ORDIN nr. 157 din 1 februarie 2007pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor"
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 21 februarie 2007  În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, precum și al art. 2 pct. 45 și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 16 din 20 decembrie 2006 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală, Avizul nr. 20.463 din 12 decembrie 2006 al Asociației de Standardizare din România, precum și avizele nr. 8.837 din 8 decembrie 2006 și nr. 9.318 din 21 decembrie 2006 ale Inspectoratului de Stat în Construcții,ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă reglementarea tehnică "Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor", denumită în continuare metodologie, elaborată de Universitatea Tehnică de Construcții București, în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București - UAUIM, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iași, Universitatea Politehnică Timișoara, Universitatea "Transilvania" Brașov și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor INCERC - București, cu participarea Asociației Inginerilor de Instalații din România la coordonarea elaborării metodologiei.(2) Metodologia este structurată pe 3 părți, astfel:a) Partea I "Anvelopa clădirii", indicativ Mc 001/1-2006, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin;b) Partea a II-a "Performanța energetică a instalațiilor din clădiri", indicativ Mc 001/2-2006, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin;c) Partea a III-a "Auditul și certificatul de performanță a clădirii", indicativ Mc 001/3-2006, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor - INCERC București, unitate aflată în coordonarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, va monitoriza implementarea metodologiei și va propune, ori de câte ori va fi necesar, revizuirea acesteia, pentru a reflecta progresul tehnic în domeniul eficienței energetice a clădirilor.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.435/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind auditul energetic al clădirilor de locuit existente și al instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde menajere", indicativ MP 024-2002, publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 10-11/2002 și în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 7 octombrie 2002, se abrogă, iar Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru elaborarea și acordarea certificatului energetic al clădirilor existente", indicativ NP 049-2000, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru realizarea auditului energetic al clădirilor existente și al instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde de consum aferente acestora", indicativ NP 047-2000, și Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid pentru elaborarea și acordarea certificatului energetic al clădirilor existente", indicativ GT 037-2002, își încetează aplicabilitatea.
  p. Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Constantin Dascălu,
  secretar de stat
  București, 1 februarie 2007.Nr. 157.  +  ANEXA nr. 1METODOLOGIE DE CALCUL AL PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILORPARTEA I - ANVELOPA CLĂDIRIIIndicativ Mc 001/1 ™ 2006  +  ANEXA nr. 2METODOLOGIE DE CALCUL AL PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILORPARTEA a II-a - PERFORMANȚA ENERGETICĂ A INSTALAȚIILOR DIN CLĂDIRIIndicativ Mc 001/2 ™ 2006  +  ANEXA nr. 3METODOLOGIE DE CALCUL AL PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILORPARTEA a III-a - AUDITUL ȘI CERTIFICATUL DE PERFORMANȚĂ A CLĂDIRIIIndicativ Mc 001/3 ™ 2006