ORDIN nr. 529/C din 21 februarie 2007privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 5 martie 2007    Având în vedere Propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 4.333/C/2006 din 18 decembrie 2006 privind proiectul de Regulament de ordine interioară al parchetelor şi Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 815 din 21 decembrie 2006, prin care a fost avizat favorabil proiectul de regulament,în temeiul art. 140 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La intrarea în vigoare a prezentului regulament se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.850/C/2004 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a parchetelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.087 din 23 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 3Secţia de resurse umane şi documentare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiBucureşti, 21 februarie 2007.Nr. 529/C.  +  AnexăREGULAMENT 21/02/2007