ORDIN nr. 40 din 12 ianuarie 2007pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2007    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală a contabilității publice și a sistemului de decontări în sectorul public va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
    București, 12 ianuarie 2007.Nr. 40.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiareale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006