HOTĂRÂRE nr. 54 din 24 ianuarie 2007privind indexarea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICÎncepând cu luna ianuarie 2007, cuantumul lunar al alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte la 25 lei, cu excepţia alocaţiei de stat acordate copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, al cărei cuantum este cel prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul muncii,solidarităţii socialeşi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul apărării,Corneliu Dobriţoiu,secretar de statp. Ministruladministraţieişi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul educaţieişi cercetării,Mihail HărdăuMinistrulfinanţelor publice,Sebastian TeodorGheorghe VlădescuBucureşti, 24 ianuarie 2007.Nr. 54.-----------