HOTĂRÂRE nr. 19 din 3 aprilie 2007privind modificarea structurii şi componenţei Guvernului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 3 aprilie 2007    În temeiul prevederilor art. 85 alin. (3) din Constituţia României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1La propunerea primului-ministru, se aprobă modificarea structurii şi componenţei Guvernului după cum urmează:I. Se înfiinţează următoarele ministere ca urmare a unor măsuri de comasare, divizare sau a altor forme de reorganizare:1. Ministerul Economiei şi Finanţelor;2. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;3. Ministerul Transporturilor;4. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;5. Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;6. Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale;7. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;8. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;9. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.II. Se desfiinţează Ministerul Integrării Europene, precum şi următoarele posturi de ministru de stat şi ministru delegat:1. ministru de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniul economic;2. ministru de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii;3. ministru delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului;4. ministru delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquis-ului comunitar;5. ministru delegat pentru lucrări publice şi amenajarea teritoriului;6. ministru delegat pentru comerţ.III. Se vor revoca din funcţia de membru al Guvernului următorii miniştri: a) ca urmare a aplicării prevederilor de la pct. I:- Varujan Vosganian - ministrul economiei şi comerţului;- Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu - ministrul finanţelor publice;- Vasile Blaga - ministrul administraţiei şi internelor;- Radu Mircea Berceanu - ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului;- Mihail Hărdău - ministrul educaţiei şi cercetării;- Gheorghe Barbu - ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei;- Dan Ştefan Motreanu - ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale;- Sulfina Barbu - ministrul mediului şi gospodăririi apelor; b) ca urmare a aplicării prevederilor de la pct. II:- Anca Daniela Boagiu - ministrul integrării europene;- Radu Stroe - ministru delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului;- Cristian David - ministru delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquis-ului comunitar;- Laszlo Borbely - ministru delegat pentru lucrări publice şi amenajarea teritoriului;- Iuliu Winkler - ministru delegat pentru comerţ; c) ca urmare a schimbării compoziţiei politice a Guvernului:- Monica Luisa Macovei - ministrul justiţiei;- Sorin Frunzăverde - ministrul apărării.IV. Se vor numi în funcţia de membru al Guvernului următorii:1. Adrian Mihai Cioroianu - ministrul afacerilor externe;2. Varujan Vosganian - ministrul economiei şi finanţelor;3. Cristian David - ministrul internelor şi reformei administrative;4. Tudor-Alexandru Chiuariu - ministrul justiţiei;5. Teodor Viorel Meleşcanu - ministrul apărării;6. Ludovic Orban - ministrul transporturilor;7. Cristian Mihai Adomniţei - ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului;8. Paul Păcuraru - ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse;9. Ovidiu Ioan Silaghi - ministru pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale;10. Decebal Traian Remeş - ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;11. Laszlo Borbely - ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor;12. Attila Korodi - ministrul mediului şi dezvoltării durabile.  +  Articolul 2Nu fac obiectul modificării structurii şi componenţei Guvernului celelalte ministere şi ceilalţi membri ai Guvernului prevăzuţi în Hotărârea Parlamentului României nr. 24/2004 pentru acordarea încrederii Guvernului, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se comunică Preşedintelui României în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 85 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţa comună din 3 aprilie 2007, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 3 aprilie 2007.Nr. 19.------