HOTĂRÂRE nr. 28 din 24 octombrie 2005 (*actualizata*)privind Regulamentul Senatului(actualizata până la data de 17 noiembrie 2005*)
EMITENT
  • SENATUL
  • -------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 25 octombrie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 17 noiembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de DECIZIA nr. 601 din 14 noiembrie 2005.Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul Senatului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Regulamentul prevăzut la art. 1 intră în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, Regulamentul Senatului, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, îşi inceteaza aplicabilitatea.Aceasta hotărâre a fost adoptata de Senat în sedinta din 24 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 24 octombrie 2005.Nr. 28.  +  AnexăREGULAMENT 24/10/2005