HOTĂRÂRE nr. 242 din 7 martie 2007pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 407/2005 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 din Legea nr. 407/2005 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 407/2005 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:p. Ministrultransporturilor,construcţiilorşi turismului,Constantin Dascălu,secretar de statMinistruladministraţieişi internelor,Vasile Blagap. Ministrulapărării,Corneliu Dobriţoiu,secretar de statMinistrulagriculturii,pădurilor şidezvoltării rurale,Dan Ştefan MotreanuMinistrulfinanţelor publice,Sebastian TeodorGheorghe VlădescuBucureşti, 7 martie 2007.Nr. 242.  +  AnexăNORMA 07/03/2007