ORDIN nr. 296 din 21 februarie 2007privind aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 22 martie 2007    În baza prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu:- prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000;- prevederile memorandumurilor de finanţare ISPA dintre Guvernul României şi Comisia Europeană,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2De la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.407/2005 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 13 octombrie 2005.  +  Articolul 3Direcţia generală autoritatea de plată, Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public, Direcţia Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, precum şi agenţiile de implementare ISPA transporturi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4În instrucţiunile aprobate prin prezentul ordin, rolul de Fond Naţional pentru asistenţă financiară de preaderare este îndeplinit de Direcţia generală autoritatea de plată.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Alice Cezarina Bîtu,secretar de statBucureşti, 21 februarie 2007.Nr. 296.  +  Anexa INSTRUCŢIUNIpentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPAMemorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000 şi ratificat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000, precum şi memorandumurile de finanţare ISPA stabilesc cadrul administrativ, legal şi tehnic conform cărora programele ISPA se derulează în România.  +  Secţiunea I Finanţarea cu sume de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor de la Comisia Europeană1. Deschiderea şi funcţionarea conturilor1.1. În scopul asigurării fluxurilor financiare necesare implementării programelor ISPA în cazul indisponibilităţii temporare a sumelor necesare din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, Ministerul Finanţelor Publice, prin Fondul Naţional, derulează următoarele operaţiuni:- operaţiuni cu sume provenite din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, precum şi fonduri provenite de la bugetul de stat, prin conturi deschise la societatea bancară, conform prevederilor Convenţiei nr. 50.497 din 26 octombrie 1999 cu privire la prestarea serviciilor bancare aferente derulării contribuţiei financiare a Comunităţii Europene;- operaţiuni cu sume alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor ISPA, în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA, prin contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Naţională a României (cont RO24TREZ999650101XXXXXXX).Ministerul Finanţelor Publice, prin Fondul Naţional, a deschis în cadrul contului curent general al Trezoreriei Statului, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti (DGFPMB) - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică, contul RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA".1.2. Funcţiunea contului RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA":Se creditează cu:- sumele alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor ISPA (Fondul pentru indisponibilităţi temporare) virate din contul curent general al Trezoreriei Statului (cont RO24TREZ999650101XXXXXXX), deschis la Banca Naţională a României;- sumele în lei din contribuţia financiară ISPA a Comunităţii Europene, transferate de Fondul Naţional pentru reîntregirea Fondului de indisponibilităţi temporare din conturile RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică";- sumele în lei returnate de agenţiile de implementare din conturile de trezorerie 50.29 de indisponibilităţi temporare, deschise în baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 195/2003 şi ordinului ministrului finanţelor publice cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind operaţiunile necesare finanţării cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul protecţiei mediului în cadrul Programului "Instrumentul pentru politici structurale de preaderare".Se debitează cu:- sumele alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor ISPA, virate în conturile RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică", deschise la societatea bancară;- sumele din Fondul pentru indisponibilităţi temporare ISPA care provin din finanţarea bugetară a anului curent, returnate de Fondul Naţional la închiderea programelor ISPA în contul curent general al Trezoreriei Statului (cont RO24TREZ999650101XXXXXXX), deschis la Banca Naţională a României;- sumele din Fondul pentru indisponibilităţi temporare ISPA care provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, returnate de Fondul Naţional la închiderea programelor ISPA în contul de venituri ale bugetului de stat 20.30.01.03 "Restituiri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi".Sumele în lei din Fondul de indisponibilităţi temporare utilizat de Fondul Naţional în calitate de agenţie de implementare, aflate în soldul contului RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA", se utilizează în continuare cu destinaţia disponibilităţilor din acest cont.Disponibilităţile aflate în soldul contului RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA" la sfârşitul anului bugetar se utilizează cu aceeaşi destinaţie în anul bugetar următor.1.3. Funcţiunea conturilor 50.29 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA ale Uniunii Europene" ale fiecărei agenţii de implementare, conturi care vor rămâne deschise pentru a asigura reîntregirea integrală a Fondului de indisponibilităţi temporare, utilizat în conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 195/2003 şi ordinul ministrului finanţelor publice cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind operaţiunile necesare finanţării cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul protecţiei mediului în cadrul Programului "Instrumentul pentru politici structurale de preaderare", în urma rambursărilor de fonduri de la Comisia Europeană:Se creditează cu:- sumele în lei din contribuţia financiară a Comunităţii Europene pentru măsurile ISPA, virate din subconturile în lei 2511 ale agenţiilor de implementare pentru reîntregirea Fondului de indisponibilităţi temporare;- sumele cuvenite Fondului pentru indisponibilităţi temporare din debitele recuperate (inclusiv dobânzile/ penalităţile aferente sumelor recuperate) de agenţiile de implementare, virate din contul în lei 264.RD al acestora;- dobânda bonificată de societatea bancară la sumele din debitele recuperate (inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate), cuvenite Fondului pentru indisponibilităţi temporare, tranzitate în conturile în euro şi în lei 264.RD, virată periodic (lunar) din contul în lei 264.RD.Se debitează cu:- sumele în lei virate în contul RO18TREZ7005029XXX000289 al Fondului Naţional, în urma rambursării de la CE pentru măsurile la care a fost utilizat Fondul de indisponibilităţi temporare, în conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 195/2003 şi ordinul ministrului finanţelor publice cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind operaţiunile necesare finanţării cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul protecţiei mediului în cadrul Programului "Instrumentul pentru politici structurale de preaderare".2. Finanţarea măsurilor ISPA din Fondul pentru indisponibilităţi temporare, în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor comunitare2.1. Agenţiile de implementare ISPA trebuie să transmită Fondului Naţional cereri de avans (avans I şi avans II) şi declaraţii de cheltuieli şi cereri intermediare/finale de plată, în vederea înaintării acestora la Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile acordurilor de finanţare semnate între Fondul Naţional şi agenţiile de implementare ISPA, de regulă de 3 ori pe an, precum şi în situaţiile în care există riscul de epuizare a disponibilului din contul măsurii pe baza prognozei fluxului de numerar, ţinând seama şi de intervalul de procesare a cererilor de fonduri de către Fondul Naţional şi Comisia Europeană.Astfel, agenţiile de implementare ISPA au obligaţia de a asigura plata la contractori pe cât posibil din sume primite de la Comisia Europeană şi de a evita utilizarea excesivă a Fondului de indisponibilităţi temporare.2.2. Fondul Naţional stabileşte şi transferă agenţiilor de implementare ISPA, după verificarea, certificarea cheltuielilor eligibile declarate şi transmiterea cererilor de plată spre rambursare de către Comisia Europeană, sumele de la bugetul de stat din Fondul de indisponibilităţi temporare aferente contribuţiei comunitare solicitate de agenţiile de implementare ISPA în cererile de fonduri/declaraţiile de cheltuieli certificate de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării. Ulterior transmiterii aplicaţiei de plată la Comisia Europeană, Fondul Naţional va transfera aceste sume în termen de 7 zile de la primirea unei solicitări exprese (în formatul stabilit în procedurile de interfaţă între Fondul Naţional şi agenţiile de implementare) din partea agenţiilor de implementare, în completarea informaţiilor din ultimul raport lunar de progres, în scopul efectuării de plăţi urgente la contractori.În cadrul acestor solicitări exprese trebuie să apară justificate cauzele care au generat imposibilitatea agenţiei de implementare de a efectua plăţile la contractori din fonduri primite de la Comisia Europeană.2.3. În cazul în care suma solicitată de agenţia de implementare printr-o cerere de fonduri depăşeşte pragul de rambursare stabilit în memorandumul de finanţare (art. 4 - Plăţi), Fondul Naţional verifică întreaga cerere de fonduri, însă suma pe care o va certifica în aplicaţia de plată transmisă Comisiei Europene va fi în limita pragului de rambursare anterior menţionat.2.3.1. După transmiterea la Comisia Europeană a cererii intermediare conţinând cheltuieli până la pragul de rambursare, agenţia de implementare poate transmite Fondului Naţional solicitări exprese de sume din Fondul de indisponibilităţi temporare, în limita sumei certificate de responsabilul sectorial cu autorizarea, iar Fondul Naţional va dispune transferul respectivelor sume.2.3.2. Dacă între momentul transmiterii cererii de fonduri la Comisia Europeană şi cel al primirii fondurilor de la aceasta agenţia de implementare nu solicită Fondului Naţional sume din Fondul de indisponibilităţi temporare, Fondul Naţional va transfera suma primită, împreună cu diferenţa până la suma solicitată de agenţia de implementare prin cererea de fonduri şi propusă spre aprobare de Fondul Naţional responsabilului naţional cu autorizarea finanţării; această diferenţă va fi asigurată din Fondul de indisponibilităţi temporare.2.4. În cazul cererilor finale de plată ale agenţiilor de implementare, Fondul Naţional stabileşte şi transferă acestora sumele de la bugetul de stat din Fondul de indisponibilităţi temporare aferente contribuţiei comunitare solicitate de agenţiile de implementare, pe baza unei/unor cereri de fonduri/declaraţii de cheltuieli certificate de acestea (inclusiv prin raportul misiunii de