HOTĂRÂRE nr. 77 din 24 ianuarie 2007privind modelul listei de alegători ce susţin partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau alianţele electorale, precum şi cel al listei de alegători ce susţin candidatul independent la alegerile pentru membri din România în Parlamentul European
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă modelul listei de alegători ce susţin partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau alianţele electorale, precum şi cel al listei de alegători ce susţin candidatul independent la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 24 ianuarie 2007.Nr. 77.  +  Anexa 1
                       
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (denumirea partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând
    minorităţilor naţionale, alianţei politice sau alianţei electorale)
                     
    (semnul electoral al partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând
    minorităţilor naţionale, alianţei politice sau alianţei electorale)
     
    LISTA ALEGĂTORILOR
    ce susţin candidaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (denumirea partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând
    minorităţilor naţionale, alianţei politice sau alianţei electorale)
    la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007
     
    Nr. crt.SemnăturaNumelePrenumeleData naşteriiDenumirea actului de identitateSeria actului de identitateNumărul actului de identitateDomiciliul/Reşedinţa (str., nr., bl., comuna/ oraşul/municipiul, sectorul/judeţul)
                     
                     
                     
                     
     
    DECLARAŢIE*)
     
    Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . (prenumele şi numele), domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., născut la data de . . . . . . . . . . . . . . în comuna/oraşul/municipiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , posesor al C.I. (B.I.) seria . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . , declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de . . . . . . poziţii, corespund realităţii.
     
    DataLocalitateaSemnătura
    . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
  --------- Notă *) Lista este act public şi se află sub incidenţa Codului penal. Un alegător poate susţine o singură listă de candidaţi ai partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice, alianţei electorale sau un singur candidat independent. Declaraţia va fi completată de persoanele care sunt desemnate să adune semnăturile susţinătorilor, pe fiecare filă a listei de susţinători.
   +  Anexa 2
                       
                     
    (semnul electoral al candidatului independent)
     
    LISTA ALEGĂTORILOR
    ce susţin candidatul independent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (prenumele şi numele candidatului independent)
    la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007
     
    Nr. crt.SemnăturaNumelePrenumeleData naşteriiDenumirea actului de identitateSeria actului de identitateNumărul actului de identitateDomiciliul/Reşedinţa (str., nr., bl., comuna/ oraşul/municipiul, sectorul/judeţul)
                     
                     
                     
                     
     
    DECLARAŢIE*)
     
    Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prenumele şi numele), domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , născut la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în comuna/oraşul/municipiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . . . ., posesor al C.I. (B.I.) seria . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . , declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de . . . . . . poziţii, corespund realităţii.
     
    DataLocalitateaSemnătura
    . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
  --------- Notă *) Lista este act public şi se află sub incidenţa Codului penal. Un alegător poate susţine o singură listă de candidaţi ai partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice, alianţei electorale sau un singur candidat independent. Declaraţia va fi completată de persoanele care sunt desemnate să adune semnăturile susţinătorilor, pe fiecare filă a listei de susţinători. ---------