ORDIN nr. 132 din 29 ianuarie 2007pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2007    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi Structura-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.Ministruladministraţieişi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 29 ianuarie 2007.Nr. 132.  +  Anexa 1METODOLOGIE 29/01/2007  +  Anexa 2STRUCTURA - CADRUa Planului de analiză şiacoperire a riscurilorCapitolul I - Dispoziţii generaleSecţiunea I. Definiţie, scop, obiectiveSecţiunea II. Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor2.1. Acte normative de referinţă2.2. Structuri organizatorice implicate2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniuCapitolul II - Caracteristicile unităţii administrativ-teritorialeSecţiunea 1. Amplasare geografică şi reliefSecţiunea a 2-a. Caracteristici climaticeSecţiunea a 3-a. Reţea hidrograficăSecţiunea a 4-a. PopulaţieSecţiunea a 5-a. Căi de transportSecţiunea a 6-a. Dezvoltare economicăSecţiunea a 7-a. Infrastructuri localeSecţiunea a 8-a. Specific regional/localCapitolul III - Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţăSecţiunea 1. Analiza riscurilor naturaleSecţiunea a 2-a. Analiza riscurilor tehnologiceSecţiunea a 3-a. Analiza riscurilor biologiceSecţiunea a 4-a. Analiza riscurilor de incendiuSecţiunea a 5-a. Analiza riscurilor socialeSecţiunea a 6-a. Analiza altor tipuri de riscuriSecţiunea a 7-a. Zone de risc crescutCapitolul IV - Acoperirea riscurilorSecţiunea 1. Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţieSecţiunea a 2-a. Etapele de realizare a acţiunilorSecţiunea a 3-a. Faze de urgenţă a acţiunilorSecţiunea a 4-a. Acţiunile de protecţie-intervenţieSecţiunea a 5-a. InstruireaSecţiunea a 6-a. Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperareCapitolul V - Resurse umane, materiale şi financiareCapitolul VI - Logistica acţiunilorAnexe------------