verificare la faţa locului), fără a condiţiona această operaţiune de transmiterea declaraţiei finale de cheltuieli la Comisia Europeană. Această/aceste cerere/cereri de fonduri/declaraţii de cheltuieli va/vor reprezenta bază atât pentru acordarea de sume din Fondul de indisponibilităţi temporare ISPA, cât şi pentru întocmirea cererii finale de fonduri a Fondului Naţional către Comisia Europeană.2.5. Fondul Naţional stabileşte şi transferă agenţiilor de implementare ISPA, în baza unor solicitări exprese ale acestora, sume de la bugetul de stat din Fondul de indisponibilităţi temporare aferente contribuţiei comunitare solicitate de agenţiile de implementare şi în situaţia în care cererile de fonduri/declaraţiile de cheltuieli nu pot fi transmise de Fondul Naţional la Comisia Europeană din cauza neîndeplinirii condiţionalităţilor prevăzute în art. 8 din memorandumul de finanţare.2.6. Sumele din Fondul pentru indisponibilităţi temporare transferate în conturile RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică", deschise la societatea bancară, se asimilează contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi se transferă de către Fondul Naţional agenţiilor de implementare în subconturile deschise la societatea bancară şi urmează regulile aplicabile contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, stabilite prin memorandumurile de înţelegere şi finanţare ISPA.2.7. În cazul măsurilor de asistenţă tehnică, dacă valoarea avansului pe contracte este mai mare decât valoarea avansului primit pentru măsură, plata parţială a avansului pe contracte în limita fondurilor ISPA primite punând agenţia de implementare în imposibilitatea de a întocmi o declaraţie de cheltuieli la Comisia Europeană, Fondul Naţional va transfera diferenţa pe baza unei solicitări exprese a agenţiei de implementare, din Fondul de indisponibilităţi temporare, fără a condiţiona acest transfer de transmiterea aplicaţiei de plată la Comisia Europeană.2.8. Alimentarea conturilor agenţiilor de implementare cu sume de la bugetul de stat din Fondul pentru indisponibilităţi temporare, în baza cererilor de plată în avans/declaraţiilor de cheltuieli şi a cererilor intermediare/ finale de plată, se realizează ţinând seama de soldurile conturilor 2511 yy aferente fiecărei măsuri, precum şi de estimările de plăţi din contribuţia financiară a Comunităţii Europene în perioada de la transmiterea de către agenţiile de implementare a cererii de plată în avans/declaraţiei de cheltuieli la Fondul Naţional şi până la momentul rambursării acesteia de către Comisia Europeană. Transferul sumelor la agenţiile de implementare din Fondul pentru indisponibilităţi temporare se poate realiza în mai multe tranşe, tranşele cumulate fiind stabilite în limita cheltuielilor declarate eligibile, certificate şi transmise Comisiei Europene de către Fondul Naţional.2.9. Rambursarea în avans de către Fondul Naţional a sumelor declarate şi certificate ca eligibile din cererile de plată ale agenţiilor de implementare, din sume de la bugetul de stat aferente Fondului pentru indisponibilităţi temporare, se va realiza astfel încât totalul sumelor transferate agenţiilor de implementare pentru măsura respectivă [atât din sume provenite de la Comisia Europeană (avansuri şi cereri intermediare), cât şi din Fondul de indisponibilităţi temporare] să nu depăşească contribuţia comunitară contractată aferentă fiecărei măsuri ISPA.3. Stabilirea procedurii privind utilizarea sumelor din Fondul pentru indisponibilităţi temporare pentru programul ISPAConform prevederilor art. 5 alin. (1^1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetul de stat sunt prevăzute sume necesare continuării finanţării programelor ISPA în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor comunitare, sume care constituie Fondul pentru indisponibilităţi temporare. Aceste sume sunt prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice "Acţiuni generale", într-o poziţie globală, "Fondul Naţional de Preaderare".3.1. Deschiderea creditelor bugetare3.1.1. Fondul Naţional întocmeşte cererea de deschidere de credite bugetare necesare din Fondul pentru indisponibilităţi temporare pentru programul ISPA pentru plata integrală a obligaţiilor fiecărei agenţii de implementare ISPA către beneficiarii de proiecte ISPA, cu încadrarea în limitele alocaţiilor bugetare anuale/trimestriale aprobate. De asemenea, Fondul Naţional întocmeşte nota de fundamentare prin care se stabilesc necesităţile de finanţare pentru luna următoare, în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor ISPA, pe baza sumelor în euro din fonduri aferente contribuţiei comunitare, incluse în cererile de plată în avans/intermediară/finală transmise de agenţia de implementare Fondului Naţional şi aprobate/certificate de către responsabilul naţional cu autorizarea finanţării, şi ţinând cont de soldul contului RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA".Sumele solicitate prin deschiderea de credite se determină prin estimarea sumelor în lei necesare pentru finanţarea contravalorii sumelor în euro care trebuie transferate agenţiilor de implementare ISPA. Estimarea se construieşte pornind de la sumele în euro autorizate la plată, la care se adaugă 2% pentru eventuale diferenţe ce pot rezultă din modificarea cursului de schimb lei/euro al societăţii bancare la data efectuării schimbului valutar faţă de cursul de la data întocmirii ordinului de plată.Cererea pentru deschiderea de credite, însoţită de nota de fundamentare şi de nota justificativă, se supune vizei de control financiar preventiv propriu şi delegat şi se prezintă spre aprobare responsabilului naţional cu autorizarea finanţării ISPA care are şi calitatea de ordonator de credite pentru poziţia globală "Fondul Naţional de Preaderare".3.1.2. Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public efectuează deschiderea creditelor bugetare aferente Fondului pentru indisponibilităţi temporare de la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", subcapitolul 54.01.04 "Fondul Naţional de Preaderare", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 14 "Fondul Naţional de Preaderare", conform metodologiei în vigoare.3.2. Transferul sumelor în contul RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA"3.2.1. În baza sumelor solicitate prin cererea de deschidere de credite, Fondul Naţional întocmeşte şi transmite propunerea de angajare a unei cheltuieli, angajamentul bugetar individual/global, precum şi nota de lichidare şi ordonanţarea de plată, semnate de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării, în baza cărora Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public emite ordinul de plată pentru transferul sumelor ce reprezintă finanţarea din Fondul pentru indisponibilităţi temporare, din contul curent general al Trezoreriei Statului (cont RO24TREZ999650101XXXXXXX), deschis la Banca Naţională a României, în contul RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA", deschis la DGFPMB - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică. De asemenea, ordonanţarea de plată se supune vizei de control financiar preventiv.3.2.2. Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public întocmeşte ordinul de plată şi îl transmite prin intermediul sistemului electronic de plăţi, până la ora 12,00 a primei zile lucrătoare următoare datei la care a primit ordonanţarea de plată.3.2.3. DGFPMB - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică pune la dispoziţia Fondului Naţional extrasul de cont care confirmă creditarea contului RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA", în prima zi lucrătoare următoare datei creditării contului.3.3. Transferul sumelor din contul RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA" în conturile în lei şi euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică" (ale Fondului Naţional), deschise la societatea bancară3.3.1. Fondul Naţional întocmeşte ordinele de plată prin care se virează sumele în lei din contul RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA" în conturile în lei RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică" (ale Fondului Naţional).3.3.2. Sumele înscrise în ordinele de plată se determină prin estimarea sumelor în lei necesare pentru finanţarea contravalorii sumelor în euro care trebuie transferate agenţiilor de implementare ISPA. Estimarea se construieşte pornind de la sumele în euro autorizate la plată, la care se adaugă 2% pentru eventuale diferenţe ce pot rezultă din modificarea cursului de schimb lei/euro al societăţii bancare la data efectuării schimbului valutar faţă de cursul de la data întocmirii ordinului de plată. În calcularea sumei pentru care se solicită transferul se ţine cont de soldul conturilor deschise la societatea bancară. Ordinele de plată, întocmite pe baza autorizărilor de plată supuse vizei de control financiar preventiv, se depun de Fondul Naţional la DGFPMB - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică. Eventualele costuri bancare aferente operaţiunilor prin intermediul TRANSFOND se reţin direct din sumele supuse transferului.3.3.3. Societatea bancară pune la dispoziţia Fondului Naţional extrasele de cont care confirmă alimentarea conturilor în lei RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică".3.3.4. În termen de două zile lucrătoare de la data la care societatea bancară a emis extrase de cont care atestă alimentarea conturilor în lei RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică", Fondul Naţional întocmeşte şi depune la societatea bancară ordinele de cumpărare de valută la vedere care cuprind instrucţiunile de alimentare a conturilor în euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică" cu sumele în euro din Fondul pentru indisponibilităţi temporare, stabilite pentru transferul ulterior al acestora în conturile agenţiilor de implementare 2511 xx, yy, zz, cu data valutei în ziua depunerii ordinului de cumpărare.3.3.5. Diferenţele de curs de schimb favorabile, rezultate din cursul de schimb lei/euro al societăţii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul alimentării conturilor de disponibil în euro ale Fondului Naţional şi cursul de schimb euro/lei al societăţii bancare estimat la momentul întocmirii ordinului de plată pentru alimentarea conturilor RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică" (ale Fondului Naţional), se transferă în contul RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA" de către Fondul Naţional, în termen de două zile de la primirea extrasului conturilor Fondului Naţional în lei RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică". Ordinul de plată, întocmit pe baza ordonanţării de plată vizate de controlul financiar preventiv propriu, este semnat de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării.3.3.6. În situaţia în care, înainte de efectuarea transferului din Fondul de indisponibilităţi temporare la agenţiile de implementare ISPA, Comisia Europeană transferă fondurile