LEGE nr. 35 din 2 martie 2007privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Siguranţa în unităţile de învăţământ se realizează sub coordonarea prefectului şi este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a inspectoratelor şcolare, a inspectoratelor judeţene de poliţie şi a unităţilor şcolare.  +  Articolul 2La nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, în coordonarea prefectului, se elaborează şi se aprobă de către reprezentanţii inspectoratului şcolar, ai inspectoratului judeţean de poliţie şi ai autorităţii administraţiei publice locale sistemul-cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic.  +  Articolul 3În fiecare unitate şcolară, consiliul profesoral, cu consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor, emite un regulament de ordine interioară, cu precizarea condiţiilor de acces în şcoală al profesorilor, elevilor şi al vizitatorilor.  +  Articolul 4 (1) Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale alocă, în limita bugetelor aprobate, resurse financiare necesare pentru realizarea împrejmuirilor, securizarea clădirilor unităţilor de învăţământ, pentru iluminat şi pentru alte măsuri prin care creşte siguranţa unităţilor şcolare, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţilor şcolare. (2) Cheltuielile privind creşterea siguranţei unităţilor şcolare nu pot fi puse pe seama acestora.  +  Articolul 5Consiliile profesorale, cu acordul consiliului reprezentativ al părinţilor şi cu consultarea reprezentanţilor elevilor, stabilesc pentru elevii unităţii de învăţământ respective cel puţin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniformă, eşarfă sau altele asemenea.  +  Articolul 6Prefecţii, împreună cu inspectoratul şcolar, inspectoratul judeţean de poliţie şi cu autoritatea administraţiei publice locale, analizează trimestrial modul în care se asigură protecţia unităţilor de învăţământ.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 2 martie 2007.Nr. 35.__________