ORDIN nr. 1.892 din 17 octombrie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora(actualizat până la data de 6 februarie 2007*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 13 noiembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 6 februarie 2007, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006.În temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 56 alin. (1) şi (2) şi ale art. 69 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.----*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin creează cadrul general pentru aplicarea de la data aderării României a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92 din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul internaţional de călători cu autocarul şi autobuzul, Regulamentului Consiliului (CE) nr. 11/98 din 11 decembrie 1997 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 684/92 privind regulile comune pentru transportul internaţional de călători cu autocarul şi autobuzul, Regulamentului Consiliului (CE) nr. 12/98 privind stabilirea condiţiilor în care transportatorii nerezidenti pot presta servicii naţionale de transport rutier de călători într-un stat membru şi Regulamentului Comisiei nr. 2.121/98 privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 684/92 şi (CE) nr. 12/98 privind documentele pentru transportul călătorilor cu autocarul şi autobuzul, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 881/92 din 26 martie 1992 privind accesul la piaţa în transportul rutier de mărfuri în cadrul Comunităţii către sau dinspre teritoriul unui stat membru sau care traverseaza teritoriul unuia sau mai multor state membre, Regulamentului Consiliului (CE) nr. 3.118/93 din 25 octombrie 1993 privind stabilirea condiţiilor în care transportatorii nerezidenti pot sa desfăşoare servicii de transporturi rutiere naţionale într-un stat membru, Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 484/2002 din 1 martie 2002 de modificare a regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 881/92 şi (CE) nr. 3.118/93 în vederea instituirii unui atestat de conducător auto.  +  Articolul 3Direcţia generală infrastructura şi transport rutier şi Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.987/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.092 din 5 decembrie 2005, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.358/2005 privind exercitarea controlului respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, precum şi constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 1 septembrie 2005, şi Ordinul ministrului transporturilor nr. 316/1994, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 12 octombrie 1994.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Constantin Dascalu,secretar de statBucureşti, 17 octombrie 2006.Nr. 1.892.  +  Anexa NORMA 17/10/2006