HOTĂRÂRE nr. 168 din 14 februarie 2007pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 72 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 6 aprilie 1999, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Ministrul justiției,
  Monica Luisa Macovei
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Radu Mircea Berceanu
  p. Ministrul economiei și comerțului,
  Cosmin Mihai Popescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  p. Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Dănuț Apetrei,
  secretar de stat
  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  p. Ministrul apărării,
  Corneliu Dobrițoiu,
  secretar de stat
  Președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea
  și Monitorizarea Achizițiilor Publice,
  Alexandru Cojocaru
  Departamentul pentru Afaceri Europene,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  București, 14 februarie 2007.Nr. 168.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică