REGULAMENT din 14 februarie 2007privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 27 februarie 2007   +  Capitolul I Dispoziţii generalePortul şi condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private  +  Articolul 1 (1) Personalul din serviciile pentru situaţii de urgenţă voluntare/private are dreptul la uniformă, echipament de protecţie şi însemne distinctive, pe care le poartă în timpul executării serviciului. (2) Uniforma poate fi purtată şi în timpul deplasărilor în interes de serviciu, la festivităţile şi manifestările oficiale, precum şi în orice alte ocazii, din dispoziţia şefului serviciului pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat.  +  Articolul 2Cheltuielile pentru acordarea uniformei, însemnelor distinctive şi a echipamentului de protecţie se asigură de către consiliul local, administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private care participă la acţiuni de intervenţie i se asigură de către consiliul local, administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, un set de echipament de protecţie adecvat.  +  Articolul 4 (1) Personalul serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private are obligaţia să întreţină în stare corespunzătoare uniforma, echipamentul de protecţie şi însemnele distinctive, să cunoască şi să respecte regulile privind portul acestora. (2) În cazul deteriorării sau al distrugerii, parţiale ori totale, în timpul şi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a uniformei, a echipamentului sau a însemnelor distinctive, consiliul local, administratorul sau conducătorul instituţiei este obligat să acorde o nouă uniformă sau, după caz, echipament ori însemne distinctive.  +  Articolul 5Uniformele şi echipamentul de protecţie existente se scot din folosinţă pe măsura uzării acestora, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2008.  +  Articolul 6 (1) Îndeplinirea atribuţiilor legale şi portul uniformei de către personalul serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private trebuie să asigure: a) crearea sentimentului de încredere în personalul serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private şi reflectarea respectului pe care trebuie să îl impună apartenenţa la un serviciu pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat; b) autoritatea şi prestigiul personalului serviciului pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat în faţa populaţiei; c) recunoaşterea misiunii profund umanitare şi a calităţii de salvator ale personalului serviciului pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat, precum şi a calităţii de persoană învestită cu atribuţii de control al respectării reglementărilor în domeniul situaţiilor de urgenţă. (2) Este interzis portul uniformei şi al echipamentului de protecţie în locuri şi în împrejurări care ar putea aduce prejudicii prestigiului serviciului pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat.  +  Articolul 7Se interzic modificarea uniformei, echipamentului de protecţie şi a însemnelor distinctive, precum şi portul acestora cu alte articole de îmbrăcăminte sau încălţăminte care nu sunt cuprinse în prezentul regulament.  +  Capitolul II Descrierea uniformei, a echipamentului de protecţie şi a însemnelor distinctive  +  Secţiunea 1 Uniforma  +  Articolul 8Uniforma personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private este de culoare bleumarin-închis - bleu Rembrandt - şi se compune din următoarele articole: veston, pantalon pentru bărbaţi, pantalon şi fustă pentru femei, cămaşă cu mânecă lungă, cămaşă-bluză, bluzon, scurtă, cravată, pantofi şi ghete pentru bărbaţi, pantofi şi cizme pentru femei, fular, pulover, căciulă, şapcă pentru bărbaţi, pălărie pentru femei, mănuşi şi curea, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 9 (1) Vestonul, al cărui model este prevăzut în anexele nr. 2 şi 3, se confecţionează din stofă, adaptată în variantă de vară şi în variantă de iarnă, fiind croit drept, puţin cambrat în talie, cu şliţ în spate, şi se încheie cu patru nasturi din metal. (2) Vestonul este prevăzut la exterior, în ambele părţi, cu patru buzunare cu clapetă: două la partea superioară, aplicate pe piept la nivelul primului nasture, şi două la partea inferioară, ascunse, la nivelul ultimului nasture, iar la interior este prevăzut cu două buzunare ascunse, închise cu nasturi. (3) Vestonul are epoleţi care se prind la partea dinspre gât cu nasturi metalici, confecţionaţi din material auriu perlat şi uşor bombaţi. (4) Modelul vestonului pentru femei este acelaşi ca şi cel pentru bărbaţi, cu excepţia celor două pense pe piept, iar partea dreaptă se încheie peste cea stângă.  +  Articolul 10 (1) Pantalonul, al cărui model este prevăzut în anexele nr. 2 şi 3, se confecţionează, în variantă de vară şi în variantă de iarnă, din acelaşi material ca şi vestonul şi are croiala dreaptă, fără manşetă. (2) Lungimea pantalonului ajunge până la partea superioară a tocului încălţămintei, iar lăţimea variază între 210 mm şi 270 mm, în raport cu talia. (3) Pantalonul este prevăzut cu două buzunare laterale şi un buzunar la spate, închis prin clapetă cu un nasture de format mic.  +  Articolul 11 (1) Fusta, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, se confecţionează, în variantă de vară şi în variantă de iarnă, din acelaşi material ca şi vestonul. (2) Croiala fustei este dreaptă, iar lărgimea acesteia se stabileşte în raport cu talia.  +  Articolul 12Vestonul împreună cu pantalonul, la bărbaţi, şi vestonul împreună cu fusta sau cu pantalonul, la femei, se poartă numai cu cămaşă şi cravată.  +  Articolul 13 (1) Cămaşa cu mânecă lungă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, este de culoare bleu, croită drept, având mânecile prevăzute cu manşete care se închid cu nasturi confecţionaţi din plastic, de format mic. (2) Cămaşa cu mânecă lungă se confecţionează din tercot şi se poartă numai cu cravată şi cu veston sau cu bluzon. În ocazii speciale cămaşa poate avea culoarea albă.  +  Articolul 14 (1) Cămaşă-bluză, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, are culoarea bleu, este confecţionată din tercot, închisă la gât şi încheiată cu 5 nasturi, având la partea superioară două buzunare cu clape care se închid cu câte un nasture confecţionat din plastic, de format mic, iar la partea inferioară bandă de terminaţie. (2) Cămaşa-bluză se poate realiza în varianta cu mânecă lungă sau cu mânecă scurtă, terminată cu manşetă, iar pe umăr are epoleţi care se prind cu nasturi la partea dinspre gât. (3) Cămaşa-bluză se poartă cu cravată sau descheiată la gât.  +  Articolul 15 (1) Bluzonul, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, are culoarea bleumarin-închis - bleu Rembrandt -, se confecţionează din tercot sau din piele de culoare neagră, are revere răsfrânte, se încheie cu fermoar pe interior şi la trei nasturi - butoni de prindere pe exterior, iar pe umăr are epoleţi. (2) Bluzonul este prevăzut cu patru buzunare drepte, două la partea superioară şi două la partea inferioară, prevăzute cu clape şi nasturi - butoni de prindere; în partea interioară are două buzunare ascunse, iar partea de jos se termină cu elastic. (3) Lungimea bluzonului trebuie să depăşească talia cu 100-150 mm.  +  Articolul 16 (1) Scurta, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, are culoarea bleumarin-închis - bleu Rembrandt -, este croită drept, tip trei sferturi, se confecţionează din postav sau din piele de culoare neagră, iar pe umăr are epoleţi. (2) Scurta are la exterior două buzunare la partea inferioară, iar la interior, două buzunare ascunse; se încheie în faţă la un rând de nasturi ascunşi, iar ajustarea pe talie se face printr-un cordon cu două catarame din metal sau plastic.  +  Articolul 17Cravata se confecţionează din mătase sau din ţesătură poliesterică tip mătase şi are culoarea bleumarin-închis - bleu Rembrandt.  +  Articolul 18Pantofii şi ghetele pentru bărbaţi sunt confecţionate din piele de culoare neagră sau din înlocuitori tip piele, iar ghetele sunt îmblănite sau căptuşite. Se poartă cu ciorapi negri sau bleumarin-închis - bleu Rembrandt.  +  Articolul 19Pantofii şi cizmele pentru femei sunt confecţionate din piele de culoare neagră sau din înlocuitori tip piele, iar cizmele sunt îmblănite.  +  Articolul 20Fularul se confecţionează din fibre de lână sau tip lână de culoare bleumarin-închis - bleu Rembrandt.  +  Articolul 21Puloverul se confecţionează din fire de lână sau tip lână, de culoare bleumarin-închis - bleu Rembrandt -, cu guler înalt sau anchior, cu ori fără mâneci, cu epoleţi sau fără epoleţi.  +  Articolul 22 (1) Şapca, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, se confecţionează din material de acelaşi tip şi culoare ca vestonul. (2) Calota şepcii este de formă ovală, cu o lungime totală de 250 mm, iar distanţa dintre aceasta şi banda de susţinere este de 50 mm împrejurul şepcii; în faţă, unde calota este susţinută interior cu un arc de oţel pentru evitarea deformării, distanţa până la vârful acesteia este de 100 mm. (3) Pe banda de susţinere, pe partea exterioară, este aplicată o bandă de ţesătură întăritoare, cu lăţimea de 50 mm, având culoarea vestonului. (4) Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală şi se fixează la şapcă într-un unghi de 45 grade faţă de banda acesteia. (5) Lateral, în stânga şi în dreapta şepcii, pe banda de susţinere exterioară, la îmbinarea acesteia cu cozorocul, se fixează 2 nasturi din metal, de format mic, identici cu cei utilizaţi la veston, uniţi peste partea superioară de îmbinare a benzii de susţinere cu cozorocul printr-un şnur dublu, împletit din două culori, roşu antic şi galben. (6) Emblema se montează pe locul dintre marginea superioară a cozorocului şi extrema din faţă a calotei.  +  Articolul 23 (1) Pălăria, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, se confecţionează din fetru de culoarea vestonului, având montată deasupra borului o bandă de ţesătură întăritoare de aceeaşi culoare. (2) În faţă, pe bandă, se aplică emblema.  +  Articolul 24 (1) Căciula, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, se confecţionează din material de acelaşi tip şi culoare ca scurta. (2) Calota căciulii are formă ovală, nu este dublată pe partea exterioară şi este căptuşită în interior. (3) Clapa din faţă este puţin rotunjită, iar cea din spate formează două urechi laterale, prevăzute cu bentiţă şi nasture pentru încheierea acestora deasupra capului şi sub bărbie, dublate pe partea exterioară cu blană naturală sau cu imitaţie de blană de culoare bleumarin-închis-bleu Rembrandt. (4) Pe clapa din faţă, la mijloc, se aplică emblema.  +  Articolul 25Mănuşile şi cureaua se confecţionează din piele şi au culoarea neagră.  +  Secţiunea a 2-a Echipamentul de protecţie  +  Articolul 26Echipamentul de protecţie se compune din aceleaşi articole stabilite, în condiţiile legii, pentru personalul de intervenţie din serviciile pentru situaţii de urgenţă profesioniste, în funcţie de echipajul/echipa specializată în care este încadrat în serviciul pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat.  +  Articolul 27Pentru diferenţierea de personalul de intervenţie al serviciilor pentru situaţii de urgenţă profesioniste, pe spatele costumului de protecţie va fi inscripţionată denumirea serviciului pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat.  +  Secţiunea a 3-a Însemnele distinctive ale personalului  +  Articolul 28 (1) Emblema pentru ierarhizare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7, are forma dreptunghiulară, de culoare neagră, şi se prinde prin coasere pe mâneca stângă, pe partea laterală, la 100 mm de marginea inferioară a acesteia, iar la cămaşa-bluză se aplică pe partea din faţă a mânecii, la nivelul cusăturii manşetei. (2) Emblema are lăţimea de 40 mm, lungimea în funcţie de numărul de trese şi marginea bordată cu fir auriu. (3) Pentru ierarhizare se utilizează trese din ţesătură aurită, cu lăţimea de 5 mm, având o distanţă de 5 mm între ele şi faţă de marginea emblemei. (4) În raport cu funcţia îndeplinită, şeful de serviciu are 4 trese, şeful compartimentului de prevenire şi şeful formaţiei de intervenţie, salvare şi prim ajutor au 3 trese, şeful de tură are două trese, iar şeful de grupă are o tresă.  +  Articolul 29 (1) Însemnul profesional pentru rever, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8, este confecţionat din metal inoxidabil de culoare aurie. (2) Însemnul profesional se fixează pe reverul gulerului vestonului sau al cămăşii-bluză, pe ambele părţi, la o distanţă de 10 mm de marginea gulerului.  +  Articolul 30 (1) Emblema pentru şapcă, pălărie şi căciulă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8, are dimensiunile de 60 mm x 60 mm şi se confecţionează din metal inoxidabil de culoare aurie, având la bază semnul distinctiv al protecţiei civile - triunghi echilateral albastru pe fond portocaliu. (2) La partea superioară a emblemei, între lauri, se amplasează stema României în culorile oficiale.  +  Articolul 31 (1) Emblema pentru mânecă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9, are formă de scut, cu dimensiunile de 100 mm x 80 mm, şi se confecţionează din fibre poliesterice. (2) Fondul emblemei este roşu-antic, are înscrise cu litere de culoare neagră la partea superioară cuvintele "SERVICIUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ VOLUNTAR/PRIVAT", la partea inferioară denumirea localităţii sau a operatorului economic, iar în centru este redat, în culoare galbenă, însemnul profesional.  +  Secţiunea a 4-a Însemnele distinctive ale serviciului pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat  +  Articolul 32Pentru păstrarea identităţii serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private, se instituie ca însemne distinctive steagul şi fanionul.  +  Articolul 33 (1) Steagul serviciului pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10, are formă dreptunghiulară şi dimensiunile de 900 mm x 1.200 mm, se confecţionează din mătase de culoare vişinie, imitaţie brocart, cu franjuri şi ciucuri de culoare galbenă, având două feţe. (2) Faţa 1, instituţională, a steagului cuprinde în centru însemnul profesional brodat cu mătase în culori diferite, casca - aurie, egreta - roşie, laurii - aurii, scara şi toporaşele - argintii, la partea superioară este înscris cuvântul ROMÂNIA, brodat cu mătase galbenă, iar la partea inferioară este înscrisă denumirea serviciului, brodată cu mătase galbenă. (3) Faţa 2, locală, a steagului cuprinde în centru stema localităţii, brodată cu mătase în culori diferite, iar la partea inferioară, denumirile localităţii/operatorului economic şi judeţului, brodate cu mătase galbenă. (4) Hampa este din lemn lăcuit, în culoare natur, cu lungimea de 2.700 mm şi cu diametrul de 40 mm, şi se termină la partea superioară cu un capăt metalic, de culoare galbenă, având lungimea de 300 mm, iar la partea inferioară, cu un cilindru de înmănuşare. (5) La partea superioară a hampei se montează o eşarfă tricoloră, în culorile oficiale ale drapelului naţional, având o lăţime de 100 mm şi capetele inegale, unul de 450 mm şi celălalt de 300 mm.  +  Articolul 34 (1) Fanionul serviciului pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 11, este confecţionat din mătase de culoare vişinie, este brodat pe margine cu un şnur tricolor terminat cu ciucure şi are dimensiunile laturilor în raport de două treimi, orientativ 200/300 mm. (2) Pe faţa fanionului însemnul profesional este brodat cu mătase, în culorile care au fost folosite la steag, având înscris la partea superioară cuvântul ROMÂNIA, iar la partea inferioară, denumirea serviciului pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat.  +  Articolul 35Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1la regulamentARTICOLEce compun uniforma personalului serviciilor de urgenţă voluntare/private
             
    Nr. crt.Denumirea articoluluiU.M.  (bucăţi sau perechi)Durata de folosire  (ani)Obs.
    1.Şapcă completă pentru iarnă14  
    2.Şapcă completă pentru vară14  
    3.Pălărie completă pentru iarnă14  
    4.Pălărie completă pentru vară14  
    5.Căciulă completă15  
    6.Costum de iarnă pentru bărbaţi:      
      - veston;14  
      - pantalon24  
    7.Costum de vară pentru bărbaţi:      
      - veston;14  
      - pantalon24  
    8.Costum de iarnă pentru femei:      
      - veston;14  
      - fustă;24  
      - pantalon14  
    9.Costum de vară pentru femei:      
      - veston;14  
      - fustă;24  
      - pantalon14  
    10.Cămaşă32  
    11.Cămaşă-bluză32  
    12.Pulover14  
    13.Scurtă15  
    14.Bluzon14  
    15.Pantofi pentru bărbaţi13  
    16.Pantofi pentru femei13  
    17.Ghete pentru bărbaţi15  
    18.Cizme pentru femei15  
    19.Cravată24  
    20.Fular15  
    21.Curea pentru pantaloni16  
    22.Mănuşi13  
    23.Însemne distinctive:      
      - emblemă pentru ierarhizare;44  
      - însemn profesional pentru rever;84  
      - emblemă pentru mânecă.54
   +  Anexa 2la regulament  +  Anexa 3la regulament  +  Anexa 4la regulamentCĂMAŞA CU MÂNECĂ LUNGĂ ŞI CĂMAŞA - BLUZĂ  +  Anexa 5la regulament  +  Anexa 6la regulamentŞAPCA, PĂLĂRIA ŞI CĂCIULA  +  Anexa 7la regulamentŞEF SERVICIU40 x 50 mmŞEF COMPARTIMENT PREVENIREŞEF FORMAŢIE DE INTERVENŢIE, SALVARE ŞI PRIM AJUTOR40 x 40 mmŞEF DE TURĂ40 x 30 mmŞEF DE GRUPĂ40 x 30 mm  +  Anexa 8la regulament  +  Anexa 9la regulamentEMBLEMA PENTRU MÂNECĂ  +  Anexa 10la regulamentSTEAGUL SERVICIULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ VOLUNTAR/PRIVATEŞARFA TRICOLORĂ  +  Anexa 11la regulamentFANIONUL SERVICIULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ VOLUNTAR/PRIVAT -------