RECTIFICARE nr. 6 din 24 ianuarie 2007la Ordonanţa Guvernului nr. 6 din 24 ianuarie 2007
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2007    În Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, se fac următoarele rectificări (care nu aparţin Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la anexa nr. 3, la lit. C "Indemnizaţii de conducere", la nr. crt. 5, în loc de: "Director executiv" se va citi: "Director general adjunct**), director executiv";- la anexa nr. 4, la lit. C "Indemnizaţii de conducere", la nr. crt. 3, în loc de: "Director executiv" se va citi: "Director general adjunct**), director executiv";- la anexa nr. 5, la lit. C "Indemnizaţii de conducere", la nr. crt. 6, în loc de: "Director executiv" se va citi: "Director general adjunct*), director executiv".----