ORDIN nr. 153 din 26 februarie 2007privind actualizarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Nr. 153 din 26 februarie 2007
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Nr. 430 din 26 februarie 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2007  Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România, Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 privind aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările ulterioare,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrul educaţiei şi cercetării emit următorul ordin:  +  Articolul UNICSe aprobă actualizarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 4 februarie 2004, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul educaţiei şi cercetării,Mihail Hărdău  +  Anexa ACTUALIZAREANomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programefinalizate cu certificate de calificareI. Tabelul nr. 1 se modifică după cum urmează:1. La poziţia 27^1, coloanele a 4-a şi a 5-a, se introduce codul 3423.3.2, respectiv calificarea "Inspector resurse umane".II. Tabelul nr. 3 se modifică după cum urmează:1. După poziţia 12 se introduce o nouă poziţie, poziţia 12^1, cu următorul cuprins:
  12^1 5161 Pompieri 5161.2.1 Servant pompier
  III. Tabelul nr. 4 se modifică după cum urmează:1. După poziţia 4 se introduce o nouă poziţie, poziţia 4^1, cu următorul cuprins:
  4^1 6122 Crescător de păsări şi fazanieri 6122.1.1 Crescător de păsări
  2. După poziţia 9 se introduce o nouă poziţie, poziţia 10, cu următorul cuprins:
  10 6154 Paznici de vânătoare 6154.2.1 Paznic de vânătoare
  IV. Tabelul nr. 5 se modifică după cum urmează:1. La poziţia 1, coloanele a 6-a şi a 7-a, se introduce codul 7111.2.2, respectiv calificarea "Miner în subteran pentru construcţii".2. La poziţia 8, coloanele a 6-a şi a 7-a, se introduce codul 7129.2.10, respectiv calificarea "Alpinist utilitar".3. La poziţia 12, coloanele a 6-a şi a 7-a, se introduce codul 7134.2.4, respectiv calificarea "Confecţioner geam termoizolator".4. La poziţia 29, coloanele a 6-a şi a 7-a, se introduce codul 7241.2.12, respectiv calificarea "Montator de aparataj electric".5. La poziţia 29, coloanele a 6-a şi a 7-a, se introduce codul 7241.2.13, respectiv calificarea "Montator, reglor şi depanator ascensoare".6. La poziţia 35, coloanele a 4-a şi a 5-a, se introduce codul 7313.1.2, respectiv calificarea "Şlefuitor diamante naturale".V. Tabelul nr. 6 se modifică după cum urmează:1. La poziţia 1, coloanele a 6-a şi a 7-a, se introduce codul 8111.2.4, respectiv calificarea "Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate".2. La poziţia 18, coloanele a 6-a şi a 7-a, se introduce codul 8163.2.2, respectiv calificarea "Operator hidraulic în alimentări cu apă".3. La poziţia 32, coloanele a 4-a şi a 5-a, se introduce codul 8264.1.3, respectiv calificarea "Operator universal spălător textile şi curăţitor chimic".------------