ORDONANTA Nr. 23 din 26 iulie 1996privind repartizarea profitului la regiile autonome
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 175 din 5 august 1996    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. c) din Legea nr. 65/1996 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Profitul regiilor autonome rămas după plata impozitului pe profit se repartizează astfel: până la 10%, pentru stimularea salariaţilor, inclusiv pentru plata cuvenită managerului în limita a trei salarii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, iar din partea rămasă, minimum 50% se vărsa la bugetul de stat sau local, după caz, restul fiind utilizat pentru constituirea resurselor proprii de finanţare. (2) Vărsământul legal la bugetul de stat sau local, după caz, se efectuează până la data de 15 mai a anului fiscal următor. (3) Constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea vărsămintelor la bugetul de stat sau local, după caz, se efectuează potrivit dispoziţiilor legale prevăzute pentru impozitul pe profit.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga: art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 23 august 1993; art. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 31 august 1994; art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferenţelor de curs valutar aferente capitalului social în devize şi alte operaţiuni aplicabile începând cu bilanţul contabil cu termen de depunere până la 15 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, precum şi orice alte prevederi contrare.p. PRIM-MINISTRUFLORIN GEORGESCU,ministru de stat, ministrul finanţelorContrasemnează:----------------p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Nicolae Constantinescu,secretar de stat--------------------