32,1-36,0│0,713 │1,015 │0,522 │0,866 │2,082 │1,071 │0,720 │0,892 │0,459 │ ├───┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │10.│36,1-40,0│0,900 │1,435 │0,738 │1,144 │3,237 │1,665 │0,976 │1,400 │0,720 │ ├───┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │11.│40,1-44,0│1,123 │1,837 │0,945 │1,450 │4,322 │2,223 │1,271 │1,872 │0,963 │ ├───┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │12.│44,1-48,0│1,364 │2,362 │1,215 │1,782 │5,600 │2,880 │1,602 │2,397 │1,233 │ ├───┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │13.│48,1-52,0│1,629 │3,220 │1,656 │2,168 │7,507 │3,861 │1,994 │3,220 │1,656 │ ├───┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │14.│52,1-56,0│1,889 │3,920 │2,016 │2,549 │9,380 │4,824 │2,411 │4,340 │2,232 │ ├───┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │15.│56,1-60,0│2,162 │4,655 │2,394 │2,981 │11,935│6,138 │2,892 │5,775 │2,970 │ ├───┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │16.│60,1-64,0│2,464 │5,740 │2,952 │3,428 │15,260│7,848 │3,390 │7,630 │3,924 │ ├───┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │17.│64,1-68,0│2,749 │6,545 │3,366 │3,883 │17,745│9,126 │3,960 │9,362 │4,815 │ ├───┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │18.│68,1-72,0│2,989 │7,227 │3,717 │4,362 │20,475│10,530│4,552 │11,200│5,760 │ ├───┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │19.│72,1-76,0│3,164 │8,190 │4,212 │4,851 │24,517│12,609│5,161 │13,161│7,047 │ ├───┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │20.│76,1-80,0│3,409 │8,872 │4,563 │5,379 │27,877│14,337│5,763 │15,592│8,019 │ ├───┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │21.│ >80,0│3,583 │9,450 │4,860 │5,934 │30,975│15,930│6,419 │17,587│9,045 │ └───┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘    *) Valorile din coloanele 3, 6 şi 9 se aplică pentru calculul prejudiciului  când nu se acordă limitarea răspunderii.    Valorile din coloanele 4, 7 şi 10 sunt cele până la care poate scădea  valoarea factorului «k», prin aplicarea limitării răspunderii care se  stabileşte prin ordinul conducătorului autorităţii publice centrale care  răspunde de silvicultură."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 2 aprilie 2007.Nr. 84.----