solicitate pentru măsura în cauză, sumele disponibile în contul RO18TREZ7005029XXX000289 se regularizează cu bugetul de stat, respectiv se returnează în contul curent general al Trezoreriei Statului (contul RO24TREZ999650101XXXXXXX), prin întocmirea de către Fondul Naţional a unui ordin de plată pe baza ordonanţării de plată semnate de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării, cu vize prealabile de control financiar preventiv.3.3.7. În vederea utilizării ulterioare a fondurilor transferate în contul RO24TREZ999650101XXXXXXX, Fondul Naţional întocmeşte o notă (prin care este explicată necesitatea retragerii de credite bugetare) însoţită de dispoziţia bugetară de retragere de credite şi de borderoul privind transmiterea dispoziţiilor bugetare de retragere (în câte 4 exemplare fiecare). Aceste documente se semnează de către responsabilul cu autorizarea finanţării, cu vize prealabile de control financiar preventiv.3.3.8. În baza documentaţiei întocmite de Fondul Naţional, Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public operează modificările aprobate în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 14 "Fondului Naţional de Preaderare", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", subcapitolul 54.01.04 "Fondul Naţional de Preaderare".3.3.9. La finalizarea programului ISPA, sumele disponibile în contul RO18TREZ7005029XXX000289 se regularizează cu bugetul de stat, respectiv se returnează în contul curent general al Trezoreriei Statului (contul RO24TREZ999650101XXXXXXX), dacă provin din finanţarea bugetară a anului curent, sau în contul 20.30.01.03, dacă provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, prin întocmirea de către Fondul Naţional a unui ordin de plată pe baza ordonanţării de plată semnate de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu vize prealabile de control financiar preventiv.4. Reîntregirea Fondului pentru indisponibilităţi temporare cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, transferate Fondului Naţional4.1. Ca urmare a realimentării ulterioare a conturilor de disponibil în euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică" de către Comisia Europeană, Fondul Naţional asigură reîntregirea Fondului pentru indisponibilităţi temporare, cu excepţia cazului în care, la momentul primirii fondurilor de la Comisia Europeană, la Fondul Naţional se află în procesare o solicitare expresă de sume din Fondul de indisponibilităţi temporare, care depăşeşte suma rămasă de transferat la agenţia de implementare în urma reîntregirii Fondului de indisponibilităţi temporare de către Fondul Naţional. În această situaţie, Fondul de indisponibilităţi temporare poate fi reîntregit parţial, urmând ca după o viitoare rambursare de fonduri de la Comisia Europeană Fondul de indisponibilităţi temporare să fie reîntregit cu diferenţa.4.2. Ca urmare a transferului de către Comisia Europeană al sumelor reprezentând plăţi în cadrul programului ISPA, societatea bancară pune la dispoziţia Fondului Naţional extrasele de cont care confirmă alimentarea conturilor de disponibil în prima zi lucrătoare următoare datei creditării acestor conturi.4.3. În baza extraselor conturilor de disponibil eliberate de societatea bancară şi a sumelor plătite din Fondul pentru indisponibilităţi temporare, Fondul Naţional stabileşte sumele în euro cu care trebuie reîntregit Fondul pentru indisponibilităţi temporare.4.4. În termen de două zile lucrătoare de la data la care societatea bancară a emis extrasul de cont care atestă alimentarea conturilor de disponibil în euro, Fondul Naţional întocmeşte şi depune la societatea bancară ordinul de vânzare de valută la vedere care cuprinde instrucţiunile de alimentare cu sumele în lei rezultate din schimbul valutar.4.5. În termen de două zile de la emiterea extrasului de cont care atestă alimentarea conturilor Fondului Naţional, acesta întocmeşte ordinul de plată prin care se virează sumele din contul în lei în contul RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA". Pe formularul ordinului de plată, întocmit pe baza autorizărilor de plată supuse vizei de control financiar preventiv (propriu), se introduce instrucţiunea de reţinere directă a costurilor bancare ocazionate de operaţiunea de transfer.4.6. Diferenţele de curs de schimb favorabile, rezultate din cursul de schimb lei/euro al societăţii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul alimentării conturilor de disponibil în euro ale Fondului Naţional şi cursul de schimb euro/lei al societăţii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul reîntregirii contului RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA", se fac venit al acestui cont şi se utilizează cu destinaţia disponibilităţilor din acest cont.4.7. Diferenţele de curs de schimb nefavorabile, rezultate din cursul de schimb lei/euro al societăţii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul alimentării conturilor de disponibil în euro ale Fondului Naţional şi cursul de schimb euro/lei al societăţii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul reîntregirii contului RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA", se consideră pierderi ale Fondului pentru indisponibilităţi temporare.Dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile din Fondul pentru indisponibilităţi temporare tranzitate prin conturile Fondului Naţional în lei 2511 PE, 2511 PT, 2511 PA se transferă în contul RO18TREZ7005029XXX000289, cu ocazia reîntregirii Fondului de