ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2007    Având în vedere prevederile art. 32 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale art. 15 alin. (4) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Criteriile de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă controlează respectarea criteriilor de performanţă prevăzute în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministruladministraţieişi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 22 februarie 2007.Nr. 158.  +  AnexăCRITERII 22/02/2007