HOTĂRÂRE nr. 76 din 24 ianuarie 2007privind stabilirea datei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, din anul 2007
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe stabileşte ziua de duminică, 13 mai 2007, ca dată de referinţă pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European, din anul 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 24 ianuarie 2007.Nr. 76.__________