indisponibilităţi temporare cu sume de la Comisia Europeană, constituindu-se venit al Fondului pentru indisponibilităţi temporare.Dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile din contribuţia financiară a Comisiei Europene acumulată în conturile Fondului Naţional în euro 2511 PE, 2511 PT, 2511 PA este datorată Comisiei Europene şi se transferă în conturile 2511 xx, yy, zz ale agenţiilor de implementare ISPA, conform procedurilor Fondului Naţional descrise la secţiunea II.4.8. În urma rambursării fondurilor de către Comisia Europeană, Fondul de indisponibilităţi temporare va fi reîntregit în ordinea stingerii creanţelor bugetare pe măsura respectivă, respectiv Fondul Naţional va transfera agenţiei de implementare, pentru măsurile pentru care mai trebuie reîntregit Fondul de indisponibilităţi temporare utilizat conform ordinului ministrului finanţelor publice cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind operaţiunile necesare finanţării cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul protecţiei mediului în cadrul Programului "Instrumentul pentru politici structurale de preaderare", respectiv Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 195/2003, sumele aferente acestei reîntregiri de către agenţia de implementare şi, ulterior, va reîntregi Fondul de indisponibilităţi temporare utilizat conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.407/2005 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, în situaţia în care nu există la Fondul Naţional o solicitare expresă de sume din Fondul de indisponibilităţi temporare.Astfel, Fondul de indisponibilităţi temporare utilizat conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 195/2003, respectiv Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.407/2005 şi ordinului ministrului finanţelor publice cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind operaţiunile necesare finanţării cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul protecţiei mediului în cadrul Programului "Instrumentul pentru politici structurale de preaderare", trebuie reîntregit în urma primului/primelor transfer/transferuri de fonduri de la Fondul Naţional, respectiv de la Comisia Europeană.5. Compensările efectuate de Comisia Europeană (offset-urile)Compensările sunt efectuate de Comisia Europeană din fondurile aprobate pentru transfer la Fondul Naţional, în situaţia în care există sume datorate acesteia de către autorităţile române şi care nu au fost achitate la timp.În această situaţie, suma primită de la Comisia Europeană (sumă mai mică decât cea aprobată de aceasta) va fi transferată de Fondul Naţional agenţiei de implementare. Diferenţa, până la limita sumei compensate, poate fi transferată de Fondul Naţional de la bugetul de stat, din poziţia globală "Fondul Naţional de Preaderare", în baza unor solicitări exprese ale agenţiei de implementare, în care este specificată suma de plată la contractor şi disponibilul în contul măsurii. Această operaţiune va fi efectuată conform procedurii descrise la pct. 5.1 şi 5.2.După recuperarea în contul în lei/euro 264.RD al Fondului Naţional a debitului aferent sumei compensate, acesta va întreprinde demersurile necesare pentru: a) regularizarea cu bugetul de stat a acestei sume, conform procedurii descrise la pct. 6, pentru situaţiile în care Fondul Naţional a transferat de la bugetul de stat agenţiei de implementare sume aferente compensărilor efectuate de Comisia Europeană; b) transferul acestei sume în contul Fondului Naţional pentru programul/domeniul în care este inclusă măsura de la care Comisia Europeană a efectuat compensarea, diminuată cu totalul sumelor care au fost solicitate expres de agenţia de implementare şi au fost transferate de la bugetul de stat; această sumă va fi transferată agenţiei de implementare în termen de 7 zile, conform procedurii în vigoare.5.1. Deschiderea creditelor bugetare5.1.1. Fondul Naţional întocmeşte cererea de deschidere de credite bugetare necesare pentru plata sumelor reprezentând compensări efectuate de Comisia Europeană în scopul onorării obligaţiilor fiecărei agenţii de implementare ISPA către beneficiarii de proiecte ISPA, cu încadrarea în limitele alocaţiilor bugetare anuale/trimestriale aprobate.Sumele solicitate prin deschiderea de credite se determină prin estimarea sumelor în lei necesare pentru finanţarea contravalorii sumelor în euro aferente offset-ului. Estimarea se construieşte pornind de la sumele în euro reprezentând offset-uri, la care se adaugă 2% pentru eventuale diferenţe ce pot rezultă din modificarea cursului de schimb lei/euro al societăţii bancare la data efectuării schimbului valutar faţă de cursul la data întocmirii ordinului de plată.Cererea pentru deschiderea de credite, însoţită de nota de fundamentare şi de nota justificativă, se supune vizei de control financiar preventiv propriu şi delegat şi se prezintă spre aprobare responsabilului naţional cu autorizarea finanţării, care are şi calitatea de ordonator de credite pentru poziţia globală "Fondului Naţional de Preaderare".5.1.2. Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public efectuează deschiderea creditelor bugetare aferente sumelor compensate, de la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", subcapitolul 54.01.04 "Fondul Naţional de Preaderare", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 14 "Fondul Naţional de Preaderare", conform metodologiei în vigoare, în prima zi lucrătoare a lunii pentru care se solicită deschiderea creditelor.5.2. Transferul sumelor în conturile în lei RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică" (ale Fondului Naţional) deschise la societatea bancară5.2.1. În baza sumelor solicitate prin cererea de deschidere de credite, Fondul Naţional întocmeşte şi transmite propunerea de angajare a unei cheltuieli, angajamentul bugetar individual/global, precum şi nota de lichidare şi ordonanţarea de plată semnate de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării, în baza cărora Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public emite ordinul de plată pentru transferul sumelor ce reprezintă finanţarea de la bugetul de stat, din contul curent general al Trezoreriei Statului (cont RO24TREZ999650101XXXXXXX), deschis la Banca Naţională a României, în conturile în lei RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică" (ale Fondului Naţional), deschise la societatea bancară. Ordonanţarea de plată se supune vizei de control financiar preventiv.5.2.2. Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public întocmeşte ordinul de plată şi îl transmite prin intermediul sistemului electronic de plăţi, până la ora 12,00 a primei zile lucrătoare următoare datei la care a primit ordonanţarea de plată.5.2.3. DGFPMB - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică pune la dispoziţia Fondului Naţional extrasul de cont care confirmă creditarea conturilor în lei RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică" (ale Fondului Naţional) în prima zi lucrătoare următoare datei creditării contului.5.2.4. În termen de două zile lucrătoare de la data la care societatea bancară a emis extrase de cont care atestă alimentarea conturilor în lei RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică", Fondul Naţional întocmeşte şi depune la societatea bancară ordinele de cumpărare de valută la vedere care cuprind instrucţiunile de alimentare a conturilor în euro RO15ABNA4100.2512511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică" cu sumele în euro de la bugetul de stat, stabilite pentru transferul ulterior al acestora în conturile agenţiilor de implementare 2511xx, yy, zz, cu data valutei în ziua depunerii ordinului de cumpărare.5.2.5. Diferenţele de curs de schimb favorabile, rezultate din cursul de schimb lei/euro al societăţii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul alimentării conturilor de disponibil în euro ale Fondului Naţional şi cursul de schimb euro/lei al societăţii bancare estimat la momentul întocmirii ordinului de plată pentru alimentarea conturilor RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică" (ale Fondului Naţional), se transferă în contul curent general al Trezoreriei Statului (cont RO24TREZ999650101XXXXXXX), deschis la Banca Naţională a României, de către Fondul Naţional, în termen de două zile de la primirea extrasului conturilor Fondului Naţional în lei RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică". Ordinul de plată este întocmit pe baza ordonanţării de plată vizate de controlul financiar preventiv propriu şi semnate de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării.6. Recuperarea ulterioară (în euro) a debitelor pentru care conturile în euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică" ale Fondului Naţional au fost reîntregite prin finanţare de la bugetul de stat6.1. Fondul Naţional are obligaţia urmăririi recuperării debitelor pe care le-a înregistrat în contabilitate, conform legislaţiei naţionale în vigoare, indiferent de faptul că Ministerul Finanţelor Publice a returnat conturilor în euro 2511.xx PE, 2511.yy PT şi 2511.zz PA ale Fondului Naţional/Comisiei Europene echivalentul acestor debite, prin finanţare de la bugetul de stat la termenele stabilite în baza prevederilor memorandumurilor de finanţare ISPA.Fondul Naţional trebuie să întreprindă măsurile necesare pentru a instructa debitorii privind returnarea în contul de RD în lei sau euro, în funcţie de destinaţia sumelor: reîntregire sau plată către agenţia de implementare.În cazul în care în contul în euro 264.RD al Fondului Naţional, deschis la societatea bancară, se recuperează sumele cuvenite contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, aferente unor debite a căror finanţare s-a efectuat cu sume de la bugetul de stat conform prevederilor pct. 5, se aplică următoarea procedură:6.2. În termen de 3 zile lucrătoare de la data eliberării de către societatea bancară a extraselor de cont care atestă creditarea contului în euro 264.RD al Fondului Naţional cu sume reprezentând debite recuperate, Fondul Naţional are obligaţia de a determina sumele din debitele recuperate, inclusiv dobânzile/penalităţile de întârziere aferente acestora, cuvenite bugetului de stat, de a întocmi şi de a transmite societăţii bancare dispoziţia de schimb valutar al sumelor astfel determinate, cu care societatea bancară debitează contul în euro 264.RD de recuperare a debitelor şi creditează contul în lei 264.RD de recuperare a debitelor. Dispoziţia de schimb valutar se supune vizei de control preventiv propriu.6.3. În termen de două zile lucrătoare de la data eliberării de către societatea bancară a extrasului de cont care atestă creditarea contului în lei 264.RD al Fondului Naţional cu sumele recuperate cuvenite bugetului de stat, Fondul Naţional întocmeşte, după caz, şi transmite societăţii bancare:- un ordin de plată prin care se virează în contul curent general al Trezoreriei Statului RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis