CONVENŢIE din 23 iunie 1979privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice*)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 26 ianuarie 1998  -------------- Notă *) Traducere.Părţile contractante,recunoscand ca animalele salbatice, în nenumaratele lor forme, sunt o componenta de neinlocuit a sistemului natural al pamantului care trebuie conservat pentru binele umanitatii,constiente ca fiecare generatie de oameni detine resursele pamantului pentru generatiile viitoare şi are obligaţia de a asigura ca aceasta mostenire să fie conservata, iar utilizarea ei, atunci când este cazul, să se faca în mod rational,constiente de valoarea din ce în ce mai mare a animalelor salbatice din punctul de vedere al mediului înconjurător, ecologic, genetic, ştiinţific, estetic, recreational, cultural, educational, social şi economic,preocupate, mai ales, de acele specii de animale salbatice care migrează în interiorul sau în afara granitelor de sub jurisdictia naţionala,recunoscand ca statele sunt şi trebuie să fie protectorii speciilor migratoare de animale salbatice care traiesc în interiorul granitelor lor jurisdictionale sau trec dincolo de acestea,convinse ca gestionarea şi conservarea efectiva a speciilor migratoare de animale salbatice necesita actiunea concertata a tuturor statelor în interiorul granitelor de sub jurisdictia lor naţionala, unde astfel de specii îşi petrec orice parte a ciclului lor de viaţa,invocand Recomandarea nr. 32 din Planul de actiune adoptat de Conferinta Natiunilor Unite asupra Mediului Uman (Stockholm, 1972), primita cu satisfactie la a 27-a (douazeci şi saptea) sesiune a Adunarii Generale a Natiunilor Unite,au convenit, după cum urmeaza:  +  Articolul 1Interpretare1. Pentru scopul prezentei conventii: a) specii migratoare înseamnă întreaga populatie sau orice parte separata geografic a populatiei oricarei specii sau oricărui taxon inferior de animale salbatice, o parte semnificativa ai carei indivizi traverseaza ciclic şi previzibil una sau mai multe granite de sub jurisdictii naţionale; b) starea de conservare a unei specii migratoare înseamnă ansamblul influentelor care acţionează asupra speciei migratoare şi care poate afecta distributia şi abundenta acesteia pe termen lung; c) starea de conservare va fi considerata favorabila atunci când: (1) datele privind dinamica populatiei arata ca specia migratoare se menţine pe termen lung ca o componenta viabila a ecosistemului din care face parte; (2) aria de migrare a speciei migratoare nu este în reducere şi nici nu exista riscul de reducere pe termen lung; (3) exista şi va exista în viitorul previzibil un habitat suficient pentru menţinerea populatiilor speciilor migratoare pe termen lung; şi (4) distributia şi abundenta speciei migratoare se apropie de gradul de acoperire şi de nivelurile istorice, dacă exista ecosisteme potenţial favorabile şi în măsura în care corespund unei gestionari intelepte a vietii salbatice; d) starea de conservare va fi considerata nefavorabila, dacă oricare dintre condiţiile enuntate la lit. c) a acestui alineat nu este intrunita; e) periclitat, în raport cu o anumita specie migratoare, înseamnă ca specia migratoare este în pericol de disparitie în toata aria sa de migrare sau intr-o parte importanţa a acesteia; f) arie de migrare înseamnă toate zonele terestre şi acvatice pe care le populeaza o specie migratoare, în care stationeaza temporar, pe care le traverseaza sau le survoleaza în orice moment al rutei normale de migratie a acesteia; g) habitat înseamnă orice zona din interiorul ariei de migrare a speciei migratoare, care are condiţii de viaţa potrivite pentru acea specie; h) statele ariei de migrare, în raport cu o anumita specie migratoare, înseamnă orice stat (şi, după caz, orice altă parte la care se referă lit. k) a acestui alineat), care îşi exercită jurisdictia asupra oricarei părţi din aria de migrare a acelei specii migratoare, sau un stat ale cărui nave sub pavilion naţional sunt angajate în capturarea acelei specii migratoare în afara limitelor de sub jurisdictia naţionala; i) capturare înseamnă prindere, vanare, pescuit, capturare, hartuire, omorare intentionata sau tentativa de angajare în orice asemenea actiune; j) acord înseamnă o înţelegere internationala cu privire la conservarea uneia sau mai multor specii migratoare, asa cum prevad art. IV şi V ale prezentei conventii; k) parte înseamnă un stat sau orice organizaţie de integrare economica regionala constituita din state suverane, care este competenţa sa negocieze, sa incheie şi să aplice acorduri internationale în problemele reglementate de prezenta convenţie, pentru care aceasta este în vigoare.2. În problemele care ţin de competenţa lor, organizaţiile de integrare economica regionala care sunt părţi la aceasta convenţie vor exercita, în nume propriu, drepturile şi vor îndeplini responsabilitatile pe care prezenta convenţie le atribuie statelor lor membre. În astfel de cazuri, statele membre ale acestor organizaţii nu sunt indreptatite sa exercite individual asemenea drepturi.3. Acolo unde prezenta convenţie dispune luarea unei hotărâri fie prin majoritatea de două treimi, fie prin unanimitatea părţilor prezente şi votante, aceasta va insemna părţile prezente şi care voteaza printr-un vot afirmativ sau negativ. Părţile care se abtin de la vot nu vor fi socotite printre părţile prezente şi votante în stabilirea majorităţii.  +  Articolul 2Principii fundamentale1. Părţile recunosc importanţa speciilor migratoare care pot fi conservate şi a statelor ariei de migrare care vor cadea de acord sa actioneze în acest scop, oricand este posibil şi oportun, acordând o atenţie deosebită speciilor migratoare a caror stare de conservare este nefavorabila şi luand, individual sau prin cooperare, masurile adecvate şi necesare pentru conservarea unor asemenea specii şi a habitatului lor.2. Părţile recunosc necesitatea luării de măsuri pentru a se evita periclitarea oricarei specii migratoare.3. În mod deosebit, părţile: a) ar trebui sa promoveze, sa coopereze şi sa sprijine cercetarile cu privire la speciile migratoare; b) ar trebui să se straduiasca să asigure protectia imediata pentru speciile migratoare incluse în anexa nr. I; c) ar trebui să se straduiasca sa incheie acorduri care să reglementeze conservarea şi gestionarea speciilor migratoare incluse în anexa nr. II.  +  Articolul 3Speciile migratoare periclitate: anexa nr. I1. Anexa nr. I va cuprinde lista speciilor migratoare care sunt periclitate.2. O specie migratoare poate fi înscrisă în anexa nr. I cu condiţia ca informaţii certe, cuprinzand cele mai corecte date stiintifice disponibile, sa arate ca specia este periclitata.3. O specie migratoare poate fi scoasa din anexa nr. I, dacă conferinta părţilor stabileste ca: a) informaţiile certe, cuprinzand cele mai corecte date stiintifice disponibile, arata ca specia nu mai este periclitata; b) nu exista riscul ca specia sa redevina periclitata datorita pierderii protectiei prin scoaterea ei din anexa nr. I.4. Părţile care sunt state ale ariei de migrare a unei specii înregistrate în anexa nr. I se vor stradui: a) sa conserve şi, unde este posibil şi oportun, sa refaca acele habitate ale speciei care sunt importante pentru eliminarea pericolului de disparitie a speciei; b) sa previna, sa elimine, sa atenueze sau sa minimalizeze, după caz, efectele negative ale activităţilor sau obstacolelor care stanjenesc sau împiedica în mod serios migratia speciilor; c) în măsura în care este posibil şi oportun, sa previna, sa reduca sau sa controleze factorii care pericliteaza ori pot periclita în continuare speciile, incluzând controlul strict asupra introducerii de specii exotice sau controlul ori eliminarea speciilor exotice deja introduse.5. Părţile care sunt state ale ariei de migrare a unei specii migratoare cuprinse în anexa nr. I vor interzice capturarea animalelor ce apartin unei asemenea specii. Excepţii la aceasta interdictie pot fi facute, numai dacă: a) capturarea se face în scopuri stiintifice; b) capturarea se face în scopul cresterii capacităţii de inmultire sau de supravietuire a speciilor afectate; c) capturarea se face în scopul ameliorarii nevoilor celor care utilizeaza o asemenea specie ca mijloc traditional de subzistenta; sau d) circumstanţe extraordinare o cer,cu condiţia ca asemenea excepţii să fie precise în continut şi limitate în spatiu şi timp. O asemenea capturare nu trebuie să opereze în dezavantajul speciilor.6. Conferinta părţilor poate recomanda părţilor, care sunt state ale ariei de migrare a unei specii migratoare cuprinse în anexa nr. I, sa ia măsuri suplimentare în beneficiul speciei.7. Părţile vor informa secretariatul, cat mai curand posibil, asupra oricarei excepţii facute în conformitate cu alin. 5 al acestui articol.  +  Articolul 4Specii migratoare ce urmeaza sa faca subiectul acordurilor: anexa nr. II1. Anexa nr. II va cuprinde lista speciilor migratoare care au o stare de conservare nefavorabila şi care necesita înţelegeri internationale pentru conservarea şi gestionarea lor, precum şi pe acelea care au o stare de conservare care ar putea beneficia semnificativ dintr-o cooperare internationala ce ar putea fi realizata printr-un acord international.2. Dacă circumstantele o justifica, o specie migratoare poate fi înregistrată atât în anexa nr. I, cat şi în anexa nr. II.3. Părţile care sunt state ale ariei de migrare a speciilor migratoare inscrise în anexa nr. II se vor stradui sa incheie acorduri acolo unde acestea ar putea fi în beneficiul speciilor şi ar da prioritate acelor specii care au o stare nefavorabila de conservare.4. Părţile sunt incurajate sa actioneze în vederea incheierii de acorduri pentru orice populatie sau orice parte a populatiei, separata geografic, a oricarei specii sau a oricărui taxon inferior de animale salbatice, ai caror indivizi traverseaza periodic una sau mai multe granite jurisdictionale naţionale.5. Secretariatul va primi cate o copie de pe fiecare acord incheiat, în conformitate cu prevederile acestui articol.  +  Articolul 5Linii directoare pentru acorduri1. Obiectul fiecarui acord va fi sa refaca starea favorabila de conservare a speciei migratoare respective sau sa o menţină intr-o asemenea stare. Fiecare acord ar trebui sa reglementeze acele aspecte ale conservarii şi gestionarii speciilor migratoare vizate, care servesc atingerea acestui obiectiv.2. Fiecare acord ar trebui sa acopere întreaga arie de migrare a speciei migratoare vizate şi să fie deschis participării tuturor statelor din aria de migrare a acestei specii, atât celor care sunt părţi la prezenta convenţie, cat şi celor care nu sunt părţi.3. Un acord ar trebui, oriunde este posibil, să se ocupe mai mult decat de o singura specie migratoare.4. Fiecare acord trebuie: a) sa identifice speciile migratoare de care se ocupa; b) sa descrie aria şi ruta de migrare a speciilor migratoare; c) sa dispună, pentru fiecare parte, desemnarea autorităţii sale naţionale abilitate cu punerea în aplicare a acordului; d) sa stabileasca, dacă este necesar, mecanismul adecvat de asistenţa pentru realizarea scopului acordului, pentru supravegherea eficientei acestuia şi pentru pregătirea rapoartelor pentru Conferinta părţilor; e) sa prevada procedurile pentru aplanarea diferendelor dintre părţile la acord; şi f) sa interzica la minimum, în privinta speciilor migratoare din ordinul Cetacee, orice capturare care nu este permisa pentru acea specie migratoare, conform oricărui alt acord multilateral, şi sa prevada posibilitatea aderarii la acord a statelor care nu sunt state ale ariei de migrare a respectivei specii migratoare.5. După caz şi posibilitati, fiecare acord ar trebui sa prevada, dar sa nu se limiteze la: a) analiza periodica a stării de conservare a speciilor migratoare vizate şi identificarea factorilor care pot fi nocivi pentru aceasta stare; b) coordonarea planurilor de conservare şi gestionare; c) cercetarea ecologiei şi dinamicii populatiei speciei migratoare vizate, cu referire speciala la migratie; d) schimbul de informaţii asupra speciilor migratoare vizate, o atenţie speciala fiind acordată schimbului de rezultate stiintifice şi datelor statistice relevante; e) conservarea şi, acolo unde se cere şi este posibil, refacerea habitatelor cu importanţa în menţinerea stării de conservare favorabile şi protectia unor asemenea habitate faţă de factorii perturbatori, incluzând controlul strict al introducerii de specii exotice sau controlul asupra speciilor exotice deja introduse şi care sunt dăunătoare speciilor migratoare; f) menţinerea unei retele de habitate potrivite, dispuse corespunzător în relaţie cu rutele de migratie; g) asigurarea, unde este necesar, de noi habitate favorabile pentru specia migratoare sau reintroducerea de specii migratoare în habitatele favorabile; h) eliminarea, în cea mai mare măsura posibila, sau atenuarea activităţilor şi a obstacolelor care stanjenesc sau împiedica migratia; i) prevenirea, reducerea sau controlul evacuarii în habitatul speciei migratoare a unor substante nocive pentru aceasta; j) măsuri bazate pe principii ecologice pentru controlul şi gestionarea capturarii speciilor migratoare; k) proceduri pentru coordonarea actiunii de anihilare a capturarilor ilegale; l) schimbul de informaţii cu privire la amenintarile reale asupra speciilor migratoare; m) proceduri de urgenta prin care actiunea de conservare ar putea fi intarita considerabil şi rapid, atunci când starea de conservare a speciei migratoare este serios afectată; şi n) constientizarea publicului asupra continutului şi scopurilor acordului.  +  Articolul 6Statele ariei de migrare1. O lista a statelor ariei de migrare a speciilor migratoare înregistrate în anexele nr. I şi II va fi ţinuta la zi de către Secretariat, care va folosi informaţiile primite de la părţi.2. Părţile vor informa Secretariatul cu privire la speciile migratoare înregistrate în anexa nr. I sau în anexa nr. II, faţă de care ele se considera a fi state ale ariei de migrare, incluzând furnizarea de informaţii asupra navelor lor sub pavilion naţional, angajate în capturarea speciei migratoare vizate în afara limitelor de sub jurisdictia naţionala, şi, unde este posibil, planuri de viitor cu privire la o asemenea capturare.3. Părţile care sunt state ale ariei de migrare pentru speciile migratoare înregistrate în anexele nr. I şi II vor informa Conferinta părţilor, prin intermediul Secretariatului, cu cel puţin 6 luni inaintea fiecarei reuniuni ordinare a Conferintei părţilor, asupra masurilor pe care le iau în aplicarea prevederilor prezentei conventii pentru aceste specii.  +  Articolul 7Conferinta părţilor1. Conferinta părţilor va fi organul de decizie al prezentei conventii.2. Secretariatul va convoca o reuniune a Conferintei părţilor la nu mai tarziu de 2 ani după intrarea în vigoare a prezentei conventii.3. După aceea, Secretariatul va convoca reuniunile ordinare ale Conferintei părţilor la intervale de maximum 3 ani, în afară de cazul când Conferinta părţilor decide altfel, şi reuniuni extraordinare, de fiecare data la solicitarea scrisa a cel puţin o treime din numărul părţilor.4. Conferinta părţilor va stabili şi va tine sub control reglementarile financiare ale prezentei conventii. Conferinta părţilor va adopta, la fiecare dintre reuniunile sale ordinare, bugetul pentru perioada financiară urmatoare. Fiecare parte va contribui la acest buget, conform unui barem asupra caruia se va conveni de către Conferinta părţilor. Reglementarile financiare, incluzând prevederile asupra bugetului şi baremului de contribuţii, precum şi modificările acestuia vor fi adoptate prin votul unanim al părţilor prezente şi votante.5. La fiecare dintre reuniunile sale, Conferinta părţilor va analiza aplicarea