ORDIN nr. 42 din 18 ianuarie 2007pentru modificarea pct. 7 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe caile ferate române, republicată, şi a pct. 7 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind incadrarea în categoria de tren, clasa, condiţiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimatiilor de calatorie pe caile ferate române, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.065/2004
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2007    În temeiul prevederilor art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe caile ferate române, republicată, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi functionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 1 din Ordinul ministrului educatiei şi cercetării nr. 3.808 din 27 aprilie 2006,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul IPunctul 7 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe caile ferate române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 20 august 2004, şi punctul 7 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind incadrarea în categoria de tren, clasa, condiţiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimatiilor de calatorie pe caile ferate române, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.065/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 şi 149 bis din 18 februarie 2005, se modifica şi vor avea urmatorul cuprins:"7. Colegiul Tehnic Feroviar Brasov".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Constantin Dascalu,secretar de statBucureşti, 18 ianuarie 2007.Nr. 42.-------