ORDIN nr. 65 din 28 februarie 2007privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 20 martie 2007    Având în vedere prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, ale art. 16 alin. (2) lit. e) şi ale art. 34 alin. (4) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006,în temeiul art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare pentruServiciile Publicede Gospodărie Comunală,Jeanina PredaBucureşti, 28 februarie 2007.Nr. 65.  +  AnexăMETODOLOGIE 28/02/2007