ORDONANTA Nr. 17 din 30 ianuarie 1996privind compensarea creanţelor şi angajamentelor la Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 24 din 31 ianuarie 1996    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. b) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul UNIC (1) Se pot efectua compensări ale creanţelor şi angajamentelor între Regia Autonomă de Electricitate "Renel" şi antreprenorii de investiţii şi/sau furnizorii de echipamente, de materiale şi prestatorii de servicii, pentru investiţiile cuprinse în listele anuale, anexe la bugetul de stat, cu acoperire financiară din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, în limita sumelor datorate drept taxe de dezvoltare stabilite pentru energia electrica şi termica livrata, pe baza situaţiilor de lucrări şi a facturilor pentru livrarea de echipamente, materiale şi prestări de servicii, fără a depăşi sumele aprobate pentru lucrările executate, echipamentele şi materialele livrate ori serviciile prestate. (2) Prevederile alin. 4 al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 10 august 1994, asa cum a fost aprobată prin Legea nr. 136/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 30 decembrie 1994, se înlocuiesc cu prevederile alin. (1) din prezenta ordonanţă, iar Instrucţiunile nr. 92.514/175.805 din 9 septembrie 1994, emise în baza art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994, se vor modifica şi se vor completa corespunzător de către Ministerul Industriilor şi Ministerul Finanţelor.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul industriilor,Alexandru StanescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu--------------------