NORMA SANITARĂ VETERINARA (*actualizată*)privind procedurile de înregistrare a activităţilor de vânzare directa de produse primare, a activităţilor de vânzare cu amănuntul şi a activităţilor de fabricare a alimentelor(actualizată până la data de 17 ianuarie 2007*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 17 ianuarie 2007, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 7 din 17 ianuarie 2007.  +  Capitolul I Vânzări directe de produse primare1. Definiţii  +  Articolul 1Prezentele prevederi stabilesc definiţiile referitoare la activităţile de vânzare directa a produselor primare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinara a activităţilor de vânzare directa de produse primare.  +  Articolul 2În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile următoare se definesc astfel: a) înregistrare sanitară veterinara - înscrierea altor unităţi care produc alimente de origine animala decât cele autorizate sanitar veterinar, în listele celor cu vânzare directa de produse primare, de către autoritatea sanitară veterinara judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza unei cereri scrise din partea reprezentantului legal al unităţii; b) activităţi supuse înregistrării sanitare veterinare - activităţile de vânzare directa a produselor primare de origine animala obţinute din producţia primara, care sunt supuse înregistrării şi controlului sanitar veterinar; c) document de înregistrare sanitară veterinara - documentul emis de direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru activităţile din unităţile supuse înregistrării; d) producţie primara - producerea, creşterea animalelor domestice sau obţinerea produselor primare, incluzând animalele crescute premergător sacrificarii, producţia de lapte, precum şi vânătoarea sau pescuitul.Detalierea activităţilor asociate cu producţia primara:(i) activităţile de la locul de creştere a animalelor domestice, inclusiv transportul acestora către o anumită destinaţie;(îi) creşterea de animale pentru obţinerea de alimente, transportul animalelor la abator sau transportul animalelor între ferme;(iii) transportul, depozitarea şi manipularea produselor primare la ferma sau la locul obţinerii, cu condiţia sa nu modifice natura acestora;(iv) producţia, creşterea şi recoltarea de melci la ferma, transportul acestora la o unitate de procesare sau la un loc de comercializare;(v) în cazul produselor provenite din pescuit şi vânătoare, transportul acestora, pentru furnizarea produselor primare, de la locul de obţinere la o alta locatie, incluzând transportul de la locul de obţinere până la o unitate de procesare;(vi) producerea, depozitarea laptelui la ferma şi transportul acestuia la un centru de colectare;(vii) producţia şi colectarea de oua la ferma proprie, excluzând operaţiunile de ambalare a oualor;(viii) pescuitul, manipularea produselor provenite din pescuit, fără a schimba substanţial natura acestora la bordul vaselor, cu excepţia vaselor-fabrica şi a celor cu racitoare, şi transportul acestora la prima unitate terestra, inclusiv la hala de licitaţie. Aceasta include şi pescuitul, manipularea şi transportul peştelui prins în ape dulci;(ix) producţia, creşterea şi recoltarea pestilor în crescatorii piscicole şi transportul acestora către o destinaţie stabilită;(x) producţia, creşterea şi recoltarea molustelor bivalve vii, precum şi transportul acestora la un centru de purificare;(xi) vânătoarea, uciderea şi eviscerarea vânatului la faţa locului şi transportul acestuia spre o unitate aprobată pentru manipularea vânatului salbatic;(xii) recoltarea melcilor salbatici şi transportul acestora către o unitate de procesare;(xiii) toate activităţile legate de extractia şi păstrarea mierii de albine, recoltarea altor produse apicole, inclusiv păstrarea produselor melifere, chiar dacă aceasta activitate permite ca stupii să fie la distanta faţă de locul de păstrare al producătorului, cu excepţia mierii de colectura şi/sau ambalarii la o unitate de procesare; e) produse primare - produsele rezultate din producţia primara, incluzând produsele obţinute din creşterea animalelor, celor provenite din vânătoare sau pescuit. Din categoria produselor primare destinate vânzării directe fac parte:1. carnea de pasare sau carnea de iepure care provine de la animale tăiate în ferma;2. vanatul în blana sau pene, eviscerat ori neeviscerat, obţinut de către vânători, cu excepţia carnii de vanat;3. peştele şi produsele provenite din pescuit, inclusiv molustele bivalve vii provenite din pescuit sau acvacultura, care pot fi prelucrate sumar, curatate de solzi, cu aripioarele indepartate şi racite;4. laptele materie prima colectat direct din ferma;5. ouăle obţinute în ferme proprii, fără activităţile de marcare sau ambalare a acestora;6. mierea de albine extrasa şi alte produse apicole recoltate, depozitarea acestora excluzând tratamentele de încălzire sau de ambalare a mierii de albine; f) vânzare directa de produse primare - furnizarea directa de la locul de producere a produselor primare către consumatorul final sau furnizarea acestora în cantităţi mici către unităţi de vânzare cu amănuntul din localitate sau dintr-o localitate invecinata, inclusiv depozitarea şi manipularea acestora la locul de obţinere. Vânzarea directa include şi furnizarea de către producător direct către consumatorul final a produselor primare în cantităţi mici, cu ocazia targurilor, pieţelor, expoziţiilor, sarbatorilor religioase etc., organizate periodic de autorităţile competente cu atribuţii în domeniu;Expresia vânzare directa a produselor primare nu include activităţile de livrare de la locul de producere a produselor primare în vederea procesarii ulterioare la unităţile autorizate sanitar veterinar; g) cantităţi mici - următoarele cantităţi de produse de origine animala:1. lapte materie prima - până la 1.000 l/săptămâna;2. peste proaspăt - până la 100 kg/transport pentru peştele capturat în mare şi 10 kg/transport pentru peştele capturat în ape dulci;3. vanat salbatic în blana sau pene - până la o unitate vanat mare şi 10 unităţi vanat mic din cota de vânătoare alocata;4. carne de pasare sau de lagomorfe obţinută în ferma până la 2.000 de capete de păsări şi 1.000 de iepuri pe an;5. melci şi moluste bivalve vii - până la 20 kg/săptămâna;6. oua - provenind din ferme cu cel mult 50 de gaini; h) reţinere oficială - procedura prin care autoritatea competentă dispune ca produsele de origine animala sa nu fie deplasate ori falsificate până la luarea unei decizii cu privire la destinaţia acestora; aceasta include depozitarea de către operatorii cu activitate în domeniul produselor de origine animala în conformitate cu instrucţiunile autorităţilor competente; i) mic producător - persoana fizica sau juridică care desfăşoară activităţi de vânzare directa a produselor primare.2. Înregistrarea sanitară veterinara a activităţilor de vânzare directa a produselor primare  +  Articolul 3 (1) Micii producători care desfăşoară activităţi de vânzare directa a produselor primare menţionate la art. 2 lit. e) trebuie înregistraţi de direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Înregistrarea sanitară veterinara a micilor producători care desfăşoară activităţi de vânzare directa a produselor primare se efectuează de direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza unei cereri scrise, formulată de proprietar, care trebuie să cuprindă: a) denumirea/adresa micului producător/reprezentantului legal al unităţii; b) activitatea desfăşurată; c) tipurile şi cantităţile de produse supuse vânzării directe; d) locurile de vânzare directa a produselor primare.  +  Articolul 4 (1) Direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, înregistrează solicitarea depusa şi verifica prin medicii veterinari oficiali îndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare prevăzute în legislaţia în vigoare, referitoare la producţia primara şi la vânzarea directa a produselor primare. (2) Activităţile de vânzare directa a produselor primare sunt înregistrate într-un registru special de către direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care vor acorda pentru fiecare mic producător un număr de înregistrare precedat de literele VD (vânzare directa), precum şi un document de înregistrare sanitară veterinara, conform modelului cuprins în anexa nr. 2.  +  Articolul 5Micii producători au următoarele obligaţii: a) aplicarea şi respectarea măsurilor privind prevenirea contaminarii produselor primare prin aer, apa şi sol cu deşeuri sau produse medicinale veterinare etc.; b) aplicarea şi respectarea măsurilor referitoare la sănătatea şi bunăstarea animalelor de la care se obţin produsele care fac obiectul vânzărilor directe; c) menţinerea corespunzătoare din punct de vedere igienic a oricăror echipamente şi facilităţi utilizate în procesul de producţie, inclusiv a celor utilizate pentru depozitarea şi manipularea produselor primare; d) dotarea cu apa potabilă sau apa curata oricând este necesar, pentru a preveni contaminarea; e) asigurarea ca personalul care manipuleaza produsele primare este într-o stare buna de sănătate şi ca a fost instruit referitor la regulile generale de igiena; f) evitarea pe cat posibil a contaminarii produselor primare prin intermediul animalelor sau prin alţi daunatori; g) prevenirea introducerii şi răspândirii zoonozelor sau agenţilor zoonotici transmisibili la oameni prin intermediul produselor primare; h) sa ţină cont de rezultatele analizelor efectuate pe probe prelevate din producţia primara sau din alte materii prime cu importanţa pentru sănătatea publică; i) utilizarea aditivilor furajeri şi a produselor medicinale de uz veterinar în conformitate cu legislaţia în domeniu; j) păstrarea documentelor referitoare la hrana animalelor, la produsele medicinale de uz veterinar utilizate în tratamentul animalelor etc.; k) completarea înregistrărilor referitoare la cantităţile de produse primare livrate către consumatorul final, către unităţi locale de vânzare cu amănuntul sau către unităţi autorizate sanitar-veterinar.  +  Articolul 6 (1) În cazul în care, în urma verificării efectuate de personalul veterinar din cadrul direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la locul producerii sau vânzării directe a produselor primare, se constata neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare prevăzute în legislaţia naţionala referitoare la producţia primara şi la vânzarea directa a produselor primare, se întocmeşte o nota în care vor fi înscrise toate deficientele constatate, măsurile dispuse, precum şi termenele de remediere a deficienţelor, sub semnatura producătorului/reprezentantului legal al unităţii. (2) Direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, monitorizează activităţile de vânzare directa a produselor primare şi informează, după caz, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, la solicitarea acesteia. (3) Direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, interzice activitatea micilor producători care desfăşoară activităţi de vânzare directa a produselor primare atunci când constata ca, în mod repetat, aceştia nu respecta condiţiile sanitare veterinare stabilite de legislaţia în vigoare.3. Controale şi măsuri  +  Articolul 7 (1) Toate activităţile de vânzare directa a produselor primare sunt supuse controlului sanitar veterinar efectuat de direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Activităţile de vânzare directa a produselor primare sunt supuse controlului ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe an, la locul de obţinere sau de vânzare directa a produselor primare, de către medicii veterinari oficiali ai direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) În cazul în care, în urma a doua controale consecutive efectuate de către medicii veterinari oficiali ai direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau în urma sesizării cumparatorilor, se constata neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare stabilite în legislaţia în vigoare, micilor producători care desfăşoară activităţi de vânzare directa a produselor primare li se interzice vânzarea directa a produselor primare până la remedierea deficienţelor, aceştia fiind obligaţi să aplice măsurile pentru corectarea deficienţelor constatate şi sa informeze autoritatea sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana sau a municipiului Bucureşti atunci când acestea au fost corectate. (4) În cazul în care unui mic producător i-a fost interzisă vânzarea directa a produselor primare, direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, comunică decizia, după caz, autorităţilor locale. (5) Ori de câte ori se constată că exista motive suficiente pentru a considera ca un aliment implica un risc pentru sănătatea publică, direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, dispune măsuri pentru retragerea din consumul uman a alimentului şi notifica prin Sistemul rapid de alerta, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.  +  Articolul 8 (1) Activităţile de vânzare directa a produselor primare se pot derula numai cu respectarea condiţiilor sanitare veterinare, conform cerinţelor legislaţiei în domeniu. (2) Micii producători de produse primare supuse vânzării directe au obligaţia sa informeze în timpul cel mai scurt autoritatea sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor competenţa ori de câte ori constata ca un produs primar prezintă un risc pentru sănătatea publică.  +  Articolul 9Este interzisă vânzarea directa de produse primare de către micii producători care nu sunt înregistraţi de direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Capitolul II Vânzări cu amănuntul1. Definiţii  +  Articolul 10Prezentele prevederi stabilesc definiţiile referitoare la vânzarea cu amănuntul şi procedura de înregistrare sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de vânzare cu amănuntul a unor produse de origine animala şi nonanimala.  +  Articolul 11În sensul prezentului capitol, următorii termeni şi expresii se definesc astfel: a) vânzare cu amănuntul - furnizarea restrânsă, localizata şi limitată de produse alimentare de origine animala şi nonanimala, obţinute în unităţi autorizate sanitar veterinar sau/şi obţinute în cantităţi mici în unităţi de desfacere cu amănuntul la locul producerii şi care sunt comercializate direct către:1. consumatorul final la locul producerii;2. alte unităţi de vânzare cu amănuntul, aparţinând producătorului, aflate pe teritoriul judeţului respectiv, fără a depăşi limitele de suprafaţa ale judeţului;3. unităţi de alimentaţie publică din localitate sau dintr-o localitate invecinata din acelaşi judeţ;4. consumatorul final, cu ocazia targurilor, pieţelor, expoziţiilor, sarbatorilor religioase etc., organizate periodic de autorităţile locale.Aceasta notiune include manipularea şi/sau procesarea alimentelor şi depozitarea acestora în punctele de vânzare ori de livrare către consumatorul final, inclusiv terminalele de distribuţie, operaţiunile de catering, cantinele, restaurantele şi alte operaţiuni similare în domeniul serviciilor alimentare, magazine, centre de distribuţie tip supermarket, pieţe de vânzare angro.Activităţile de vânzare cu amănuntul presupun valorificarea produselor de origine animala şi nonanimala direct către consumatorul final, precum şi valorificarea numai în cantităţi mici a produselor obţinute în unitate şi destinate comercializării către consumatorul final prin alte unităţi de vânzare cu amănuntul; b) înregistrare sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor înscrierea unităţilor în listele celor cu vânzare cu amănuntul de către autoritatea sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, în baza unei solicitări scrise din partea beneficiarului; c) activităţi supuse înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor - activităţi de vânzare cu amănuntul care sunt supuse controlului şi înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, desfăşurate de unităţile prevăzute la capitolul II din anexa nr. 1; d) furnizare restrânsă - valorificarea în cantităţi mici a produselor alimentare către consumatorul final prin alte unităţi de vânzare cu amănuntul; e) furnizare localizata - valorificarea produselor alimentare pe teritoriul judeţului respectiv, care nu necesita o supraveghere deosebită, în special privind condiţiile de transport şi respectarea lantului frigorific; f) furnizare limitată - obţinerea la locul de vânzare a unei categorii de produse alimentare destinate valorificării către consumatorul final prin alte unităţi de vânzare cu amănuntul; g) unităţi de vânzare cu amănuntul - unităţile supuse înregistrării şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cuprinse în anexa nr. 1, care funcţionează în baza documentului de înregistrare sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor eliberat de direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; h) cantităţi mici - următoarele cantităţi de produse de origine animala obţinute în unitatea de vânzare cu amănuntul şi care sunt destinate vânzării către consumatorul final prin alte unităţi de vânzare cu amănuntul:1. carne preparata şi produse din carne - până la 2.000 kg/săptămâna;2. lapte şi produse din lapte - până la 1.000 kg/săptămâna;3. peste şi produse din pescuit - până la 1.000 kg/săptămâna;4. vanat salbatic şi produse din vanat - până la 300 kg/luna;5. carne de pasare, lagomorfe şi produse provenite de la acestea - până la 300 kg/luna;6. melci şi moluste - până la 500 kg/luna;7. oua de consum - până la 1.000 oua/luna; i) reţinere oficială - procedura prin care autoritatea competentă dispune ca alimentele sa nu fie deplasate ori falsificate până la luarea unei decizii cu privire la destinaţia acestora; aceasta include depozitarea de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar, în conformitate cu instrucţiunile autorităţilor competente.2. Înregistrarea sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de vânzare cu amănuntul  +  Articolul 12 (1) Activităţile din unităţile de vânzare cu amănuntul precizate în anexa nr. 1 se desfăşoară în baza certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comerţului şi în baza documentului de înregistrare sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor, prevăzut în anexa nr. 3, emis de direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a muncipiului Bucureşti. (2) Înregistrarea sanitară veterinara sau pentru siguranţa alimentelor a activităţilor din unităţile de vânzare cu amănuntul precizate în anexa nr. 1 se efectuează de direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 13În vederea obţinerii documentului de înregistrare sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din unităţile de vânzare cu amănuntul prevăzute în anexa nr. 1, proprietarul/reprezentantul legal al unităţii depune la direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului şi o cerere scrisă în care sunt precizate: a) denumirea şi adresa unităţii; b) activitatea desfăşurată; c) tipurile şi cantităţile de produse supuse vânzării cu amănuntul; d) locurile de vânzare cu amănuntul a produselor obţinute în unitatea proprie; e) numărul de personal lucrator.  +  Articolul 14 (1) Direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, înregistrează cererea depusa şi verifica, prin medicii veterinari oficiali/inspectori pentru siguranţa alimentelor, îndeplinirea cerinţelor în domeniu şi a celor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 septembrie 2005, care reprezintă transpunerea în legislaţia naţionala a prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE. (2) Medicii veterinari oficiali/inspectori pentru siguranţa alimentelor întocmesc la faţa locului o nota de constatare, cuprinzând concluzia evaluării.  +  Articolul 15 (1) Pentru unităţile de vânzare cu amănuntul care îndeplinesc cerinţele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, conform legislaţiei în domeniu, direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, eliberează documentul de înregistrare sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor, conform modelului cuprins în anexa nr. 3. (2) Unităţile de vânzare cu amănuntul sunt înscrise de către direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, într-un registru special, acordându-se pentru fiecare unitate un număr de înregistrare, precedat de literele VA (vânzare cu amănuntul). (3) În cazul în care, în urma verificării efectuate de medicii veterinari oficiali/inspectori pentru siguranţa alimentelor, se constata neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare sau pentru siguranţa alimentelor, se întocmeşte o nota/un proces-verbal de constatare în care sunt înscrise deficientele constatate, măsurile dispuse, precum şi termenele de remediere a deficienţelor, sub semnatura reprezentantului legal al unităţii. (4) La expirarea termenului de remediere a deficienţelor, reprezentantul legal al unităţii solicita la direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, reverificarea unităţii. (5) Direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, monitorizează activităţile de vânzare cu amănuntul şi informează Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, la solicitarea acesteia. (6) Micii producători care desfăşoară activităţi de vânzare cu amănuntul sunt radiati din lista celor înregistraţi atunci când se constată că, în mod repetat, nu respecta condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor stabilite de legislaţia în vigoare. (7) Produsele de origine animala obţinute în unităţi de vânzare cu amănuntul, destinate comercializării, trebuie să poarte inscripţionat pe eticheta următorul text: "PRODUS ÎN UNITATEA PROPRIE", urmat de numărul de înregistrare al unităţii.3. Controale, măsuri şi sancţiuni  +  Articolul 16 (1) Activităţile din unităţile prevăzute în anexa nr. 1 sunt supuse controlului sanitar veterinar sau pentru siguranţa alimentelor de către direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) În cazul în care, la controalele efectuate, direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, constata că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, notifica acest fapt persoanei responsabile din partea unităţii şi poate dispune următoarele măsuri: a) sancţionarea contravenţională în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) suspendarea activităţii pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile; c) interzicerea desfăşurării activităţii pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor prevăzute în legislaţia naţionala în vigoare; d) sechestrarea sau reţinerea oficială. (3) În cazul suspendării temporare a activităţii, direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, prin medicii veterinari oficiali/inspectori pentru siguranţa alimentelor, consemnează în nota de control întocmită la unitate motivatia tehnica a suspendării temporare a activităţii şi emite ordonanţa privind suspendarea temporară a activităţii, conform modelului stabilit în anexa nr. 5. (4) Termenul de remediere a deficienţelor curge de la data notificării de către direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, a reprezentantului legal al unităţii şi poate fi prelungit la cererea expresă a acestuia. (5) Direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, anulează documentul de înregistrare sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor şi emite ordonanţa privind interzicerea activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, atunci când în cadrul acţiunilor de control efectuate de personalul de specialitate se constata nerespectarea prevederilor legale pentru care unităţile au fost înregistrate. (6) În cazul unităţilor de vânzare cu amănuntul a căror activitate a fost interzisă, reluarea activităţii se realizează prin parcurgerea procedurii de înregistrare conform prevederilor legale, dar numai după corectarea neconformitatilor. (7) Reprezentanţii legali ai unităţilor trebuie să aplice măsurile pentru corectarea deficienţelor constatate şi să solicite reverificarea de către direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, atunci când deficientele au fost corectate. (8) În cazul în care se constată că activităţile desfăşurate de unităţile cuprinse în anexa nr. 1 se desfăşoară fără respectarea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, emite ordonanţa privind interzicerea activităţilor conform anexei nr. 6 şi o comunică autorităţilor teritoriale din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (9) Activităţile de vânzare cu amănuntul sunt supuse ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe semestru, controlului la locul de obţinere sau la locul de vânzare directa, efectuat de direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti. (10) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, se constata neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor stabilite în legislaţia în vigoare, reprezentantul legal al unităţii de vânzare cu amănuntul trebuie să ia măsurile pentru corectarea deficienţelor constatate şi sa informeze autoritatea sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, atunci când deficientele au fost corectate.  +  Articolul 17Activităţile supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor se pot derula numai cu respectarea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.  +  Articolul 18Pentru eliberarea documentului de înregistrare sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor a activităţii, tarifele prevăzute în anexa nr. 4 sunt achitate de către reprezentantul legal al unităţii la ridicarea documentului de la direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 19Este interzisă valorificarea produselor către alte unităţi de vânzare cu amănuntul în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 11 lit. a).  +  Articolul 20Reprezentanţii legali ai unităţilor supuse înregistrării sunt obligaţi sa notifice imediat autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, referitor la orice modificare survenită în activităţile desfăşurate.  +  Articolul 21Documentele de înregistrare sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor, care nu au fost ridicate de la direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, de către solicitanţi, în termen de 30 de zile de la data eliberării, vor fi anulate.  +  Capitolul III Fabricarea produselor alimentare de origine nonanimala1. Definiţii  +  Articolul 22Prezentele prevederi stabilesc definiţiile referitoare la fabricarea produselor alimentare de origine nonanimala şi procedura de înregistrare pentru siguranţa alimentelor a unităţilor care produc alimente de origine nonanimala.  +  Articolul 23În sensul prezentului capitol, următorii termeni se definesc astfel: a) înregistrare pentru siguranţa alimentelor - înscrierea unităţilor care produc alimente de origine nonanimala în listele celor cu vânzare directa de produse primare de către autoritatea sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, în baza unei cereri scrise din partea reprezentantului legal al unităţii; b) activităţi supuse înregistrării pentru siguranţa alimentelor activităţile de prelucrare şi/sau fabricare a produselor de origine nonanimala, precum şi alte activităţi conexe, desfăşurate de unităţile prevăzute în anexa nr. 9, care sunt supuse înregistrării şi controlului privind siguranţa alimentelor; c) document de înregistrare pentru siguranţa alimentelor documentul emis de direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru activităţile din unităţile supuse înregistrării; d) inspector pentru siguranţa alimentelor - personal de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu atribuţii şi responsabilităţi, conform fisei postului, în verificarea respectării prevederilor legislaţiei privind siguranţa alimentelor şi în aplicarea măsurilor corespunzătoare; e) compartimentele/serviciile pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti - serviciile publice descentralizate pentru siguranţa alimentelor, subordonate tehnic şi administrativ Direcţiei generale pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având autoritatea şi responsabilitatea aplicării actelor normative care privesc domeniul siguranţei alimentelor pe teritoriul judeţului respectiv, realizării şi monitorizarii controlului activităţii publice pentru siguranţa alimentelor la acest nivel, precum şi alte competente delegate de autoritatea sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor centrala; f) control oficial - orice formă de control pe care îl efectuează autoritatea competentă pentru verificarea conformitatii cu legislaţia în domeniul siguranţei alimentelor; g) reţinere oficială - procedura prin care autoritatea competentă dispune ca produsele de origine nonanimala sa nu fie deplasate ori falsificate până la luarea unei decizii cu privire la destinaţia acestora; aceasta include depozitarea de către operatorii cu activitate în domeniul produselor de origine nonanimala, în conformitate cu instrucţiunile autorităţilor competente; h) formular de reţinere oficială - document emis de direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; i) proces-verbal de constatare a condiţiilor pentru siguranţa alimentelor - document care se completează cu ocazia controlului efectuat în fiecare unitate din domeniul alimentar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.2. Înregistrarea pentru siguranţa alimentelor a unităţilor care proceseaza produse de origine nonanimala  +  Articolul 24 (1) Activităţile din domeniul alimentar desfăşurate de unităţile cuprinse în anexa nr. 9 se desfăşoară în baza declaraţiei pe propria răspundere, a certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comerţului şi în baza documentului de înregistrare pentru siguranţa alimentelor, emis de direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Înregistrarea activităţilor din domeniul alimentar desfăşurate de unităţile cuprinse în anexa nr. 9 se efectuează de către direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 25În vederea obţinerii documentului de înregistrare pentru activităţile din domeniul alimentar desfăşurate de unităţile cuprinse în anexa nr. 9, solicitanţii depun la direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului şi o cerere scrisă în care sunt precizate: a) denumirea şi adresa unităţii; b) activitatea desfăşurată; c) tipurile şi cantităţile de produse obţinute ca urmare a procesarii; d) numărul de personal lucrator.  +  Articolul 26 (1) Direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, înregistrează cererea depusa, emite documentul de înregistrare conform modelului cuprins în anexa nr. 10 şi verifica ulterior prin inspectorii pentru siguranţa alimentelor îndeplinirea cerinţelor în domeniu şi a celor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 924/2005, care reprezintă transpunerea în legislaţia naţionala a prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE . (2) Unităţile prevăzute în anexa nr. 9 sunt înregistrate de compartimentele/serviciile pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, într-un registru special. (3) În cazul în care în urma verificării unităţii, efectuată de inspectorul pentru siguranţa alimentelor, se constata neîndeplinirea condiţiilor pentru siguranţa alimentelor prevăzute în legislaţia în domeniu, se întocmeşte procesul-verbal de constatare prevăzut în anexa nr. 8, în care sunt înscrise deficientele constatate, măsurile dispuse, precum şi termenele de remediere a deficienţelor, sub semnatura reprezentantului legal al unităţii. (4) La expirarea termenului de remediere a deficienţelor, reprezentantul legal al unităţii solicita la direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, reverificarea unităţii. În cazul în care deficientele constatate nu sunt remediate în cadrul unităţii, direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, emite ordonanţa de suspendare a activităţii sau de interzicere a acesteia, după caz. (5) Direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, monitorizează activităţile din domeniul alimentar desfăşurate de unităţile prevăzute în anexa nr. 9 şi informează Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, la solicitarea acesteia. (6) Unităţile care desfăşoară activităţile din domeniul alimentar, prevăzute în anexa nr. 9 pot fi radiate din lista celor înregistrate atunci când se constată că, în mod repetat, nu se respecta condiţiile privind siguranţa alimentelor stabilite de legislaţia în vigoare.3. Controale, măsuri şi sancţiuni  +  Articolul 27 (1) Toate activităţile din unităţile prevăzute în anexa nr. 9 sunt supuse controlului privind siguranţa alimentelor de către direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) În cazul în care, la controalele efectuate, direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, constata că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, notifica acest fapt reprezentantului legal al unităţii şi poate dispune următoarele măsuri: a) sancţionarea contravenţională în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) reţinerea oficială; c) suspendarea activităţii pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile; d) interzicerea desfăşurării activităţii pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile privind siguranţa alimentelor prevăzute în legislaţia naţionala în vigoare. (3) În cazul suspendării activităţii, direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, prin inspectorii de specialitate, consemnează în procesul-verbal de constatare întocmit la unitate motivatia tehnica a suspendării activităţii şi emite ordonanţa privind suspendarea activităţii, conform modelului stabilit în anexa nr. 5. (4) Termenul de remediere a deficienţelor decurge de la data notificării reprezentantului legal al unităţii de către direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, şi poate fi prelungit la cererea expresă a acestuia. (5) Direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, anulează documentul de înregistrare pentru siguranţa alimentelor şi emite ordonanţa privind interzicerea activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, atunci când în cadrul acţiunilor de control efectuate de inspectorii de specialitate se constata nerespectarea prevederilor legale pentru care acestea au fost înregistrate. (6) În cazul unităţilor prevăzute în anexa nr. 9 a căror activitate a fost interzisă, reluarea activităţii se realizează prin parcurgerea procedurii de înregistrare conform prevederilor legale, dar numai după corectarea neconformitatilor. (7) Reprezentanţii legali ai unităţii trebuie să aplice măsurile pentru corectarea deficienţelor constatate şi să solicite reverificarea de către direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, atunci când deficientele au fost corectate. (8) În cazul în care se constată că activităţile desfăşurate de unităţile cuprinse în anexa nr. 9 se desfăşoară fără înregistrare pentru siguranţa alimentelor, direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, notifica în scris unităţii ca în termenul cel mai scurt să se înregistreze, în caz contrar, în termen de 30 de zile de la notificare se va emite ordonanţa privind interzicerea activităţilor, aceasta fiind apoi comunicată autorităţilor teritoriale din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (9) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, se constata neîndeplinirea condiţiilor privind siguranţa alimentelor stabilite în legislaţia în vigoare, reprezentanţii legali ai unităţilor implicate în activităţile din domeniul alimentar desfăşurate de unităţile prevăzute în anexa nr. 9 trebuie să aplice măsurile pentru corectarea deficienţelor constatate şi sa informeze autoritatea judeteana atunci când deficientele au fost corectate.  +  Articolul 28Activităţile supuse controlului privind siguranţa alimentelor se derulează pe perioada îndeplinirii condiţiilor pentru siguranţa alimentelor, conform cerinţelor legislaţiei în domeniu.  +  Articolul 29Este interzisă procesarea produselor de origine nonanimala de către alte unităţi în alte condiţii decât cele prevăzute în prezenta norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor.  +  Articolul 30Reprezentanţii legali ai unităţilor supuse înregistrării sunt obligaţi sa notifice imediat autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, orice modificare survenită în activităţile desfăşurate.  +  Articolul 31Documentele de înregistrare pentru siguranţa alimentelor, care nu au fost ridicate de la direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, de către solicitanţi, în termen de 30 de zile de la data eliberării, vor fi anulate.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor.  +  Anexa 1 la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor  +  Capitolul I UNITĂŢI DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL SUPUSE INREGISTMARII ŞI CONTROLULUI SANITAR VETERINAR1. Carne: a) Carmangerie: unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia carnii provenită din unităţi autorizate sanitar veterinar, depozitarea, transarea acesteia, producerea de carne tocata, carne preparata şi/sau produse din carne într-o gama sortimentala restrânsă (camati afumati, oase garf afumate, slanina afumata, costita afumata, jambon afumat), în cantităţi mici şi vânzarea cu amănuntul direct către:(i) consumatorul final la locul producerii;(îi) alte unităţi de vânzare cu amănuntul, aparţinând producătorului, aflate pe teritoriul judeţului respectiv, fără a depăşi limitele de suprafaţa ale judeţului;(iii) către unităţi de alimentaţie publică din localitate sau dintr-o localitate invecinata;(iv) consumatorul final cu ocazia targurilor, pieţelor, expoziţiilor, sarbatorilor religioase, etc., organizate periodic de către autorităţile judeţene/locale. b) Macelarie: unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia carnii provenită din unităţi autorizate sanitar veterinar, depozitarea, dezosarea, portionarea acesteia şi vânzarea cu amănuntul către consumatorul final;2. Lapte şi produse din lapte:Centru de prelucrare lapte: unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia laptelui materie prima, obţinut de la producătorii locali, depozitarea, fabricarea produselor din lapte - urda, cas, branza proaspăta, branza de burduf, smantana, telemea proaspăta - în cantităţi mici şi vânzarea cu amănuntul direct către: a) consumatorul final la locul producerii; b) alte unităţi de vânzare cu amănuntul, aparţinând producătorului, aflate pe teritoriul judeţului respectiv, fără a depăşi limitele de suprafaţa ale judeţului; c) către unităţi de alimentaţie publică din localitate sau dintr-o localitate invecinata din acelaşi judeţ; d) consumatorul final cu ocazia targurilor, pieţelor, expoziţiilor, sarbatorilor religioase, etc, organizate periodic de către autorităţile locale.Aceasta categorie include şi spaţiile şi echipamentele de la nivelul stanelor sau exploataţiilor de animale, aflate în zone geografice greu accesibile, unde laptele materie prima provenit de la animale din fermele proprii este prelucrat şi comercializat direct către consumatorul final cu ocazia targurilor, pieţelor, expoziţiilor, sarbatorilor religioase, etc., organizate periodic de către autorităţile locale.3. Peste şi produse din pescuit: a) Centru de colectare peste: unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, sortarea, curatarea, depozitarea, racirea şi prelucrarea primara a peştelui provenit direct din pescuit - desolzire, eviscerare, taierea aripioarelor, ambalare, răcire şi livrarea produselor rezultate către o unitate autorizata sanitar veterinar sau vânzarea cu amănuntul direct către:(i) consumatorul final la locul producerii;(îi) alte unităţi de vânzare cu amănuntul;(iii) către unităţi de alimentaţie publică din localitate sau dintr-o localitate invecinata din acelaşi judeţ;(iv) consumatorul final cu ocazia targurilor, pieţelor, expoziţiilor, sarbatorilor religioase, etc., organizate periodic de către autorităţile locale. b) Ambarcatiune de pescuit: orice nava sau ambarcatiune de dimensiuni mici dotată cu echipamente pentru capturarea şi depozitarea peştelui salbatic sau de acvacultura pentru o perioadă scurta de timp, destinat către o unitate înregistrată/autorizata sanitar veterinar, sau vânzării directe către consumatorul final la punctul de debarcare. c) Punct de debarcare: orice loc cu deschidere la apa, prevăzut cu echipamente şi facilităţi pentru acostarea ambarcatiunilor de pescuit unde se efectuează recepţia, sortarea, racirea şi depozitarea peştelui proaspăt provenit din pescuit, destinat către o unitate înregistrată/autorizata sanitar veterinar, sau vânzării directe către consumatorul final la locul de debarcare. d) Magazin de desfacere peste (Pescarie): unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia şi depozitarea peştelui şi produselor din pescuit provenite din unităţi înregistrate/autorizate sanitar veterinar sau direct din pescuit, prelucrarea primara a peştelui proaspăt provenit direct din pescuit, vânzarea cu amănuntul către consumatorul final; e) Centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor etc.: unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, racirea, depozitarea şi livrarea acestora către o unitate de procesare autorizata sanitar veterinar sau unei alte unităţi de vânzare cu amănuntul;4. Miere şi alte produse din miere: a) Centru extracţie, colectare miere şi alte produse apicole: unitate fixa sau mobila cu dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, extractia, depozitarea şi livrarea mierii de albine şi a altor produse apicole către o unitate autorizata sanitar veterinar pentru procesare, sau către consumatorul final; b) Stupina: unitate fixa sau mobila în care se desfăşoară activităţi în domeniu stuparitului inclusiv obţinerea mierii de albine şi a altor produse apicole şi livrarea acestora către o unitate înregistrată/autorizata sanitar veterinar pentru procesare, sau către consumatorul final; c) Magazin de desfacere a mierii de albine şi a altor produse apicole: unitate cu dotări limitate în care se desfăşoară activităţi pentru păstrarea mierii de albine şi a altor produse apicole provenite din unităţi autorizate sanitar veterinar, prezentarea şi vânzarea acestora consumatorului final, ambalate şi/sau preambalate de producător.  +  Capitolul II UNITĂŢI DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL SUPUSE ÎNREGISTRĂRII ŞI CONTROLULUI SANITAR VETERINAR ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR1. Unităţi de alimentaţie publică sau comercializarea alimentelor: a) Restaurant (indiferent de specific): local public care include spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia produselor de origine animala şi nonanimala, depozitarea, prepararea şi servirea în incinta localului a preparatelor şi semipreparatelor culinare sau livrarea în cantităţi mici la comanda a preparatelor şi semipreparatelor culinare, a produselor de patiserie/cofetarie şi a altor produse similare;Aceasta categorie include şi: restaurante cu autoservire, vagoane-restaurant, rulote, fast-fooduri, baruri, precum şi toate tipurile de unităţi în care se prepara şi servesc alimente menţionate la punctul a). b) Pizzerie: unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime de origine animala şi nonanimala, prepararea, ambalarea după caz şi vânzarea inclusiv la comanda a diferitelor sortimente de pizza şi alte alimente preparate. c) Cantina: unitate cu spaţii amenajate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime de origine animala şi nonanimala, prepararea de meniuri şi servirea mesei către consumatorul final în incinta localului sau la comanda. d) Laborator de cofetarie şi/sau patiserie: unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia de materii prime de origine animala şi nonanimala, depozitarea şi prelucrarea acestora în produse de cofetarie/patiserie, depozitarea şi livrarea acestora către alte unităţi de vânzare cu amănuntul sau prin magazinul propriu. e) Pensiuni turistice: unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru producerea, recepţia şi depozitarea materiilor prime de origine animala şi non-animala, prepararea şi servirea în incinta proprie a alimentelor gatite; f) Magazin alimentar: unitate cu dotări limitate în care se desfăşoară activităţi pentru păstrarea limitată, prezentarea şi vânzarea separată de produse de origine animala şi non-animala, ambalate şi/sau preambalate de producător; g) Hipermarket/supermarket: unitate cu spaţii şi capacităţi de depozitare distincte în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea distinctă şi vânzarea în raioane separate a produselor de origine animala şi nonanimala, inclusiv transarea, prepararea şi ambalarea carnii numai în cazul în care aceasta activitate reprezintă mai puţin de 20% din activitatea întregului obiectiv; h) Unităţi cu vânzare prin internet: unitate cu spaţii şi dotări fixe sau mobile pentru depozitarea, transportul către consumatorul final şi vânzarea numai prin comanda prin internet de alimente de origine animala şi non-animala ambalate şi/sau preambalate de producător;2. Unităţi cu alte activităţi în domeniu: a) Depozit alimentar: unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia produselor de origine animala şi nonanimala fără regim termic, provenite din unităţi înregistrate/autorizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, depozitarea şi livrarea acestora către alte unităţi sau direct consumatorului final; b) Catering : unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia de materii prime de origine animala şi nonanimala, depozitarea şi prelucrarea acestora în produse destinate valorificării către alte unităţi de vânzare cu amănuntul şi/sau către consumatorul final. c) Statie spalare şi dezinfecţie mijloace de transport: unitate cu spaţii şi echipamente corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi de curatare, spalare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport, a produselor de origine animala.  +  Anexa 2 la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor    AUTORITATEA NAŢIONALA    SANITARĂ VETERINARA ŞI    PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR    Direcţia sanitară veterinara    şi pentru siguranţa alimentelor    ...............................           DOCUMENT DE ÎNREGISTRARE SANITARĂ VETERINARA PENTRU             UNITĂŢILE DE VÂNZARE DIRECTA DE PRODUSE PRIMARE                      Nr. ....... din ........ I. Denumirea unităţii :...................., proprietar ...................., din localitatea .................., strada ....................... nr. ......, sectorul ..., codul ....., judeţul ............,pentru următoarele activităţi: 1 .......; 2 .......; 3 .......; 4 .......; II. Produsele destinate vazarii directe a produselor primare vor fi obţinute în cantitate maxima de .........; III. Produsele primare vor fi comercializate direct către consumatorul final: 1. Direct de la locul de obţinere: .........; 2. Către alte unităţi cu vânzare cu amănuntul din localitate sau în localitatea invecinata a aceluiaşi judeţ: ..........; 3. Valorificare cu ocazia tirgurilor, pieţelor, expoziţiilor, sarbatorilor religioase, etc. ...........................................................; IV. Produsele primare provin din ........................ (ferme, gospodării proprii, fond de vânătoare, lacuri, etc.) ........., în număr de ..........., aflate în localitatea...............;    Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, după caz, suspendare sau interzicerea activităţii, precum şi sancţionarea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.                         Director executiv,                           ............                      (semnatura şi ştampila)  +  Anexa 3 la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor    AUTORITATEA NAŢIONALA    SANITARĂ VETERINAEA ŞI    PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR    Direcţia sanitară veterinara    şi pentru siguranţa alimentelor    ................................           DOCUMENT DE ÎNREGISTRARE SANITARĂ VETERINARA         ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PENTRU UNITĂŢILE                    DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL                    Nr. ...... din ........ I. Denumirea unităţii :..................., adresa unităţii, ................. cod unic de înregistrare (CUI) ............, proprietar ....................., din localitatea ............, strada, ............ nr. ......., sectorul ...., codul ......., judeţul .............., telefon ..........., e-mail .........., peatru obiectivul ............ în care se desfăşoară următoarele activităţi: 1. ........; 2. ........; 3. ........; II. Numărul vehiculelor utilizate în activităţile desfăşurate: mai puţin de 5 ......, între 6 şi 10 ......., între 11 şi 50 ......., peste 50 ...........; III. Sursa de apa utilizata este: din reţeaua publică ........., sursa proprie ...........; IV. Perioada din timpul anului în care se desfăşoară activitatea: ...........; V. Numărul persoanelor angajate în cadrul unităţii: ........; VI. Produsele care vor fi comercializate către alte unităţi cu vânzare cu amănuntul vor fi obţinute în cantitate maxima de .................../săptămâna VII. Produsele vor fi comercializate direct către consumatorul final prin: 1. Unităţi cu amănuntul aparţinând producătorului în număr de ...... cea mai departata aflată la ....... km de locul de producere, din judeţ; 2. Valorificare la locul de producere: ........; 3. Valorificare prin comanda pe internet: .......; VIII. Materiile prime provin din: 1. Gospodăriile proprii în număr de ........, aflate în localitatea .........; 2. Unităţi autorizate veterinar .........; 3. Gospodăriile proprii şi unităţi autorizate sanitar veterinar ............;    Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea activităţii precum şi sancţionarea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.    După eliberarea prezentului document, reprezentantul unităţii trebuie să notifice imediat Direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti orice modificare a condiţiilor din unitate intervenita ulterior. Reprezentantul legal al unităţii, ..........................................                                      (semnatura, ştampila oficială)                                            Director executiv,                                             ................                                          (semnatura şi ştampila)  +  Anexa 4 la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelorTARIFEpentru înregistrarea sanitară veterinara şi pentrusiguranţa alimentelor a unităţilor prevăzuteîn anexa nr. 1 ┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐ │Nr.│ │Tarif de│ │crt│ Unitate │inregis-│ │ │ │trare │ │ │ │RON/ │ │ │ │Unitate │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 1 │ Carne: │ │ │ │ Carmangerie ................................................. │ 300 │ │ │ Macelarie ................................................... │ 300 │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 2 │ Lapte şi produse din lapte: │ │ │ │ Centru de prelucrare lapte .................................. │ 300 │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 3 │ Peste şi produse din pescuit: │ │ │ │ Centru de colectare peste ................................... │ 200 │ │ │ Magazin de comercializare peste (pescarie) .................. │ 200 │ │ │ Centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor etc. .... │ 200 │ │ │ Ambarcatiune de pescuit ..................................... │ 100 │ │ │ Punct de debarcare .......................................... │ 200 │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 4 │ Miere şi produse apicole: │ │ │ │ Centru de colectare miere ................................... │ 200 │ │ │ Magazin desfacere a mierii de albine ........................ │ 100 │ │ │ Stupina ..................................................... │ 100 │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 5 │ Unităţi de alimentaţie publică: │ │ │ │ Restaurant (indiferent de specific) ......................... │ 300 │ │ │ Pizzerie .................................................... │ 200 │ │ │ Cantina ..................................................... │ 200 │ │ │ Laborator de cofetarie/patiserie ............................ │ 300 │ │ │ Pensiuni agroturistice ...................................... │ 300 │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 6 │ Unităţi cu vânzare en-detail: │ │ │ │ Magazin alimentar ........................................... │ 200 │ │ │ Hipermarket/supermarket ..................................... │ 500 │ │ │ Unităţi cu vânzare prin intranet ............................ │ 300 │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 7 │ Unităţi cu activităţi nespecifice: │ │ │ │ Depozit alimentar fără regim termic ......................... │ 200 │ │ │ Catering .................................................... │ 200 │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 8 │ Înregistrarea activităţii de vânzare directa a produselor │ 10 │ │ │ primare │ │ └───┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘  +  Anexa 5 la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor    AUTORITATEA NAŢIONALA    SANITARĂ VETERINARA ŞI    PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR    Direcţia sanitară veterinara şi    pentru siguranţa alimentelor    ............................                            ORDONANTA      privind suspendarea activităţii din unităţile supuse înregistrării            sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor                         Nr. ........ din ...... Directorul direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ..... ..........................., având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 97/ 2001 cu modificările şi completările ulterioare şi Nota de control/procesul verbal de constatare înregistrat la Direcţia sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor .............................. sub nr. ........., din data de .........., întocmit de .................... medic veterinar/inspector pentru siguranţa alimentelor în cadrul ........., în baza verificării efectuate la unitatea ..............., din ...................... (adresa completa)................................................, proprietar ..................................., Dispune:   suspendarea activităţii, începând cu data de ............., până la data de ......... a desfăşurării activităţii de ................, desfăşurată în baza înregistrării nr. ...... din data de .................. de către ..........., proprietar .................. .   Reluarea activităţii se efectuează, la solicitarea proprietarului, numai după remedierea deficienţelor şi verificarea unităţii privind asigurarea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de funcţionare, conform prevederilor legale.   Neaplicarea măsurilor corespunzătoare la termenul stabilit atrage, după caz, sancţionarea contravenţională şi anularea înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor a activităţii.           Director executiv,            ...............    (semnatura, ştampila oficială)                                  Proprietar/ Reprezentantul legal al unităţii,                                         ...........................                                       (semnatura, ştampila oficială)  +  Anexa 6 la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor    AUTORITATEA NAŢIONALA    SANITARĂ VETERINARA ŞI    PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR    Direcţia sanitară veterinara    şi pentru siguranţa alimentelor                                ORDONANTA      privind interzicerea activităţii din unităţile supuse înregistrării             sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor                         Nr. ........ din ........    Directorul direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor .. ..........................., având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 97/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi Nota de control/procesul verbal de constatare înregistrată la Direcţia sanitară veterinara şi peatru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, sub nr. ............, din data de ...................., întocmit de ....................... medic veterinar/inspector pentru siguranţa alimentelor în cadrul ........................., în baza verificării efectuate la unitatea ............................., din ........................................... (adresa completa) ............................................................ ...................., proprietar .........................., Dispune:    Începând cu data de .............. interzicerea desfăşurării activităţii de ............. desfăşurată în baza înregistrării nr. .............. din data de ........................... de către unitatea ...................., proprietar ...................;    Acordarea înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi reluarea activităţii se efectuează la solicitarea proprietarului, după remedierea deficienţelor şi asigurarea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de funcţionare, conform prevederilor legale.    Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sancţionarea contravenţională sau penală, conform normelor legale în vigoare.             Director,           ............   (semnatura, ştampila oficială)                                        Proprietar/Reprezentantul                                            legal al unităţii,                                              .............                                      (semnatura, ştampila oficială)  +  Anexa 7 la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor    AUTORITATEA NAŢIONALA    SANITARĂ VETERINARA ŞI    PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR    Direcţia Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor .........    Circumscripţia Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor .....                DOCUMENT DE SECHESTRARE/REŢINERE OFICIALĂ                     Nr. ......... din ........    Subsemnatul ..........., medic veterinar oficial/inspector pentru siguranţa alimentelor din cadrul Direcţie Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti ..............., din judeţul .................., având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 925/2005, în baza notei de control/proces verbal de constatare nr ....... din data de ......... întocmită la ...................., dispun sechestrarea/reţinerea oficială pentru produsul (ele): ..............., pentru o perioadă de (până la data de) ...........................; Proprietarul produselor: ....................................................; Adresa proprietarului: ....................................................... .............................................................................; Locul unde s-a dispus măsura sechestrării/reţinerii oficiale : ..............; Data şi ora (minute) când s-a dispus măsura: ................................; Motivul reţinerii oficiale: .................................................; Nr. sigiliului sanitar veterinar: ...........................................; Nr. proces verbal recoltare probe şi analize solicitate (dacă este cazul): ... .............................................................................; Rezultatul expertizei sanitare veterinare (nr. buletin analiza, dacă este cazul): .....................................................................;    Nerespectarea măsurilor dispuse, atrage după caz sancţionarea contravenţională sau penală în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.    Medic veterinar oficial/inspector oficial           ....................           (semnatura şi parafa)                    L.S,                                       Luat la cunoştinţa,                           Proprietar/Reprezentantul legal al unităţii,                                        .................                                     (semnatura şi ştampila)                                               L.S.  +  Anexa 8 la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor    AUTORITATEA NAŢIONALA    SANITARĂ VETERINARA ŞI    PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR    Direcţia Sanitară Veterinara şi    pentru Siguranţa Alimentelor    ............................                          PROCES-VERBAL DE CONSTATARE    Subsemnaţii ..................... şi ..................... inspector pentru siguranţa alimentelor din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ............................., respectiv a municipiului Bucureşti, în urma controlului efectuat la unitatea .................. situata în .........., str. .........., nr. ..., Bl..., judeţul/(sectorul) ......, cod unic de înregistrare (CUI) ............, pendinte de ............... cu sediul social în .........., str. ..........., nr. ....., bl. ....., sc. ..., ap ..., sector (judeţ) ........... în prezenta domnului/doamnei ...................... ........., în calitate de ............. am constatat următoarele: .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. ..............................................................................    În urma celor constatate şi în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare se aplică următoarele măsuri şi recomandări se vor specifică expres prevederile actelor normative care nu au fost respectate: .............................................................................. .............................................................................. ..............................................................................    Prezentul proces verbal de constatare conţine .......... pagini şi a fost întocmit în doua exemplare, dintre care unul rămâne la .......................       