DECRET nr. 379 din 4 aprilie 2007privind revocarea din funcţie şi numirea unor membri ai Guvernului
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 4 aprilie 2007    În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2) şi (3), ale art. 100 alin. (1) şi art. 106 din Constituţia României, republicată,având în vedere propunerea primului-ministru şi Hotărârea Parlamentului României nr. 19 din 3 aprilie 2007,Preşedintele României decretează:  +  Articolul 1Se revocă din funcţia de membru al Guvernului următorii miniştri:- domnul Varujan Vosganian - ministrul economiei şi comerţului;- domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu ministrul finanţelor publice;- domnul Vasile Blaga - ministrul administraţiei şi internelor;- domnul Radu Mircea Berceanu - ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului;- domnul Mihail Hărdău - ministrul educaţiei şi cercetării;- domnul Gheorghe Barbu - ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei;- domnul Dan Ştefan Motreanu - ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale;- doamna Sulfina Barbu - ministrul mediului şi gospodăririi apelor;- doamna Anca Daniela Boagiu - ministrul integrării europene;- domnul Radu Stroe - ministru delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului;- domnul Cristian David - ministru delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquis-ului comunitar;- domnul Laszlo Borbely - ministru delegat pentru lucrări publice şi amenajarea teritoriului;- domnul Iuliu Winkler - ministru delegat pentru comerţ;- doamna Monica Luisa Macovei - ministrul justiţiei;- domnul Sorin Frunzăverde - ministrul apărării.  +  Articolul 2Se numesc în funcţia de membru al Guvernului următorii:- domnul Adrian Mihai Cioroianu - ministrul afacerilor externe;- domnul Varujan Vosganian - ministrul economiei şi finanţelor;- domnul Cristian David - ministrul internelor şi reformei administrative;- domnul Tudor-Alexandru Chiuariu - ministrul justiţiei;- domnul Teodor Viorel Meleşcanu - ministrul apărării;- domnul Ludovic Orban - ministrul transporturilor;- domnul Cristian Mihai Adomniţei - ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului;- domnul Paul Păcuraru - ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse;- domnul Ovidiu Ioan Silaghi - ministru pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale;- domnul Decebal Traian Remeş - ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;- domnul Laszlo Borbely - ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor;- domnul Attila Korodi - ministrul mediului şi dezvoltării durabile.PREŞEDINTELE ROMÂNIEITRAIAN BĂSESCUBucureşti, 4 aprilie 2007.Nr. 379.-----