NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 30 ianuarie 2007referitoare la tarifele sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul produselor de origine animală şi al animalelor vii, introduse din ţări terţe
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007     +  Capitolul I Tarife aplicabile cărnii importateSumele tarifelor pentru controlul oficial la importul unui transport de carne sunt fixate la: a) 55 euro/transport până la 6 tone; b) 9 euro/tonă până la 46 tone; şi c) 420 euro/transport peste 46 tone.  +  Capitolul II Tarife aplicabile produselor de pescuit importate (1) Tariful privind controlul oficial la importul unui transport de produse de pescuit este fixat la: a) 55 euro/transport până la 6 tone; b) 9 euro/tonă până la 46 tone; şi c) 420 euro/transport peste 46 tone. (2) Valoarea prevăzută anterior pentru controlul oficial la importul unui transport de produse de pescuit transportate în vrac trebuie să fie: a) 600 euro/vas cu o încărcătură de produse de pescuit până la 500 tone; b) 1.200 euro/vas cu o încărcătură de produse de pescuit până la 1.000 tone; c) 2.400 euro/vas cu o încărcătură de produse de pescuit până la 2.000 tone; şi d) 3.600 euro/vas cu o încărcătură de produse de pescuit mai mare de 2.000 tone. (3) Trebuie să se aplice prevederile cap. V lit. a) din secţiunea B a anexei nr. 3 la Regulile privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 925/2005, ce transpune Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004, în cazul produselor pescuite din mediul natural al acestora şi debarcate direct de pe un vas de pescuit ce navighează sub pavilionul unei ţări terţe. (4) Tarifele aplicabile producerii şi punerii pe piaţă de produse de pescuit şi de acvacultură sunt fixate la:- prima punere pe piaţă de produse de pescuit şi de acvacultură:(i) 1 euro/tonă pentru primele 50 tone valorificate lunar;(îi) 0,5 euro/tonă peste limita de 50 tone.  +  Capitolul III Tarife aplicabile produselor din carne şi cărnii de pasăre, vânat sălbatic, iepure, vânat de fermă, subproduselor şi hranei de origine animală destinate animalelor (1) Tariful privind controlul oficial la importul unui transport de produse de origine animală, altele decât cele prevăzute la cap. I şi II, sau al unui transport de subproduse de origine animală ori al unui transport de hrană pentru animale este fixat la: a) 55 euro/transport până la 6 tone; b) 9 euro/tonă până la 46 tone; şi c) 420 euro/transport peste 46 tone. (2) Valoarea prevăzută anterior pentru controlul oficial la importul unui transport de produse de origine animală, altele decât cele prevăzute la cap. I şi II, al unui transport de subproduse de origine animală sau al unui transport de hrană pentru animale, transportate în vrac, trebuie să fie: a) 600 euro/vas cu o încărcătură de produse până la 500 tone; b) 1.200 euro/vas cu o încărcătură de produse până la 1.000 tone; c) 2.400 euro/vas cu o încărcătură de produse până la 2.000 tone; şi d) 3.600 euro/vas cu o încărcătură de produse mai mare de 2.000 tone.  +  Capitolul IV Tarif aplicabil tranzitului prin România de produse şi animale viiValoarea tarifelor pentru controlul oficial la tranzitul de produse şi animale vii prin România este fixată la un nivel minim de 30 euro, crescută cu 20 euro/sfert de oră, pentru fiecare membru al personalului implicat în controale.  +  Capitolul V Tarife aplicabile animalelor vii importateTariful pentru controlul oficial la importul unui transport de animale vii este fixat: a) pentru bovine, ecvidee, porcine, ovine, caprine, păsări, iepuri, păsări vânat mic sau vânat terestru şi următoarele mamifere terestre: porci mistreţi şi rumegătoare, la:- 55 euro/transport până la 6 tone;- 9 euro/tonă până la 46 tone; şi- 420 euro/transport peste 46 tone. b) pentru animale din alte specii, la costul real de inspecţie exprimat pentru un animal sau pentru o tonă importată, la:- 55 euro/transport până la 46 tone; şi- 420 euro/transport peste 46 de tone.-----