Medici veterinari/Inspectori                                    Proprietar/Reprezentantul legal al unităţii  +  Anexa 9 la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelorACTIVITĂŢI SUPUSE ÎNREGISTRĂRII ŞICONTROLULUI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELORI. Activităţi de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor1. Unităţi de prelucrare a cartofilor preparati sau congelati - unitate cu spaţii şi dotări adecvate pentu recepţia, depozitarea condiţionarea şi prelucrarea cartofilor preparati sau prevăzută cu spaţii frigorifice pentru prelucrarea cartofilor congelati, precum şi alte spaţii de depozitare, livrare, a produselor vegetale.2. Unităţi de producţie a piureului de cartofi deshidratati - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea de cartofi deshidratati, în vederea obţinerii piureului de cartofi.3. Unităţi de producţie de gustari din cartofi - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea cartofilor, în vederea obţinerii producţiei de gustari şi servirea acestora.4. Unităţi de producţie pentru fabricarea cartofilor crocanti - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea cartofilor, în vederea obţinerii producţiei de cartofi crocanti, precum şi pentru ambalarea şi livrarea acestora.5. Unităţi de producţie pentru fabricarea fainei de cartofi - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea cartofilor, în vederea obţinerii fainei de cartofi, precum şi ambalarea, depozitarea, păstrarea şi livrarea acesteia.6. Unităţi de fabricare a sucurilor de fructe şi legume - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor în vederea obţinerii sucurilor din acestea, precum şi a spaţiilor şi dotărilor necesare imbutelierii, ambalarii, depozitarii, păstrării şi livrării acestora.7. Unităţi de fabricare a concentratelor din fructe şi legume - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor în vederea obţinerii concentratelor din acestea, precum şi a spaţiilor şi dotărilor necesare imbutelierii, ambalarii, depozitarii, păstrării şi livrării acestora.8. Unităţi de conservarea fructelor, nucilor sau a legumelor - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea (congelarea, uscarea, conservarea în ulei sau în oţet, fabricarea conservelor, etc.) în vederea conservării fructelor şi legumelor, precum şi a spaţiilor, inclusiv spaţii de frig şi dotărilor necesare imbutelierii, ambalarii, depozitarii, păstrării şi livrării acestora.9. Unităţi de fabricarea produselor alimentare din fructe şi legume - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor, în vederea obţinerii produselor alimentare, precum şi spaţii necesare, depozitarii şi livrării acestora.10. Unităţi de fabricarea gemurilor, marmeladelor şi jeleurilor - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor, în vederea obţinerii gemurilor, marmeladelor şi jeleurilor, precum şi pentru ambalarea, depozitarea şi livrarea acestora.II. Activităţi de fabricare a uleiurilor şi a grasimilor vegetale şi animale1. Unităţi pentru producţia de uleiuri vegetale brute (ulei de masline, floarea-soarelui, soia, rapita, în, seminţe de dovleac, etc.) - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea materiilor prime în vederea obţinerii de uleiuri şi grăsimi brute precum şi spaţii pentru depozitarea şi livrarea acestora.2. Unităţi pentru producţia fainei oleaginoase nedegresate - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea materiei prime în vederea obţinerii, depozitarii şi livrării fainei oleaginoase nedegresate.3. Unităţi pentru producţia uleiurilor vegetale rafinate (uiei de masline, ulei de soia, etc.) - unităţi cu spaţii, dotări, instalaţii pentru recepţia, depozitarea şi prelucrarea materiilor prime în vederea obţinerii precum şi spaţii pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora.4. Unităţi pentru prelucrarea uleiurilor vegetale - unitate cu spaţii dotări şi instalaţii adecvate pentru depozitarea şi prelucrarea uleiurilor vegetale (prin suflare, fierbere, oxidare, polimerizare, deshidratare, hidrogenare, etc), precum şi spaţii pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora.5. Unităţi pentru fabricarea margarinei - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea şi prelucrarea materiilor prime, pentru fabricarea margarinei, precum şi spaţii pentru depozitarea şi livrarea acesteia.6. Unităţi pentru fabricarea amestecurilor pentru tartine - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii amenajate pentru recepţia şi depozitarea separată a materiilor prime de origine vegetala şi animala, în vederea fabricării amestecurilor pentru tartine, precum şi pentru depozitarea şi livrarea acestora.7. Unităţi pentru fabricarea grasimilor de gătit combinate - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii amenajate pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime, în vederea fabricării grasimilor de gătit combinate, precum şi pentru depozitarea şi livrarea acestora.III. Activităţi de fabricare a produselor de morarit, amidonului şi produselor din amidon1. Unităţi de morarit - unitate specializată prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii în domeniu pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea boabelor de cereale şi prelucrarea lor în materie prima pentru unităţile de panificatie (producţia de făina, arpacas, crupe sau pelete din grâu, secara, ovaz, porumb sau alte cereale), precum şi spaţii pentru depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.2. Unităţi pentru macinarea orezului - unitate specializată prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii în domeniu pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea boabelor de orez în vederea obţinerii de orez macinat, glazurat, semi-fiert sau producţie de făina de orez, precum şi spaţii pentru depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.3. Unităţi pentru macinarea legumelor - unitate specializată prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii în domeniu pentru recepţia, depozitarea, sortarea, prelucrarea şi macinarea legumelor în vederea obţinerii de făina sau pudra de legume uscate sau fructe comestibile precum şi spaţii pentru depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.4. Unităţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun - unitate specializată prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii în domeniu pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea prin tratare termica a cerealelor prin expandare în vederea obţinerii de cereale pentru micul dejun precum şi spaţii pentru depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.5. Unităţi pentru fabricarea fainei în amestec - unitate specializată prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii în domeniu pentru recepţia, depozitarea, omogenizarea fainii în vederea obţinerii de făina în amestec pentru pâine, prajituri, biscuiti sau clatite precum şi spaţii pentru depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.6. Unităţi pentru fabricarea amidonului - unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii în domeniu pentru recepţia materiei prime (orez, cartofi, porumb, grâu, etc.), depozitarea, prelucrarea prin macinare, germinare, extracţie, purificare-rafinare, deshidratare, uscare, în vederea obţinerii de amidon, precum şi spaţii pentru ambalarea, depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.7. Unităţi pentru fabricarea glucozei, siropului de glucoza, maltozei unitate specializată prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii în domeniu pentru recepţia materiei prime (suspensie de amidon din cartofi şi porumb), depozitarea, prelucrarea prin hidroliza în vederea obţinerii de sirop de glucoza, a zahărului total, dextroza cristalizata anhidra, izosirop, dextroza cristalizata monohidrat, fructoza, maltoza precum şi spaţii pentru ambalarea, depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.8. Unităţi pentru fabricarea glutenului - unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii în domeniu pentru recepţia materiei prime, depozitarea, prelucrarea prin extracţie, separare, concentrare, deshidratare, uscare în vederea obţinerii de gluten, precum şi spaţii pentru ambalarea, depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.9. Unităţi pentru fabricarea uleiului din germeni de porumb - unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii în domeniu pentru recepţia materiei prime depozitarea, prelucrarea germenilor de porumb în vederea obţinerii de ulei, precum şi spaţii pentru îmbutelierea, depozitarea, păstrarea şi livrarea acestuia.IV. Activităţi de fabricare a altor produse alimentare1. Unităţi pentru fabricarea painii, produselor proaspete de patiserie, placintelor, specialitatilor de panificatie, checurilor, tartelor, etc. - unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii în domeniu, inclusiv spaţii de frig pentru recepţia materiei prime, depozitarea, prelucrarea fainei şi a ingredientelor de origine vegetala şi animala în vederea obţinerii produselor proaspete de patiserie, placintelor, specialitatilor de panificatie, checurilor, tartelor, etc., precum şi a spaţiilor de depozitare şi livrare corespunzătoare.2. Unităţi pentru fabricarea biscuitilor, piscoturilor, a produselor uscate de panificatie, a produselor de patiserie şi prajiturilor conservate precum şi pentru fabricarea produselor pentru gustari dulci sau sarate - unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii în domeniu, inclusiv spaţii de frig pentru recepţia materiei prime, depozitarea, prelucrarea materiilor prime de origine animala şi vegetala în vederea fabricării biscuitilor, piscoturilor, a produselor uscate de panificatie, a produselor de patiserie şi prajiturilor conservate precum şi pentru fabricarea produselor pentru gustari dulci sau sarate, precum şi a spaţiilor de depozitare, păstrare şi livrare corespunzătoare.3. Unităţi pentru fabricarea sau rafinarea zahărului şi a inlocuitorilor din sfecla de zahăr, suc de trestie de zahăr, artar şi palmier - unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii în domeniu adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea, prelucrarea acesteia în vederea obţinerii, depozitarii şi livrării zahărului.4. Unităţi pentru fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei, a produselor zaharoase, inclusiv unt de cacao, grasime şi ulei de cacao, a