HOTĂRÂRE nr. 56 din 24 ianuarie 2007pentru modificarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, se modifică după cum urmează:1. La articolul 29, alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:(3) Pregătirea practică a persoanei prevăzute la alin. (2), în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru oricare dintre categoriile A, B, BE și subcategoriile A1 și B1, se poate efectua și de către un instructor auto autorizat în condițiile legii, care a încheiat un contract cu unitatea autorizată în care solicitantul a efectuat pregătirea teoretică.(4) Pot efectua cursurile practice de învățare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice și persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută de prezentul regulament pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia sau, dacă urmează cursurile unei instituții de învățământ preuniversitar cu profil auto, nu cu mai mult de 1 an înainte de împlinirea vârstei.2. La articolul 33 alineatul (1), literele b) și c) vor avea următorul cuprins:b) să aibă vârsta de cel puțin 18 ani împliniți, pentru categoriile A, B, BE, C, C1, CE, C1E și Tr;c) să aibă vârsta de cel puțin 21 ani împliniți, pentru categoriile D, DE, Tb și Tv, precum și pentru subcategoriile D1 și D1E;3. La articolul 35, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Examinarea candidaților care solicită obținerea permisului de conducere pentru mai multe categorii sau subcategorii se poate efectua în zile diferite, pentru fiecare categorie sau subcategorie în parte.4. Articolul 39 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Persoana care solicită examinarea în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sau D1 trebuie să fi obținut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoria B sau, după caz, să fi fost declarată "admis" la examenul pentru obținerea permisului de conducere pentru categoria B.(2) Persoana care solicită examinarea în vederea obținerii permisului de conducere pentru categoriile BE, CE, DE ori subcategoriile C1E sau D1E trebuie să fi obținut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1 sau, după caz, să fi fost declarată "admis" la examenul pentru obținerea permisului de conducere pentru categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul
  administrației
  și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul
  educației și
  cercetării,
  Mihail Hărdău
  București, 24 ianuarie 2007.Nr. 56.---------