LEGEA nr. 28 din 7 noiembrie 1990pentru modificarea Decretului nr. 251/1978 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
EMITENT
  • PARLAMENT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 8 noiembrie 1990    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Articolul 3 litera a) din Decretul nr. 251/1978 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor se modifica şi va avea următorul cuprins:"a) o cota percepută lunar asupra sumelor încasate din onorarii, care va fi stabilită prin decizia Consiliului Uniunii avocaţilor din România, în raport cu nevoile financiare ale Casei de asigurări a avocaţilor, dar nu mai mica de 10%;"  +  Articolul 2Cuvintele "colectiv de asistenţa juridică" din cuprinsul Decretului nr. 251/1978 se înlocuiesc cu cuvintele "birou de avocaţi".Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 29 octombrie 1990.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 octombrie 1990.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea pentru modificarea Decretului nr. 251/1978 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU-----------------------