DECRET nr. 32 din 8 ianuarie 1990privind structura şi efectivele Ministerului de Interne
EMITENT
  • C.F.S.N
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 9 ianuarie 1990    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Ministerul de Interne are în conducerea sa un ministru, un prim-adjunct al ministrului şi şef al Inspectoratului general al poliţiei, un adjunct al ministrului şi şef al Statului Major şi un adjunct al ministrului şi şef al Comandamentului serviciilor şi inzestrarii.  +  Articolul 2Ministerul de Interne are în structura sa organizatorică Inspectoratul general al poliţiei, direcţii generale, comandamente de arma, direcţii şi unităţi asimilate acestora, servicii, inspectorate de poliţie judeţene şi al municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 1*).  +  Articolul 3Personalul Ministerului de Interne se compune din militari şi personal civil.Numărul posturilor de ofiţeri, maiştri militari şi subofiteri, militari în termen şi personal civil, la pace şi mobilizare, al Ministerului de Interne este cel prevăzut în anexa nr. 2*).  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.---------------- Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU---------------