gumei de mestecat, conservarea în zahăr a fructelor, samburilor de fructe şi a altor părţi ale plantelor, fabricarea pastilelor şi tabletelor (mentolate gen TIC TAC) - unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii în domeniu, pentru recepţia materiei prime (cacao, ciocolata, zahăr, fructe), depozitarea, prelucrarea materiilor prime de origine vegetala şi animala în vederea obţinerii, produselor din cacao, a ciocolatei, a produselor zaharoase, inclusiv unt de cacao, grasime şi ulei de cacao, a gumei de mestecat, conservarea în zahăr a fructelor, samburilor de fructe şi a altor părţi ale plantelor, fabricarea pastilelor şi tabletelor (mentolate gen TIC - TAC) precum şi a spaţiilor de depozitare şi livrare corespunzătoare.5. Unităţi pentru fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului, pastelor fainoase şi altor produse fainoase similare - unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii în domeniu, pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea materiilor prime şi a ingredientelor de origine vegetala şi animala în vederea obţinerii macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului, pastelor fainoase şi altor produse fainoase similare, precum şi a spaţiilor de depozitare şi livrare corespunzătoare.6. Unităţi pentru prelucrarea cafelei - unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii în domeniu, pentru recepţia materiei prime, depozitarea, spaţii pentru prelucrarea cafelei prin decafeinizare şi prajire în vederea obţinerii de cafea macinata, cafea solubila, extracte şi concentrate din cafea, fabricarea inlocuitorilor de cafea, precum şi spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzătoare.7. Unităţi pentru prelucrarea ceaiului - unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii în domeniu, pentru recepţia materiei prime, depozitarea, spaţii pentru prelucrarea ceaiului şi a frunzelor de plante, ambalarea ceaiului inclusiv în doze (pliculete), fabricarea infuziilor din plante (menta, musetel, verbina, etc.) precum şi spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzătoare.8. Unităţi pentru fabricarea condimentelor - unitate specializată cu spaţii pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime, spaţii şi instalaţii pentru fabricarea mirodeniilor, ketchupului, sosurilor picante, condimentelor, maionezei, fainii de mustar, mustarului şi oţetului, spaţii pentru ambalarea, depozitarea şi livrarea produselor finite.9. Unităţi pentru fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii pentru recepţia, depozitarea şi fabricarea produselor alimentare pentru utilizări nutritionale speciale, laptelui praf pentru sugari, laptelui şi altor alimente pentru copii mici, alimentelor pentru sugari, alimentelor cu conţinut redus de calorii, alimentelor dietetice pentru scopuri medicale speciale, alimentelor cu conţinut redus de sodiu, inclusiv sare fără sodiu, alimentelor fără gluten, alimentelor recomandate în efortul muscular intens, în special pentru sportivi, alimentelor pentru persoanele ce suferă de dereglari ale metabolismului carbohidratilor (diabet), precum şi spaţii adecvate pentru ambalarea, depozitarea şi livrarea produselor finite.10. Unităţi pentru fabricarea altor produse neclasificate în altă parte unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi fabricarea de supe, ciorbe, fabricarea drojdiei de bere, a produselor alimentare imbogatite cu oligoelemente, vitamine, proteine, a suplimentelor alimentare şi nutritive, precum şi spaţii adecvate pentru ambalarea, depozitarea şi livrarea produselor finite.11. Unităţi de fabricare a produselor alimentare congelate - unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi fabricarea produselor congelate precum şi spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzătoare, atât pentru alte unităţi cat şi pentru consumatorul final.12. Unităţi de fabricare a produselor alimentare confiate - unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi fabricarea produselor confiate precum şi spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzătoare, atât pentru alte unităţi cat şi pentru consumatorul final.V. Activităţi de fabricare a băuturilor1. Unităţi pentru fabricarea băuturilor alcoolice distilate - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea materiilor prime şi semifabricatelor şi fabricarea de băuturi alcoolice distilate: whisky, coniac, gin, lichioruri, precum şi spaţii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora, atât pentru alte nitati cat şi pentru consumatorul final.2. Unităţi pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea materiilor prime, semifabricatelor şi prelucrarea acestora în vederea obţinerii de alcool etilic de fermentaţie şi a alcoolurilor neutre, precum şi spaţii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora, atât pentru alte unităţi cat şi pentru consumatorul final.3. Unităţi pentru fabricarea vinului - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia şi depozitarea materiei prime, semifabricatelor şi prelucrarea acestora în vederea obţinerii vinului, a vinului de masa, vinului de calitate produs în anumite regiuni (VCPAR ), vinului spumant, vinului din must de struguri concentrat şi vinului slab alcoolizat sau fără alcool precum şi spaţii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora, atât pentru alte unităţi cat şi pentru consumatorul final.4. Unităţi pentru fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi fabricarea cidrului, cidrului de pere, miedului şi a altor vinuri din fructe cat şi a băuturilor mixte ce conţin alcool, precum şi spaţii adecvate pentru depozitarea, îmbutelierea şi livrarea acestora, atât pentru alte unităţi cat şi pentru consumatorul final.5. Unităţi pentru fabricarea altor băuturi nedistilate obţinute prin fermentare - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia şi depozitarea materiei prime, semifabricatelor şi prelucrarea acestora în vederea obţinerii vermutului şi a altor băuturi similare, precum şi spaţii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora, atât pentru alte unităţi cat şi pentru consumatorul final.6. Unităţi pentru fabricarea berii - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime şi ingredientelor pentru obţinerea berii, precum şi spaţii pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acesteia, atât pentru alte unităţi cat şi pentru consumatorul final.7. Maltaria - este secţia din cadrul fabricii de bere în care se face germinarea orzului şi a altor cereale în vederea obţinerii maltului.8. Unităţi pentru fabricarea de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii pentru captarea, carbogazeificarea, îmbutelierea apei minerale, fabricarea băuturilor răcoritoare nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate şi/sau indulcite: limonada, oranjada, cola, băuturi energizante, băuturi din fructe, ape tonice, precum şi spaţii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora, atât pentru alte unităţi cat şi pentru consumatorul final.VI. Alte activităţi1. Unităţi de ambalare produse alimentare de origine nonanimala - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, ambalarea şi livrarea produselor alimentare de origine nonanimala.2. Depozit pentru seminţe de consum - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi livrarea de seminţe de consum.3. Depozit alimentar pentru produse de origine nonanimala - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi livrarea de produse preambalate de origine nonanimala, atât pentru alte unităţi cat şi pentru consumatorul final.4. Depozit frigorific pentru produse alimentare de origine nonanimala - unitate cu spaţii şi instalaţii de frig adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi livrarea produselor de origine nonanimala congelate sau care necesita temperaturi scăzute de depozitare, atât pentru alte unităţi cat şi pentru consumatorul final.5. Unităţi de comercializare a produselor alimentare congelate - unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi/sau prelucrarea produselor congelate precum şi spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzătoare, atât pentru alte unităţi cat şi pentru consumatorul final.6. Unităţi de producere a ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele - unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru fabricarea în condiţii corespunzătoare a ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele precum şi spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzătoare, a acestora pentru unităţile ce le utilizează.7. Mijloc de transport produse de origine non-animala: orice nava, aeronava, mijloc auto etc. înregistrate ca mijloace de transport dotate corespunzător pentru ca produsele de origine non-animala pe timpul transportului sa nu îşi modifice caracteristicile prevăzute în documentele insotitoare;  +  Anexa 10 la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor    AUTORITATEA NAŢIONALA    SANITARĂ VETERINARA ŞI    PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR    Direcţia sanitară veterinara şi    pentru siguranţa alimentelor    .............................                           DOCUMENT DE ÎNREGISTRARE                         PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR                           Nr. ....... din ........     Pentru unitatea denumita: ..................., adresa unităţii, ........... proprietar ........................, din localitatea ................., strada ............ nr. ......., sectorul ......., codul ........, judeţul .........., telefon .............., e-mail ............................, pentru obiectivul ................................ în care se desfăşoară următoarele activităţi:    1. ................. (Cod CAEN ..........);    2. ................. (Cod CAEN ..........);    3. ................. (Cod CAEN ..........);    După eliberarea prezentului document, reprezentantul legal al unităţii trebuie să notifice Direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, orice modificare a condiţiilor din unitate intervenita ulterior.    Reprezentantul legal al unităţii, ........................................                                          (semnatura, ştampila oficială)                                                Director executiv,                                                   ............-----