HOTĂRÂRE nr. 237 din 7 martie 2007privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 16 martie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 38 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 6 august 1993, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:"Judeţul IlfovComunele Afumaţi, Chiajna, Dragomireşti-Vale, Găneasa, Petrăchioaia şi Tunari trec din circumscripţia Judecătoriei Cornetu în circumscripţia Judecătoriei Buftea, judeţul Ilfov."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiBucureşti, 7 martie 2007.Nr. 237.-------