prezentei conventii şi va putea, în special: a) sa analizeze şi sa evalueze starea de conservare a speciilor migratoare; b) sa analizeze progresele facute în directia conservarii speciilor migratoare, în special a acelora inscrise în anexele nr. I şi II; c) sa elaboreze acele prevederi şi să asigure acele indrumari necesare imputernicirii Consiliului ştiinţific şi Secretariatului pentru a-şi îndeplini sarcinile; d) sa primeasca şi sa examineze orice rapoarte prezentate de Consiliul Ştiinţific, de Secretariat, de orice parte sau de orice organ permanent stabilit conform unui acord; e) sa faca recomandari părţilor pentru îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor migratoare şi sa analizeze progresele facute prin aplicarea acordurilor; f) în cazurile în care nu a fost incheiat un acord, sa faca recomandari privind convocarea reuniunilor părţilor care sunt state ale ariei de migrare a speciei migratoare sau a unui grup de specii migratoare, pentru a discuta masurile destinate îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor; g) sa faca recomandari părţilor pentru îmbunătăţirea eficientei prezentei conventii; şi h) sa decida asupra oricarei măsuri suplimentare ce trebuie luata pentru realizarea obiectivelor prezentei conventii.6. Fiecare reuniune a Conferintei părţilor va stabili data şi locul desfăşurării reuniunii viitoare.7. Orice reuniune a Conferintei părţilor va stabili şi adopta regulile de procedura pentru acea reuniune. Pentru luarea deciziilor la o reuniune a Conferintei părţilor este necesară o majoritate de două treimi din numărul părţilor prezente şi votante, cu excepţia cazurilor când nu este prevăzut altfel de prezenta convenţie.8. Organizaţia Natiunilor Unite, agentiile sale specializate, Agentia Internationala pentru Energia Atomica, precum şi orice stat care nu este parte la prezenta convenţie şi, pentru fiecare acord, organele desemnate de părţile la acel acord pot fi reprezentate de observatori la reuniunile Conferintei părţilor.9. Orice agentie sau organ tehnic calificat în protectia, conservarea şi gestionarea speciilor migratoare, din categoriile de mai jos, care a informat Secretariatul asupra dorintei sale de a fi reprezentat la reuniunile Conferintei părţilor prin observatori, va fi admis cu condiţia ca cel puţin o treime din numărul părţilor prezente sa nu se opuna: a) agentii sau organisme internationale, guvernamentale sau neguvernamentale, şi agentii sau organisme guvernamentale naţionale; b) agentii sau organisme naţionale neguvernamentale care au fost aprobate în acest scop de statul în care se afla.O dată admisi, acesti observatori vor avea dreptul de participare, dar nu şi de vot.  +  Articolul 8Consiliul ştiinţific1. La prima sa reuniune, Conferinta părţilor va înfiinţa un consiliu ştiinţific care va asigura consultanţă asupra problemelor stiintifice.2. Orice parte poate desemna un expert calificat ca membru al Consiliului ştiinţific. În plus, Consiliul ştiinţific va cuprinde, ca membri, experti calificati, selectati şi desemnaţi de Conferinta părţilor; numărul acestor experti, criteriile pentru selecţia lor şi condiţiile desemnarii lor vor fi stabilite de Conferinta părţilor.3. Consiliul ştiinţific se va intalni, la cererea Secretariatului, după cum va cere Conferinta părţilor.4. Supus aprobării Conferintei părţilor, Consiliul ştiinţific îşi va stabili propriul regulament de procedura.5. Conferinta părţilor va stabili functiile Consiliului ştiinţific, dintre care: a) asigurarea de consultanţă stiintifica Conferintei părţilor, secretariatului şi, dacă Conferinta părţilor aproba, oricărui organism stabilit de prezenta convenţie sau de un acord, precum şi oricarei alte părţi; b) recomandarea şi coordonarea cercetării asupra speciilor migratoare, evaluarea rezultatelor acestor cercetari pentru a constata starea de conservare a speciilor migratoare şi raportarea către Conferinta părţilor asupra acestei stari şi a masurilor pentru ameliorarea ei; c) elaborarea de recomandari către Conferinta părţilor în privinta speciilor migratoare ce trebuie incluse în anexele nr. I şi II, indicandu-se şi aria de migrare a acestor specii migratoare; d) elaborarea de recomandari către Conferinta părţilor în privinta masurilor specifice de conservare şi gestionare ce trebuie incluse în acordurile asupra speciilor migratoare; e) recomandarea solutiilor la problemele referitoare la aspectele stiintifice ale aplicarii prezentei conventii, în special cu privire la habitatele speciilor migratoare, facuta Conferintei părţilor.  +  Articolul 9Secretariatul1. Pentru scopurile prezentei conventii va fi înfiinţat un secretariat.2. Până la intrarea în vigoare a prezentei conventii, Secretariatul este asigurat de directorul executiv al Programului Natiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător. În măsura în care apreciaza ca este necesar, el poate fi asistat, în modul pe care îl considera corespunzător, de agentii sau de organisme adecvate, interguvernamentale sau neguvernamentale, internationale sau naţionale, calificate tehnic în protectia, conservarea şi gestionarea animalelor salbatice migratoare.3. Dacă Programul Natiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător nu mai poate asigura Secretariatul, Conferinta părţilor va conveni măsuri alternative pentru functionarea acestuia.4. Functiile Secretariatului vor fi: a) sa pregateasca şi sa notifice reuniunile:(i) Conferintei părţilor; şi(îi) Consiliului ştiinţific; b) sa menţină şi sa promoveze legaturi cu părţile şi între acestea, cu organismele permanente stabilite prin acorduri, cu alte organizaţii internationale interesate de speciile migratoare; c) să obţină, de la orice sursa adecvata, rapoarte şi alte informaţii care promovează obiectivele şi aplicarea prezentei conventii şi sa stabileasca difuzarea adecvata a unor asemenea informaţii; d) sa atraga atenţia Conferintei părţilor asupra oricarei probleme care se referă la obiectivele prezentei conventii; e) sa pregateasca pentru Conferinta părţilor rapoarte asupra activităţii secretariatului şi asupra aplicarii prezentei conventii; f) sa tina şi sa publice o lista a statelor ariei de migrare a tuturor speciilor migratoare incluse în anexele nr. I şi II; g) sa promoveze incheierea acordurilor, sub directa indrumare a Conferintei părţilor; h) sa tina şi sa puna la dispoziţia părţilor o lista a acordurilor şi, după Conferinta părţilor o solicita, sa furnizeze orice informaţii asupra acestor acorduri; i) sa tina şi sa publice o lista a recomandarilor facute de Conferinta părţilor, în conformitate cu prevederile art. VII alin. 5 lit. e), f) şi g), sau a deciziilor luate în conformitate cu prevederile lit. h) a acestui alineat; j) sa furnizeze publicului informaţii referitoare la prezenta convenţie şi la obiectivele sale; k) sa indeplineasca orice alta functie incredintata de prezenta convenţie sau de Conferinta părţilor.  +  Articolul 10Amendarea convenţiei1. Prezenta convenţie poate fi amendata la orice reuniune ordinara sau extraordinara a Conferintei părţilor.2. Propunerile de amendare pot fi facute de orice parte.3. Textul oricărui amendament propus şi motivarea sa vor fi comunicate Secretariatului cu cel puţin 150 de zile inaintea reuniunii, textul fiind comunicat cu promptitudine de către Secretariat tuturor părţilor. Orice comentarii ale părţilor asupra textului vor fi comunicate Secretariatului cu cel puţin 60 de zile inaintea începerii reuniunii. Imediat după ultima zi stabilita pentru transmiterea comentariilor, Secretariatul va comunică părţilor toate comentariile transmise până în acea zi.4. Amendamentele vor fi adoptate cu o majoritate de două treimi din numărul părţilor prezente şi votante.5. Un amendament la anexe va intra în vigoare pentru toate părţile după 90 de zile de la reuniunea Conferintei părţilor la care a fost adoptat, cu excepţia acelor părţi care fac o rezervă în conformitate cu alin. (6) al acestui articol.6. În cursul perioadei de 90 de zile, prevăzută la alin. 5 al acestui articol, orice parte poate face, printr-o notificare scrisa la depozitar, o rezervă referitoare la amendament. Rezerva la un amendament poate fi retrasa printr-o notificare scrisa adresata depozitarului şi, în consecinţa, amendamentul va intra în vigoare pentru acea parte după 90 de zile de la retragerea rezervei.  +  Articolul 11Amendarea anexelor1. Anexele nr. I şi II pot fi amendate la orice reuniune ordinara sau extraordinara a Conferintei părţilor.2. Propunerile de amendare pot fi facute de către oricare parte.3. Textul oricărui amendament propus, fundamentat pe cele mai corecte date stiintifice disponibile şi insotit de expunerea de motive, va fi transmis Secretariatului, cu cel puţin 150 de zile inaintea reuniunii, iar Secretariatul îl va trimite neintarziat tuturor părţilor. Orice comentarii ale părţilor asupra textului vor fi transmise Secretariatului cu nu mai puţin de 60 de zile înainte de deschiderea reuniunii. Imediat după ultima zi stabilita pentru trimiterea comentariilor, Secretariatul va transmite părţilor toate comentariile primite până în aceasta zi.4. Amendamentele vor fi adoptate cu o majoritate de două treimi din numărul părţilor prezente şi votante.5. Un amendament la anexe va intra în vigoare pentru toate părţile, cu excepţia acelor părţi care au facut o rezervă, în conformitate cu alin. 6 al acestui articol, la 90 de zile după reuniunea Conferintei părţilor la care acel amendament a fost adoptat.6. În cursul celor 90 de zile prevăzute la alin. 5 al acestui articol, orice parte poate face o rezervă la amendament prin notificare scrisa adresata depozitarului. Rezerva la un amendament poate fi retrasa prin notificare scrisa adresata depozitarului şi, ca urmare, amendamentul va intra în vigoare pentru acea parte la 90 de zile după ce rezerva este retrasa.  +  Articolul 12Efecte asupra convenţiilor internationale şi altor reglementari1. Nici o dispoziţie din prezenta convenţie nu va aduce atingere codificarii şi dezvoltării dreptului marii de către Conferinta Natiunilor Unite asupra Dreptului Marii, convocata în conformitate cu Rezolutia 2.750 C (XXV) a Adunarii Generale a Natiunilor Unite, nici revendicarilor şi pozitiilor juridice, prezente şi viitoare, ale oricărui stat privind dreptul marii, precum şi natura şi intinderea jurisdictiei statului de coasta şi a statului de pavilion.2. Dispozitiile prezentei conventii nu vor afecta în nici un fel drepturile sau oblibaţiile vreunei părţi decurgând din orice tratat, convenţie sau acord, existente.3. Dispozitiile prezentei conventii nu vor afecta în nici un fel dreptul părţilor de a adopta reglementari interne mai stricte referitoare la conservarea speciilor migratoare cuprinse în anexele nr. I şi II sau reglementari interne referitoare la conservarea speciilor care nu sunt cuprinse în anexele nr. I şi II.  +  Articolul 13Aplanarea diferendelor1. Orice diferend care poate aparea între doua sau mai multe părţi în legătură cu interpretarea sau cu aplicarea dispoziţiilor prezentei conventii va fi supus negocierii între părţile implicate în diferend.2. Dacă diferendul nu poate fi aplanat în conformitate cu alin. 1 al acestui articol, părţile, de comun acord, pot supune diferendul arbitrajului, în special celui al Curtii Permanente de Arbitraj de la Haga, iar părţile care au supus diferendul sunt obligate prin decizie de arbitraj.  +  Articolul 14Rezerve1. Dispozitiile prezentei conventii nu pot fi supuse rezervelor generale. Rezervele specifice pot fi admise în conformitate cu prevederile acestui articol şi ale art. XI.2. Orice stat sau orice organizaţie de integrare economica regionala poate, la depunerea instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa inscrie o rezervă specifică cu privire la prezenta oricarei specii migratoare fie în anexa nr. I sau în anexa nr. II, fie în ambele şi, prin urmare, nu va fi considerat parte în privinta subiectului acelei rezerve, până în a 90-a zi după ce depozitarul a transmis părţilor notificarea ca aceasta rezerva a fost retrasa.  +  Articolul 15SemnareaPrezenta convenţie va fi deschisa spre semnare la Bonn, pentru toate statele şi organizaţiile de integrare economica regionala, până la data de 22 iunie 1980.  +  Articolul 16Ratificare, acceptare, aprobarePrezenta convenţie va fi supusă ratificarii, acceptarii sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Guvernul Republicii Federale Germania, care va fi depozitarul.  +  Articolul 17AderareaDupă data de 22 iunie 1980, prezenta convenţie va fi deschisa pentru aderare tuturor statelor şi organizaţiilor de integrare economica regionala care nu au semnat-o. Instrumentele de aderare vor fi depuse la depozitar.  +  Articolul 18Intrarea în vigoare1. Prezenta convenţie va intra în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni de la data depunerii celui de-al cincisprezecelea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare la depozitar.2. Pentru fiecare stat sau organizaţie de integrare economica regionala care ratifica, accepta sau aproba prezenta convenţie ori adera la aceasta după depunerea celui de-al cincisprezecelea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prezenta convenţie va intra în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni după depunerea de către un astfel de stat sau astfel de organizaţie a instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.  +  Articolul 19DenuntareaOrice parte poate denunta oricand prezenta convenţie prin notificare scrisa adresata depozitarului. Denuntarea va fi efectiva după 12 luni de la primirea notificarii de către depozitar.  +  Articolul 20Depozitarul1. Textul original al prezentei conventii, în limbile engleza, franceza, germana, rusa şi spaniola, fiecare dintre aceste versiuni fiind egal autentica, va fi depus la depozitar. Depozitarul va transmite copii certificate de pe fiecare versiune tuturor statelor şi organizaţiilor de integrare economica regionala, care au semnat convenţia sau au depus instrumentele de aderare la aceasta.2. Depozitarul, după consultarea guvernelor interesate, va pregati versiunile oficiale ale textului prezentei conventii, în limbile araba şi chineza.3. Depozitarul va informa toate statele şi organizaţiile de integrare economica regionala care au semnat şi au aderat, precum şi Secretariatul, în legătură cu semnarea, depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, cu intrarea în vigoare a prezentei conventii, cu amendamentele la aceasta, cu rezervele specifice şi cu notificarile de denuntare. (4) Imediat după ce prezenta convenţie va intra în vigoare, o copie certificata de pe aceasta va fi transmisa de către depozitar Secretariatului Natiunilor Unite, pentru înregistrare şi publicare, în conformitate cu art. 102 al Cartei Natiunilor Unite.Pentru conformitate, subsemnatii, fiind deplin împuterniciţi în acest scop, am semnat prezenta convenţie.Întocmită la Bonn la 23 iunie 1979.ANEXELE Nr. I ŞI II la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice (CMS)(cum au fost amendate de Conferinta părţilor din anii 1985, 1988, 1991 şi 1994)În vigoare de la 9 septembrie 1994  +  Anexa I INTERPRETARE1. Speciile migratoare incluse în aceasta anexa sunt indicate astfel: a) prin numele speciei sau al subspeciei; sau b) ca aparţinând în totalitate speciilor migratoare incluse într-un taxon superior sau intr-o subdiviziune a acestuia.2. Alte referinţe la taxonii superiori speciei sunt doar în scopul informării sau al clasificarii.3. Abrevierea s.l. este folosita pentru a arata ca denumirea stiintifica este utilizata în înţelesul ei larg.4. Un asterisc (*) pus în faţa numelui unei specii indica faptul ca specia sau o populatie separata a acestei specii ori un taxon superior care cuprinde aceasta specie este cuprins în anexa nr. II.
