LEGE nr. 72 din 26 martie 2007privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Angajatorul care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, pentru fiecare elev şi student.  +  Articolul 2Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 3Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar prevăzut la art. 1 este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.  +  Articolul 4Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat conform art. 1 şi salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii.  +  Articolul 5Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei împreună cu Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării vor supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 26 martie 2007.Nr. 72.--------