la Banca Naţională a României, debitele recuperate care au fost asigurate din alocarea bugetară a anului curent;- un ordin de plată prin care se virează în contul nr. 20.30.01.03 "Restituiri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi" debitele recuperate care au fost asigurate din alocarea bugetară a anilor precedenţi:- un ordin de plată prin care se virează în contul nr. 20.36.01.50 "Alte venituri" majorările de întârziere (dobânzile/penalităţile) aferente debitelor recuperate care au fost acoperite prin finanţare de la bugetul de stat.Pe ordinele de plată care se vizează de controlul financiar preventiv propriu, Fondul Naţional va introduce instrucţiunea de reţinere directă de către societatea bancară a costurilor bancare ocazionate de operaţiunea de transfer.Dobânda bonificată de societatea bancară la sumele din debitele recuperate, cuvenite bugetului de stat, tranzitate în conturile în euro şi în lei 264.RD de recuperare a debitelor, se transferă periodic (lunar) de către Fondul Naţional în contul nr. 20.31.01.03 "Alte venituri din dobânzi".7. Închiderea conturilor de disponibil aferent Fondului pentru indisponibilităţi temporare ale agenţiilor de implementare ISPA7.1. Fondul Naţional va stabili suma transferată din Fondul pentru indisponibilităţi temporare la agenţiile de implementare ISPA.7.2. Pentru sumele din Fondul de indisponibilităţi temporare gestionat de agenţiile de implementare ISPA în baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 195/2003 şi ordinului ministrului finanţelor publice cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind operaţiunile necesare finanţării cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul protecţiei mediului în cadrul Programului "Instrumentul pentru politici structurale de preaderare", plătite contractorilor şi care au fost sau urmează să fie incluse în cererile de plată în avans, intermediară sau finală, care vor fi rambursate de Comisia Europeană, prin intermediul conturilor bancare ale Fondului Naţional, agenţiile de implementare vor urma procedura de reîntregire a conturilor de trezorerie ale acestora pentru indisponibilităţi temporare, descrisă în instrucţiunile aprobate prin ordinele ministrului finanţelor publice mai sus menţionate.7.3. În termen de 5 zile de la fiecare reîntregire de acest fel a conturilor de trezorerie aferente Fondului de indisponibilităţi temporare, respectivele sume vor fi transferate contului RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA".7.4. La încheierea tuturor transferurilor din conturile agenţiilor de implementare pentru Fondul de indisponibilităţi temporare către contul Fondului Naţional RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA", responsabilul sectorial cu autorizarea va transmite responsabilului naţional cu autorizarea finanţării o declaraţie detaliată a utilizării sumelor primite de la Fondul Naţional în baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 195/2003 şi ordinului ministrului finanţelor publice cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind operaţiunile necesare finanţării cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul protecţiei mediului în cadrul Programului "Instrumentul pentru politici structurale de preaderare", în cazul indisponibilităţii temporare a sumelor din contribuţia financiară de la Comunitatea Europeană, justificând eventualele diferenţe între acestea şi sumele totale transferate în contul Fondului Naţional RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA".  +  Secţiunea a II-a Tratamentul dobânzilor bonificate de societatea bancară la conturile Fondului Naţional aferente programului ISPA8. Transferul sumelor reprezentând dobânda acumulată în conturile de disponibil deschise la societatea bancară pentru memorandumurile de finanţare ISPA8.1. Fondul Naţional transferă la agenţiile de implementare dobânda bonificată de societatea bancară la sumele din contribuţia financiară ISPA sau din Fondul pentru indisponibilităţi temporare, ori de câte ori transferă sume reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene sau din Fondul pentru indisponibilităţi temporare, cu excepţia transferării ultimei tranşe în cadrul unei măsuri ISPA, după următoarea procedură:8.2. Fondul Naţional calculează dobânda bonificată de societatea bancară în conturile în euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică", pe baza extraselor de cont eliberate de societatea bancară.8.3. Fondul Naţional întocmeşte ordinele de plată prin care se virează sumele în euro reprezentând dobânzile bonificate la sumele din contribuţia financiară ISPA, din conturile în euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică" în subconturile în euro 2511.yy aferente memorandumurilor de finanţare ISPA, deschise la societatea bancară. Ordonanţarea operaţiunii de plată se semnează de către responsabilul naţional cu autorizarea finanţării, cu viză prealabilă de control financiar preventiv propriu.8.4. În cazul ultimului transfer de fonduri din contribuţia financiară ISPA către agenţia de implementare în cadrul unei măsuri ISPA, Fondul Naţional calculează anticipat dobânda de bonificat de societatea bancară la cont curent pentru luna în care s-a efectuat ultimul transfer, aferentă conturilor în euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică", şi o transferă, în ziua bonificării de către bancă, în subconturile în euro 2511.yy aferente memorandumurilor de finanţare ISPA, deschise la societatea bancară.-------