       
    MAMMALIA
    CHIROPTERA  
    MolossidaeTadarida brasiliensis
    PRIMATES  
    PongidaeGorilla gorilla beringei
    CETACEA  
    BalaenopteridaeBalaenoptera musculus
      Megaptera novaeangliae
    BalaenidaeBalaena mysticetus
      Eubalaena glacialis1)
      Eubalaena australis
    CARNIVORA  
    FelidaePanthera uncia
    PINNIPEDIA  
    PhocidaeMonachus monachus*
    PERISSODACTYLA  
    EquidaeEquus grevyi
    ARTIODACTYLA  
    CamelidaeVicugna vicugna* (cu excepţia populaţiilor peruviene)2)
    CervidaeCervus elaphus barbarus
    BovidaeBos sauveli
      Bos grunniens
      Addax nasomaculatus
      Gazella cuvieri
      Gazella dama
      Gazella dorcas (numai populaţiile din nord-vestul Africii)
      Gazella leptoceros
      Oryx dammah*
    AVES
    PROCELLARIIFORMES  
    DiomedeidaeDiomedea albatrus
    ProcellariidaePterodroma cahow
      Pterodroma phaeopygia
    PELECANIFORMES  
    PelecanidaePelecanus crispus*
      Pelecanus onocrotalus (numai populaţiile palearctice)
    CICONIIFORMES  
    ArdeidaeEgretta eulophotes
    CiconiidaeCiconia boyciana
    ThreskiornithidaeGeronticus eremita
    ANSERIFORMES  
    AnatidaeChloephaga rubidiceps*
      Oxyura leucocephala*
    FALCONIFORMES  
    AccipitridaeHaliaeetus albicilla*
      Haliaeetus pelagicus*
    GRUIFORMES  
    GruidaeGrus japonensis*
      Grus leucogeranus*
      Grus nigricollis*
    OtididaeChlamydotis undulata* (numai populaţiile din nord-vestul Africii)
      Otis tarda* (populaţiile din Europa centrală)
    CHARADRIIFORMES  
    ScolopacidaeNumenius borealis*
      Numenius tenuirostris*
    LaridaeLarus audouinii
      Larus leucophthalmus
      Larus relictus
      Larus saundersi
    AlcidaeSynthliboramphus wumizusume
    PASSERIFORMES  
    ParulidaeDentdoica kirtlandii
    FrigilidaeSerinus syriacus
    REPTILIA
    TESTUDINATA  
    CheloniidaeChelonia mydas*
      Caretta caretta*
      Eretmochelys imbricata*
      Lepidochelys kempii*
      Lepidochelys olivacea*
    DermochelyidaeDermochelys coriacea*
    PolomedusidaePodocnemis expansa* (numai populaţiile din bazinul superior al Amazonului)
    CROCODYLIA  
    GavialidaeGavialis gangeticus
    PISCES
    SILURIFORMES  
    SchilbeidaePangasianodon gigas
  --------------    1) Inregistrata în trecut ca Eubalaena glacialis (s.l.).    2) Inregistrata în trecut ca Lama vicugna* (cu excepţia populatiilor peruviene).
   +  Anexa II INTERPRETARE1. Speciile migratoare incluse în aceasta anexa sunt indicate astfel: a) prin numele speciei sau al subspeciei; sau b) ca fiind speciile migratoare incluse într-un taxon superior sau desemnate ca parte a acestuia.În afară de cazul când nu se indica altfel, oriunde referirea este facuta la un taxon superior speciei, se înţelege ca toate speciile migratoare ce apartin acelui taxon ar putea beneficia intr-o măsura semnificativa de incheierea acordurilor.2. Abrevierea spp., care urmeaza după numele unei familii sau al unui gen, este folosita pentru a arata ca toate speciile migratoare apartin acelei familii sau acelui gen.3. Alte referinţe la taxonii superiori speciei sunt numai în scopul informării sau al clasificarii.4. Abrevierea s.l. este folosita pentru a arata ca denumirea stiintifica este utilizata în înţelesul ei larg.5. Un asterisc (*) pus inaintea numelui unei specii sau al unui taxon superior arata ca specia sau o populatie separata a acestei specii ori una sau mai multe specii ce apartin acelui taxon superior sunt incluse în anexa nr. I.
       
    MAMMALIA
    CHIROPTERA  
    PhinolophidaeP. spp. (numai populaţii europene)
    VespertilionidaeV. spp. (numai populaţii europene)
    MolossidaeTadarida teniotis
    CETACEA  
    PlatanistidaePlatanista gangetica
    PontoporiidaePontoporia blainvillei
    IniidaeInia geoffresis
    MonodontidaeDelphinapterus leucas
      Monodon monoceros
    PhocoenidaePhocoena phocoena (populaţii din Marea Nordului şi Marea
      Baltică, Atlanticul de nord-vest şi din Marea Neagră)
      Neophocaena phocaenoides
      Phocoenoides dalli
    DelphinidaeSousa chinensis
      Sousa tenuszii
      Sotalia fluviatilis
      Lagenorhynchus albirostris (numai populaţii din Marea Nordului şi din Marea Baltică)
      Lagenorhynchus acutus (numai populaţii din Marea Nordului şi din Marea Baltică)
      Lagenorhynchus australis
      Grampus griseus (numai populaţii din Marea Nordului şi din Marea Baltică)
      Tursiops truncatus (populaţii din Marea Nordului şi Marea Baltică, vestul Mediteranei şi din Marea Neagră)
      Stenella attenuata (populaţii din zona de est a Pacificului)
      Stenella longirostris (populaţii din zona de est a Pacificului)
