ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 12 martie 2007privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2007    Procesul referitor la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 este necesar să se desfăşoare în condiţii optime, specifice unei competiţii electorale.În perioada imediat următoare, procesul electoral nu se poate desfăşura în condiţii corespunzătoare datorită climatului politic existent, în care acest eveniment, deosebit de important pentru asigurarea reprezentării României în Parlamentul European, nu reprezintă o prioritate pentru agenda publică.Luând în considerare necesitatea amânării desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European şi recunoaşterii etapelor parcurse până în prezent, se impune stabilirea unor măsuri în consecinţă.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public, constituind o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Ziua de referinţă pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor din anul 2007 ale membrilor din România în Parlamentul European se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare, în semestrul II al anului 2007.  +  Articolul 2 (1) Prin hotărâre a Guvernului va fi aprobat un nou program calendaristic pentru acţiunile care urmau să se desfăşoare până la momentul încheierii procesului electoral. (2) Se recunoaşte valabilitatea acţiunilor prevăzute la pct. 1-25 din Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 128/2007, desfăşurate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Programul calendaristic aprobat potrivit alin. (1) va cuprinde, după caz, şi unele dintre acţiunile prevăzute la alin. (2), care s-au desfăşurat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar care, din motive obiective, trebuie actualizate, cum ar fi cele referitoare la timpii de antenă, componenţa unor structuri sau altele stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 3 (1) Sunt şi rămân valabile listele de alegători ce susţin partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau alianţele electorale, precum şi listele de alegători ce susţin candidaţii independenţi la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007, întocmite până la data de 14 martie 2007 inclusiv. (2) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi vor depune listele de alegători prevăzute la alin. (1) la Biroul Electoral Central, până la data de 14 martie 2007 inclusiv, urmând ca listele de candidaţi să fie depuse până la termenul stabilit prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 2 alin. (1). (3) Începând cu data de 15 martie 2007, activitatea Biroului Electoral Central se suspendă până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a programului calendaristic, prevăzută la art. 2 alin. (1). (4) Pe perioada suspendării activităţii Biroului Electoral Central listele de alegători ce susţin partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau alianţele electorale, precum şi listele de alegători ce susţin candidaţii independenţi la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007, depuse până la data de 14 martie 2007 inclusiv, precum şi celelalte documente ale acestuia se păstrează la Autoritatea Electorală Permanentă.  +  Articolul 4Bunurile achiziţionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 vor fi păstrate şi conservate în mod corespunzător de autorităţile publice care le-au achiziţionat, în vederea utilizării lor pentru alegerile organizate la data stabilită potrivit art. 1.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 76/2007 privind stabilirea datei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, din anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------PreşedinteleAutorităţii Electorale Permanente,Octavian OprişBucureşti, 12 martie 2007.Nr. 15.------------