LEGE nr. 40 din 2 martie 2007pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006, în valoare de 47,2 milioane euro, denumit în continuare Acordul de împrumut.  +  Articolul 2 (1) Aplicarea Acordului de împrumut va fi realizată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Fondul Român de Dezvoltare Socială, desemnate ca agenţii de implementare, care vor colabora cu Agenţia Naţională pentru Romi, Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei şi cu Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap. (2) Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei este desemnat coordonator al proiectului prevăzut la art. 1. (3) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării acorduri de împrumut subsidiare, iar cu Fondul Român de Dezvoltare Socială un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea Acordului de împrumut, inclusiv repartizarea sumelor necesare finanţării proiectului, pe componente şi surse de finanţare.  +  Articolul 3 (1) Contribuţia României la finanţarea proiectului prevăzut la art. 1, incluzând şi taxele şi impozitele aferente, va fi asigurată din sumele alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Ministerului Finanţelor Publice. (2) Contribuţia României la finanţarea proiectului prevăzut la art. 1, cuprinsă în bugetul Ministerului Finanţelor Publice, este aferentă componentei implementate de Fondul Român de Dezvoltare Socială şi se cifrează la echivalentul în lei al sumei de până la 3,7 milioane euro. Cu această sumă se majorează finanţarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, asigurată de la bugetul de stat, conform Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Fondurile în lei necesare rambursării împrumutului, achitării dobânzilor, comisioanelor, inclusiv comisionului iniţial şi altor costuri aferente împrumutului, se vor asigura din sumele alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat în bugetele Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale".  +  Articolul 5 (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a Acordului de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc modificări în structura împrumutului pe categorii, componente, modificări pe termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau să determine noi condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. (2) Amendamentele la Acordul de împrumut convenite cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, conform alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,TEODOR MELEŞCANUBucureşti, 2 martie 2007.Nr. 40.NR. ÎMPRUMUT 4825-ROACORD 04/07/2006