      Stenella coeruleoalba (populaţii din zona de est a Pacificului tropical şi din vestul Mediteranei)
      Delphinus delphis (populaţii din Marea Nordului, Marea Baltică, vestul Mediteranei, Marea Neagră şi zona estică tropicală a Pacificului)
      Orcaella brevirostris
      Cephalorhynchus commersonii (populaţie sud-americană)
      Cephalorhynchus heavisidii
      Orcinus orca (populaţii din Atlanticul de nord-est şi Pacificul de nord-est)
      Globicephala melas (numai populaţii din Marea Nordului şi Marea Baltică)1)
    ZiphiidaeBerardius bairdii
      Hyperoodon ampullatus
    PINNIPEDIA  
    PhocidaePhoca vitulina (numai populaţii din Marea Baltică şi Marea Wadden)
      Halichoerus grypus (numai populaţii din Marea Baltică)
      Monachus monachus*
    PROBOSCIDEA  
    ElephantidaeLoxodonta africana
    SIRENIA  
    DugongidaeDugong dugon
    ARTIODACTYLA  
    CamelidaeVicugna vicugna*2)
    BovidaeOryx dammah*
      Gazella gazella (numai populaţii asiatice)
    AVES
    GAVIIFORMES  
    GavidaeGavia stellata (populaţii palearctice occidentale)
      Gavia artica artica
      Gavia artica suschkini
      Gavia immer immer (populaţii din Europa de nord-vest)
      Gavia adamsii (populaţii palearctice occidentale)
    PODICIPEDIFORMES  
    PodicipedidaePodiceps griseigena griseigena
      Podiceps auritus (populaţii palearctice occidentale)
    PELECANIFORMES  
    PhalacrocoracidaePhalacrocorax nigrogularis
      Phalacrocorax pygmaeus
    PelecanidaePelecanus onocrotalus* (populaţii palearctice occidentale)
      Pelecanus crispus*
    CICONIIFORMES  
    ArdeidaeBotaurus stellaris stellaris (populaţii palearctice occidentale)
      Ixobrychus minutus minutus (populaţii palearctice occidentale)
      Ixobrychus sturmii
      Ardeola rufiventris
      Ardeola idae
      Egretta vinaceigula
      Casmerodius albus albus (populaţii palearctice occidentale)
      Ardea purpurea purpurea (populaţiile care se reproduc în palearcticul occidental)
    CiconiidaeMycteria ibis
      Ciconia episcopus microscelis
      Ciconia ciconia
      Ciconia nigra
    ThreskiornithidaePlegadis falcinellus
      Geronticus eremita*
      Threskiornis aethiopicus aethiopicus
      Platalea alba (excluzând populaţiile malgaşe)
      Platalea leucorodia
    PhoenicopteridaePh. spp.
    ANSERIFORMES  
    AnatidaeA. spp.*
    FALCONIFORMES  
    CathartidaeC. spp.
    PandionidaePandion haliaetus
    AccipitridaeA. spp.*
    FalconidaeF. spp.
    GALLIFORMES  
    PhasianidaeCoturnix coturnix coturnix
    GRUIFORMES  
    RallidaePorzana porzana (populaţiile care se reproduc în palearcticul occidental)
      Porzana parva parva
      Porzana pusilla intermedia
      Fulica atra atra (populaţiile din Marea Neagră şi Marea Mediterană)
      Aenigmatolimnas marginalis
      Sarothrura boehmi
    GruidaeGrus spp.*
      Anthropoides virgo
    OtididaeChlamydotis undulata* (numai populaţii asiatice)
      Otis tarda*
    CHARADRIIFORMES  
    RecurvirostridaeR. spp.
    DromadidaeDromas ardeola
    BurhinidaeBurhinus oedicnemus
    GlareolidaeGlareola pratincola
      Glareola nordmanni
    CharadriidaeC. spp.
    ScolopacidaeS. spp.*
    PhalaropodidaeP. spp.
    LaridaeLarus hemprichii
    LaridaeLarus leucophthalmus*
      Larus ichthyaetus (populaţiile din Eurasia Occidentală şi Africa)
      Larus melanocephalus
      Larus genei
      Larus audouinii*
      Larus armenicus
    SternidaeSterna nilotica nilotica (populaţiile din Eurasia Occidentală şi Africa)
      Sterna caspia (populaţiile din Eurasia Occidentală şi Africa)
      Sterna maxima albidorsalis
      Sterna bergii (populaţiile din Africa şi Asia de sud-vest)
      Sterna sandvicensis sandvicensis
      Sterna dougallii (populaţie atlantică)
      Sterna hirundo hirundo (populaţiile care se reproduc în palearcticul occidental)
      Sterna paradisaea (populaţiile atlantice)
      Sterna albifrons
      Sterna saundersi
      Sterna balaenarum
      Sterna repressa
      Chlidonias niger niger
      Chlidonias leucopterus (populaţiile din Eurasia Occidentală şi Africa)
    CORACIIFORMES  
    MeropidaeMerops apiaster
    CoraciidaeCoracias garrulus
    PASSERIFORMES  
    MuscicapidaeM. (s.l.) spp.
    REPTILIA
    TESTUDINATA  
    CheloniidaeC. spp.*
    DermochelyidaeD. spp.*
    PelomedusidaePodocnemis expansa*
    CROCODYLIA  
    CrocodylidaeCrocodylus porosus
    PISCES
    ACIPENSERIFORMES  
    AcipenseridaeAcipenser fulverscens
    INSECTA
    LEPIDOPTERA  
    DanaidaeDanaus plexippus
  ----------------    1) Denumirea anterioara Globicephala melaena (numai populatiile din Marea Nordului şi Marea Baltica).    2) Denumirea anterioara: Lama vicugna*. -------