ORDIN nr. 3 din 3 ianuarie 2007privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2007    Având în vedere:- art. 51 alin. (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006,- art. 122 alin. (2) lit. j) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006,- Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Prezentul ordin aproba: a) modelul Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM, prevăzut în anexa nr. 1. b) modelul Anexei la FIAM pentru înregistrarea finalizarii incapacităţii temporare de muncă, prevăzut în anexa nr. 2. (2) Pentru completarea formularelor prevăzute la alin. (1) se utilizează clasificarile şi precizările prezentate în anexa nr. 3.  +  Articolul 2 (1) Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) se completează în cazul în care evenimentul se produce după data de 1 ianuarie 2007, inclusiv. (2) Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b) se completează în toate cazurile în care finalizarea incapacităţii temporare de muncă are loc după data de 1 ianuarie 2007, inclusiv.  +  Articolul 3 (1) Anexa la FIAM se completează şi se transmite inspectoratului teritorial de muncă la care s-a înregistrat accidentul de muncă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea incapacităţii temporare de muncă a persoanei accidentate. (2) Angajatorul are obligaţia să prezinte documentele care certifica durata incapacităţii temporare de muncă şi sa completeze modalitatea de terminare a acesteia.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Începând cu data de 1 ianuarie 2007 se abroga Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 755/2006 pentru aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM şi a instrucţiunilor de completare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 31 octombrie 2006.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 3 ianuarie 2007.Nr. 3.  +  Anexa 1  +  Anexa 2  +  Anexa 3 ---------