ORDIN nr. 11 din 24 ianuarie 2007pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul sanitar-veterinar în unităţile care produc alimente de origine animala
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 7 februarie 2007    Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,în temeiul Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004/CE pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor, care reprezintă transpunerea în legislaţia naţionala a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 925/2005,vazand Referatul de aprobare nr. 65.323 din 23 ianuarie 2007, întocmit de Direcţia de igiena şi sănătate publică veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul sanitar-veterinar în unităţile care produc alimente de origine animala, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Norma sanitară veterinara menţionată la art. 1 a fost elaborata în vederea stabilirii cadrului organizatoric în care îşi desfăşoară activitatea personalul sanitar-veterinar care efectuează controalele oficiale în unităţile care produc alimente de origine animala şi în vederea stabilirii procedurii de tarifare a controalelor oficiale în unităţile care produc alimente de origine animala, în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004/CE pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor.  +  Articolul 3Direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abroga Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 90/2004 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii personalului sanitar-veterinar de stat în unităţile de tăiere a animalelor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare, transport şi valorificare a produselor şi subproduselor de origine animala, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 999 din 25 octombrie 2004.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian AvramBucureşti, 24 ianuarie 2007.Nr. 11.  +  AnexăNORMA 24/01/2007