ORDIN nr. 62 din 7 martie 2007pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitar-veterinara a unităţilor şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunastarii animalelor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 22 martie 2007    Vazand Referatul de aprobare nr. 27.777 din 22 decembrie 2006, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,în baza Regulamentului Consiliului nr. 1/2005 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97, a Regulamentului Consiliului nr. 1.255/97/CE privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de asteptare şi de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE şi a Regulamentului Parlamentului şi Consiliului European nr. 1.774/2002 din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitar-veterinara a unităţilor şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunastarii animalelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian AvramBucureşti, 7 martie 2007.Nr. 62.  +  AnexăNORMA 07/03/2007